Lịch UBND tuần thứ 44/2018

Lịch UBND tuần thứ 44/2018

Số kí hiệu VB250
Ngày ban hành 25/10/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                           Bình Phước, ngày  26  tháng 10  năm 2018
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 44 (từ ngày 29/10 đến ngày 02/11/2018)

THỨ HAI (ngày 29/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 07 giờ 30: Nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo (1) đề xuất vay vốn ngân hàng Phát triển Châu Á; (2) ý kiến sử dụng nguồn cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước; (3) điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương; (4) kế hoạch điều hòa vốn XDCB nguồn ngân sách địa phương năm 2018.
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, 03 Ban QLDA ĐTXD; Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: LĐVP, phòng TH.
- 08 giờ 30: Họp Ban Chỉ đạo triển khai thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản, phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành phố Đồng Xoài (Sở Nội vụ, UBND thị xã Đồng Xoài, UBND huyện Hớn Quản chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo gồm các ông, bà: Nguyễn Thành Chương - GĐ Sở Nội vụ, Phạm Thị Ánh Hoa - CVP UBND tỉnh, Trần Thắng Phúc - GĐ Công an tỉnh, Nguyễn Quốc Bình - CHT. Bộ CHQS tỉnh, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Võ Sá - GĐ Sở KH&ĐT, Lê Hoàng Lâm - GĐ Sở TN&MT, Huỳnh Thanh Dũng - GĐ Sở Xây dựng, Lê Trường Sơn - CT. UBND thị xã Đồng Xoài, Trịnh Minh Hoài - CT. UBND huyện Hớn Quản; VPUB: phòng NC.
- 10 giờ 00: Họp Hội đồng xét tinh giản biên chế bổ sung đợt 2/2018 (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Phòng CCVC (Sở Nội vụ); VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng NC.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị giao ban giữa Công an tỉnh - Bộ CHQS tỉnh - BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh - BTL Binh đoàn 16 - Trại giam Tống Lê Chân trong thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ trong quý III/2018 (phòng NC cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Trung tâm, Trại giam Tống Lê Chân (xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản).
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Nghe Quỹ Đầu tư phát triển báo cáo dự thảo Đề án sáp nhập các Quỹ có sử dụng ngân sách nhà nước chung với Quỹ Đầu tư phát triển.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Quỹ Đầu tư phát triển, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Quỹ Phát triển đất, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên minh HTX tỉnh; VPUB: Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại phòng họp C, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Nghỉ phép năm 2018 (đến hết tuần 44/2018)
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác Hà Nội (đến hết ngày 31/10/2018).
Cùng đi: PCVP Nguyễn Minh Chiến.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Họp Ban chỉ đạo xây dựng công trình nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh (giao Chủ đầu tư chuẩn bị nội dung và mời đơn vị thi công dự họp).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Công ty Điện lực Bình Phước, Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN, Bệnh viện đa khoa tỉnh, đơn vị thi công; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại phòng họp Bệnh viện đa khoa tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Trao Quyết định kéo dài  thời gian giữ chức vụ đối với bà Phan Thị Phấn - PGĐ Sở Nội vụ (Sở Nội vụ chuẩn bị).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; bà Phan Thị Phấn - PGĐ Sở Nội vụ; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại phòng khách VIP, UBND tỉnh.
THỨ BA (ngày 30/10)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Đi công tác Hà Nội dự họp tổng kết với Đoàn công tác của ADB về chương trình tài trợ 2019-2021 (đến hết ngày 31/10/2018).
Cùng đi: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Thời gian, địa điểm: Bắt đầu lúc 09 giờ 00 ngày 31/10/2018 tại Trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 6B Hoàng Diệu, Hà Nội.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” giai đoạn 2013 - 2018 (phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường tỉnh.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ (do UBND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời); VPUB: Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT: Dự họp Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh khảm lá sắn theo Giấy mời của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường UBND tỉnh Tây Ninh.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng:
- 13 giờ 30: Nghe UBND thị xã Đồng Xoài thông qua phương án thiết kế đường hoa Kỷ Hợi 2019.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa tỉnh (Sở VH-TT&DL mời); lãnh đạo UBND thị xã Đồng Xoài và các phòng, ban chuyên môn (UBND thị xã Đồng Xoài mời); VPUB: phòng KGVX.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
- 15 giờ 30: Nghe Đoàn kiểm tra Quân khu nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018 đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Địa điểm: Phòng giao ban Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 31/10)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc với UBND huyện Chơn Thành về việc khắc phục tình trạng phòng học tạm, phòng học mượn và vướng mắc trong giáo dục mầm non (UBND huyện Chơn Thành chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Kế hạch và Đầu tư; Lãnh đạo UBND huyện Chơn Thành và các phòng ban có liên quan (do UBND huyện Chơn Thành bố trí); VPUB: phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại UBND huyện Chơn Thành.
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ: Dự Hội thảo “Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm nông nghiệp” do BCH Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Khách sạn Victory Sài Gòn, 141 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng - Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở KH&CN: Chủ trì Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện đề tài “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển loài Chuối chân voi (Ensele glaucum (Roxb) E. E Cheesman) tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước”.
Mời họp: Các thành viên Hội đồng gồm các ông/bà: Đặng Hà Giang - Phó Giám đốc Sở KH&CN, Lê Đăng Nhật - Phó Giám đốc Sở TN&MT; Phạm Văn Hoang - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT; Lý Văn Dưỡng - TP.QLKH, Sở KH&CN; các nhà khoa học (Sở KH&CN mời); VPUB: phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Sở Khoa học và Công nghệ.
TỐI:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Chương trình nghệ thuật công diễn các tiết mục xuất sắc tại các liên hoan, hội thi, hội diễn cấp toàn quốc trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật năm 2018 (phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 00 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 01/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 07 giờ 30: Nghe Sở Tài chính báo cáo về việc xử lý tài chính tại thời điểm Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Phước chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần.
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước; VPUB: LĐVP, phòng TH.
- 09 giờ 00: Nghe Tổ công tác được thành lập theo Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Thành viên Tổ công tác, gồm các ông/bà: Trần Văn Lộc - Giám đốc Sở NN&PTNT, Lâm Văn Đạt - PGĐ Sở Tài chính, Nguyễn Tuấn Anh - Phòng PC49, Công an tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, Trưởng các nhóm (giao Sở NN&PTNT mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động hè năm 2018 (Tỉnh đoàn chuẩn bị nội dung, tài liệu và thông báo đến các đơn vị).
Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo hè tỉnh Bình Phước; thành viên Ban Chỉ đạo hè các huyện, thị xã và các Công ty cao su trên địa bàn tỉnh; VPUB: phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông: Dự Diễn đàn Kinh tế số Việt Nam năm 2018 tại thành phố Hồ Chí Minh (VDEF 2018).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Ban Chỉ huy và Tổ giúp việc diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp tỉnh năm 2018 (Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Các thành viên Ban Chỉ huy gồm các ông/bà: Hà Anh Dũng - Q.GĐ Sở KH&CN, Nguyễn Quốc Bình - CHT BCH Quân sự tỉnh, Võ Hùng Minh - PGĐ Công an tỉnh, Nguyễn Văn Châu - PGĐ Sở KH&CN, Lê Anh Tuấn - PGĐ Sở Y tế, Trần Phương Nam - PCT UBND thị xã Bình Long, lãnh đạo UBND xã Thanh Lương (UBND thị xã Bình Long mời); lãnh đạo Nhà máy Xi măng Bình Phước; Tổ chuyên viên giúp việc (Giao Sở KH&CN mời); VPUB: phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Sở Khoa học và Công nghệ.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Họp tư vấn giải quyết nội dung tố cáo theo Báo cáo số 178/BC-TTr ngày  07/9/2018 của Tổ xác minh số 1491 của tỉnh (Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở GD&ĐT, Sở Tư pháp, các thành viên Tổ xác minh số 1491 của tỉnh; VPUB: LĐVP, Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 02/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 30/2018, nội dung:
- Thường trực HĐND tỉnh: Thông qua nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm 2018.
- UBND tỉnh báo cáo: (1) một số nội dung trình kỳ họp cuối năm 2018 của HĐND tỉnh (sửa đổi chính sách khuyến khích thu hút đầu tư, kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung cùng dự, báo cáo; sửa đổi chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực - Giám đốc Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung cùng dự, báo cáo); (2) tình hình quản lý, sử dụng đất đai theo Công văn 3173-CV/UBKTTW ngày 20/8/2018 của UBKT Trung ương (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung cùng dự, báo cáo); (3) tình hình thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển đàn trâu trong vùng đồng bào dân tộc theo Thông báo 2824-TB/TU ngày 22/6/2018 của Tỉnh ủy (Giám đốc Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung cùng dự, báo cáo); (4) chủ trương tổ chức gặp mặt đầu xuân và lễ hội văn hóa - thể thao các dân tộc tỉnh (Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung cùng dự, báo cáo); (5) phương án sắp xếp các hội đặc thù (Giám đốc Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung cùng dự, báo cáo).
Lưu ý: Thủ trưởng các đơn vị chuẩn bị nội dung và gửi tài liệu cho Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31/10/2018.
Mời dự: Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài chính; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Hội đồng thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất đối với các dự án: (1) xây dựng đường quy hoạch số 11, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài; (2) xây dựng đường quy hoạch số 18, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài; (3) TTHC huyện Phú Riềng (đợt 1); (4) đất tái định cư dự án TTHC huyện Phú Riềng; (5) Khu di tích lịch sử căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền nam Việt Nam - Tà Thiết, huyện Lộc Ninh.
Mời dự: Thành viên Hội đồng, gồm các ông/bà: Lâm Văn Đạt - PGĐ Sở Tài; Trương Văn Phúc - PGĐ Sở TN&MT Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế; lãnh đạo UBND thị xã Đồng Xoài; lãnh đạo UBND huyện: Phú Riềng, Lộc Ninh; Lê Văn Hảo - TP. Phòng Giá - QLCS, Sở Tài chính; Diệp Trường Vũ - Phó CCT CCQLĐĐ, Sở TN&MT; Phạm Quang Vinh - PTP. Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế; Bùi Văn Tâm - PTP. Phòng Giá - QLCS, Sở Tài chính; Tống Thị Minh Thương - TP. Phòng Định giá đất - CCQLĐĐ, Sở TN&MT; VPUB: phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Thăm và làm việc với Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (các phòng, đơn vị thuộc Sở cùng đi do Sở bố trí), Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Nội vụ; VPUB: phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Ngoại vụ: Dự giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất, năm 2018 (do UBND tỉnh Kon Tum tổ chức).
Thời gian, địa điểm: 02 ngày, bắt đầu từ 15 giờ 00 tại Nhà hàng khách sạn Đông Dương (số 30, đường Bạch Đằng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Tiếp tục dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 30/2018, nội dung:
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: công tác cán bộ, công tác đào tạo cán bộ.
- Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn Tỉnh ủy báo cáo: (1) chủ trương tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh năm 2019; (2) chương trình, nội dung lễ công bố thành lập Thành phố Đồng Xoài, phường Tiến Thành và thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản.
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng (dự nội dung thứ 2).
- UBND tỉnh báo cáo: (1) Chính sách khoán hoạt động cho các thôn, ấp (Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung cùng dự, báo cáo); (2) phương án thành lập đội xe công của tỉnh (Giám đốc Sở Tài chính chuẩn bị nội dung cùng dự, báo cáo); (3) giải quyết các khoản tạm ứng ngân sách của 2 doanh nghiệp Đảng (Giám đốc Sở Tài chính chuẩn bị nội dung cùng dự, báo cáo).
Lưu ý: Thủ trưởng các đơn vị chuẩn bị nội dung và gửi tài liệu cho Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31/10/2018.
Mời dự: Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 4686/QĐ-BVHTTDL về Đề án tổ chức định kỳ “Ngày hội, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số” theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2013 - 2020.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
                                             (Lịch này thay thư mời)
    •                                                                            
 1. TL CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Thị Ánh Hoa
                                                                    
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập196
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm195
 • Hôm nay8,859
 • Tháng hiện tại121,484
 • Tổng lượt truy cập3,363,131
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây