Lịch UBND tuần thứ 41/2019

Lịch UBND tuần thứ 41

Số kí hiệu VB578
Ngày ban hành 06/10/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                        Bình Phước, ngày 04 tháng 10 năm 2019
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 41 (từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019)

CHỦ NHẬT (ngày 06/10)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Lễ công bố Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công an về điều động và bổ nhiệm đ/c Đại tá Võ Hùng Minh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00 tại Hội trường B, Công an tỉnh.
THỨ HAI (ngày 07/10):
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
- 07 giờ 15: Dự Lễ chào cờ đầu tháng 10/2019.
Cùng dự: Toàn thể CBCC, viên chức, nhân viên Văn phòng UBND tỉnh và Đội Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu.
Địa điểm: Sảnh trước UBND tỉnh.
- 07 giờ 30: Họp UBND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019 (Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo; UBND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị nội dung, trực tiếp báo cáo tình hình đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất các dự án trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố).
Mời dự: Thủ trưởng: các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Cục Thuế, Cục Thống kê, Cục Hải quan, Cục QLTT, KBNN tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; VPUB: LĐVP, các phòng: TH, KT, NC, KGVX.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch: Dự Tọa đàm “Gặp gỡ Nhật Bản - khu vực Tây Nguyên 2019” do Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao tổ chức.
Thời gian, địa điểm: Bắt đầu lúc 14 giờ 00 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
CHIỀU:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Họp UBND tỉnh nghe báo cáo: (1) Tiến độ thực hiện các chỉ tiêu của 13 xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2019 (Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị nội dung, trực tiếp báo cáo); (2) Tiến độ thực hiện phương án làm 1.000 km đường giao thông nông thôn và thực hiện xóa 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số theo chuẩn nghèo đa chiều (Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc và UBND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị nội dung, trực tiếp báo cáo).
Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; VPUB: LĐVP, các phòng: KT, KGVX.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ BA (ngày 08/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác Hà Nội (đến hết ngày 09/10/2019 - Theo Chương trình làm việc của Bí thư Tỉnh ủy và Chương trình riêng).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Khảo sát vị trí đầu tư dự án khu dân cư The Homeland tại xã Tân Phước, huyện Đồng Phú của Công ty TNHH MTV Xây dựng Tuấn Thuận.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Đồng Phú, UBND xã Tân Phước (UBND huyện Đồng Phú mời), Công ty TNHH MTV Xây dựng Tuấn Thuận (Sở Kế hoạch và Đầu tư mời); VPUB: phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại UBND xã Tân Phước.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ tháng 9/2019 (do UBND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh; UBND thành phố Đồng Xoài, Công an thành phố Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thành phố Đồng Xoài mời); VPUB: Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân tỉnh.
- Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với  dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường LĐLĐ tỉnh.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì họp Hội đồng xét công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế (Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh (Sở Y tế thông báo đến các thành viên); VPUB: phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 09/10)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Thăm Chi nhánh Công ty Cổ phần Vedan - Nhà máy chế biến tinh bột mỳ Phước Long.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, UBND huyện Phú Riềng; VPUB: phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Vedan - Nhà máy chế biến tinh bột mỳ Phước Long.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam do Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh tổ chức (phòng TH cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 30 tại Nhà hàng Vulia (số 578, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị biểu dương, khen thưởng Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Bình Phước năm 2019 (phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Hội trường Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Nội vụ: Chủ trì họp Hội đồng tinh giản biên chế bổ sung đợt IV năm 2019 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc BHXH tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; VPUB: phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 10/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh:
- 07 giờ 30: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần 41/2019.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, KSTTHC, TCD, Trung tâm PVHCC).
- 08 giờ 30: Nghe báo cáo đề xuất và Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư dự án Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Quảng Ninh báo cáo).
Kính mời dự: TT. HĐND tỉnh.
Mời dự: Ông Nguyễn Văn Khánh - CVP Tỉnh ủy; Thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Ban QLKKT; Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Quảng Ninh (Sở Kế hoạch và Đầu tư mời); VPUB: phòng TH, KT.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Nghe Thanh tra tỉnh báo cáo, thông qua dự thảo kết luận thanh tra việc thực hiện dự án Trung tâm Thương mại Bù Nho (Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Kính mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã: Phú Riềng, Bù Gia Mập, Phước Long; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng NC, Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP (theo Chương trình riêng).
Cùng đi: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; VPUB: LĐVP, phòng NC. (Thành phần cụ thể theo triệu tập của BTL QK7).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường Quân Khu 7.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Lễ bế giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy tỉnh năm 2019 (lớp thứ 2).
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Hội trường Trường Quân sự tỉnh Bình Phước.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam do Hội Nữ Doanh nhân tỉnh tổ chức (phòng TH cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Khách sạn Bom Bo.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Kiểm tra giải quyết thủ tục hành chính theo nguyên tắc 4 tại chỗ và việc vận hành phần mềm giải quyết thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực đất đai giữa các cơ quan Tài nguyên và Môi trường - Thuế - Kho bạc (Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước và Trung tâm Phục vụ hành chính công chuẩn bị).
Mời dự: Ông Nguyễn Văn Khánh - CVP Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc VNPT Bình Phước, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông, ông Bùi Gia Khánh - PGĐ Trung tâm PVHHC; VPUB: Phòng NC, KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.
THỨ SÁU (ngày 11/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác tỉnh Lâm Đồng (theo Chương trình riêng).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 (Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Thành viên Hội đồng KH&CN tỉnh, gồm các ông/bà: Hà Anh Dũng - GĐ Sở KH&CN, Nguyễn Anh Hoàng - GĐ Sở Công Thương, Đặng Hà Giang - PGĐ Sở KH&CN, Lê Thị Ánh Tuyết - PGĐ Sở NN&PTNT, Lê Đăng Nhật - PGĐ Sở TN&MT, Huỳnh Văn Minh - PGĐ Sở KH&ĐT, Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính, Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh, Nguyễn Thị Minh Nhâm - PTB Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lê Văn Duyệt - PTP.QLKH&CN - Sở KH&CN; VPUB: phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ.
3. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng. Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường: Dự Hội thảo Tăng cường hiệu quả quản lý và bảo tồn đất ngập nước ở Việt Nam.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Khách sạn Cửu Long Cần Thơ (52 Quang Trung, An Lạc, Ninh Kiều, Cần Thơ).
CHIỀU:
1. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi công tác tại tỉnh Thừa Thiên - Huế tham dự Chương trình thực tế về mô hình quản lý đô thị thông minh do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức (Sở Thông tin và Truyền thông liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông để biết chương trình chi tiết và chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông.
Thời gian, địa điểm: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 ngày 12/10/2019 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế (theo Chương trình của Bộ Thông tin và Truyền thông).
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                            (Lịch này thay thư mời)
TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Thị Ánh Hoa

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay14,151
  • Tháng hiện tại92,560
  • Tổng lượt truy cập3,334,207
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây