Lịch VPTU tuần 23/2020

Lịch VPTU tuần 23/2020

Số kí hiệu VB 780
Ngày ban hành 29/05/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
       VĂN PHÒNG
                 *
                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
               Bình Phước, ngày 29 tháng 5 năm 2020
                                       LỊCH LÀM VIỆC
                                Văn phòng Tỉnh ủy tuần 23/2020
                                (từ ngày 01/6 đến ngày 07/6/2020)
                                                        -----
Thứ Hai (ngày 01/6/2020)
Sáng: - 07 giờ 00:  Các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng dự cùng Thường trực Tỉnh uỷ trao đổi đầu giờ với Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh.
Nội dung: Trao đổi thông tin các vấn đề cần báo cáo xin ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Tầng trệt trụ sở Tỉnh uỷ.
- 07 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động cơ quan Văn phòng Tỉnh uỷ dự Lễ chào cờ tại sân Tỉnh uỷ.
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU), Đ/c Nguyễn Bá Việt (PP TH)  dự cùng Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với các nhà mạng Vinaphone, Viettel, Mobifone về tình hình đầu tư phủ sóng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
- 09 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU), Đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP TC-QT), Đ/c Nguyễn Bá Việt (PP TH) dự họp với Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Nội dung: Nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội: Cơ sở vật chất phục vụ đại hội, tình hình thực hiện các công trình chào mừng Đại hội, công tác truyền thông tuyên truyền chào mừng Đại hội.
Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh uỷ.
Chiều: 15 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU), Đ/c Nguyễn Bá Việt (PP TH) đi cùng Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ thăm, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh ở huyện Chơn Thành. (Các dự án của Công ty Cổ phần CP Việt Nam tại Khu Công nghiệp Becamex Bình Phước).
Chương trình cụ thể như sau:
+ 15 giờ 00: Kiểm tra thực tế tại các công trình dự án.
Địa điểm: Dự án Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP tại  Khu Công nghiệp Becamex Bình Phước – Huyện Chơn Thành.
+ 15 giờ 30: Nghe đại diện Lãnh đạo Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án.
Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần chăn nuôi CP tại Khu Công nghiệp Becamex Bình Phước – Huyện Chơn Thành.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP)
Thứ Ba (ngày 02/6/2020)
Sáng:
- 9 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU), Đ/c Nguyễn Bá Việt (PP TH) dự Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 (đến hết ngày 03/6/2020).
Địa điểm: Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
- 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PPTH), Đ/c Nguyễn Đức Khánh (CV P.TH)  dự cùng Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tiếp doanh nghiệp theo định kỳ tháng 5/2020.
Địa điểm: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (Đường Quốc Lộ 14, Phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài – Bình Phước).
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU), Đ/c Nguyễn Bá Việt (PP TH) dự cùng Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự Hội nghị kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp tại tỉnh Bình Phước nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do dịch bệnh COVID – 19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND tỉnh tổ chức.
Địa điểm: Hội trường tỉnh.
- 14 giờ 00: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP), Đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP TC.QT), Đ/c Nguyễn Văn Thư (PP TH), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự cùng Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
Nội dung: Nghe báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; Xét tinh giản biên chế đợt I/2020.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP)
Thứ Tư (ngày 03/6/2020)
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU) dự họp Xem xét giải quyết vướng mắc trong đầu tư Cụm Công nghiệp trên địa bàn huyện Bù Gia Mập.
Địa điểm: Phòng họp D – UBND tỉnh.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thành Phương (P.CVP)
Thứ Năm (ngày 04/6/2020)
Sáng:
- 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Bá Việt (PP TH), Đ/c Nguyễn Văn Thư (PP TH) dự cùng Thường trực Tỉnh uỷ thông qua Dự thảo văn kiện và Phương án nhân sự, Chương trình Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Xoài nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
- 8 giờ 00: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP) dự Hội nghị Uỷ ban MTTQVN tỉnh lần thứ 5 – Khoá IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. (Đại biểu xem Báo cáo, Văn kiện được đăng tải trên Website theo đường link:http://mattranbinhphuoc.org.vn/Vanban?link=van-ban-mat-tran-tinh-223819 để chuẩn bị ý kiến tại Hội nghị).
Địa điểm: Hội trường Cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
- 9 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Bá Việt (PP TH), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự cùng Thường trực Tỉnh uỷ thông qua Dự thảo văn kiện và Phương án nhân sự, chương trình Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
Chiều:
- 14giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Bá Việt (PP TH), Nguyễn Văn Thư (PP TH) dự họp cùng Thường trực Tỉnh uỷ tại phiên họp thứ 15/2020.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ.
- 14 giờ 00: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP) dự Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí tháng 6/2020.
Địa điểm: Hội trường B – Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
- 15 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thành Phương (P.CVP) dự họp Hội đồng thẩm định giá khởi điểm đấu giá vườn cây cao su gắn liền quyền thuê đất trả tiền hàng năm của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
Địa điểm: Phòng họp D – UBND tỉnh.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP)
Thứ Sáu (ngày 05/6/2020)
Sáng
- 7 giờ 30: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP), Đ/c Phạm Thị Ngọc Mỹ (CV P.TH) dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận (Thực hiện theo Kế hoạch 221 – KH/TU ngày 03 tháng 3 năm 2020); Quán triệt Nghị quyết số 55 – NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Theo Kế hoạch số 234 - KH/TU ngày 29/5/2020 của Tỉnh uỷ).
Địa điểm:  Hội trường Tỉnh uỷ.
- 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Bá Việt (PP TH), Nguyễn Văn Thư (PP TH) dự cùng Thường trực Tỉnh uỷ thông qua Dự thảo văn kiện và Phương án nhân sự, chương trình Đại hội Đảng bộ huyện Phú Riềng.
Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh uỷ.
- 9 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Bá Việt (PP TH), Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự cùng Thường trực Tỉnh uỷ thông qua Dự thảo văn kiện và Phương án nhân sự, chương trình Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần cao su Sông Bé.
Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh uỷ.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Bá Việt (PP TH), Nguyễn Văn Thư (PP TH) dự họp cùng Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại phiên họp thứ 9/2020.
Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh uỷ.
  - Trực lãnh đạoĐ/c  Phạm Thị Hương (P.CVP)
Thứ Bảy (ngày 06/06/2020)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thành Phương (P.CVP).
- Trực Văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Thương(CV TH).
- Trực đội xe: Đ/c Lê Duy Lâm (P.TC-QT).
Chủ nhật (ngày 07/06/2020)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thành Phương (P.CVP).
- Trực Văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Thương (CV TH).
- Trực đội xe: Đ/c Lê Duy Lâm (P.TC-QT).
 
Nơi nhận:
- LĐVP,
- Phòng HC-LT,
- Đăng Website,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
       CHÁNH VĂN PHÒNG

           Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập62
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm59
  • Hôm nay9,903
  • Tháng hiện tại122,528
  • Tổng lượt truy cập3,364,175
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây