Lịch VPTU tuần 23/2024

Lịch VPTU tuần 23/2024

Số kí hiệu LLV23/2024
Ngày ban hành 31/05/2024
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
Văn phòng Tỉnh uỷ tuần 23/2024
(từ ngày 01/6 đến ngày 09/6/2024)
-----

Thứ Bảy (ngày 01/6)
  Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chánh Văn phòng phụ trách VPTU) dự thi tốt nghiệp lớp hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị K74.C08, hệ không tập trung (02 ngày, ngày 01&02/6/2024)
Địa điểm: Tại Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh.
Thứ Hai (ngày 03/6)
Sáng 08 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động VPTU tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 6/2024 (giao phòng Cơ yếu – Công nghệ thông tin – Lưu trữ chuẩn bị nội dung, báo cáo)
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Xuân (PCVP); đ/c Nguyễn Chí Thanh (PCVP; dự khai giảng) dự khai giảng và tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 2 năm 2024 (từ ngày 03/6 đến ngày 21/6/2024)
Địa điểm: Tại Điểm giáo dục quốc phòng và an ninh/Bộ CHQS tỉnh (ấp
6, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài
).

07 giờ 30: Đ/c Trịnh Thị Hải Lý (CV Phòng CY-CNTT-LT) đi thực tế lớp Trung cấp LLCT (đến hết ngày 07/6/2024)
Địa điểm: Tại Bù Đốp và Lộc Ninh.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, PCVP phụ trách VPTU) dự họp theo chương trình làm việc của đ/c Bí thư Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại phòng làm việc Bí thư Tỉnh ủy.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Chí Thanh (PCVP)
Thứ Ba (ngày 04/6)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, PCVP phụ trách VPTU); đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH); đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PTP. TH); CV phòng TH (theo lĩnh vực phụ trách) dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 21/2024
Địa điểm: Tại phòng họp B, Tỉnh uỷ.
08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thìn Bằng (CV Phòng CY-CNTT-LT, thành viên Đội ứng cứu sự cố tỉnh theo Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh) tham dự tham dự Diễn tập thực chiến đảm bảo An toàn thông tin mạng, ứng cứu sự cố tỉnh Bình Phước năm 2024 (từ ngày 04/6 đến ngày 07/6/2024)
Địa điểm: Tại Hội trường lầu 2 Viettel Bình Phước.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, PCVP phụ trách VPTU) dự họp theo chương trình làm việc của đ/c Bí thư Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại phòng họp B, Tỉnh ủy.
15 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, PCVP phụ trách VPTU, Trưởng Đoàn theo Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 28/5/2024 của UBND tỉnh) dự họp Đoàn cán bộ và học viên đi nghiên cứu, học tập thực tế tại Singapore
Địa điểm: Tại phòng họp G, UBND tỉnh.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chánh Văn phòng phụ trách VPTU).
Thứ Tư (ngày 05/6)
Sáng 07 giờ 30: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, PCVP phụ trách VPTU) dự họp theo chương trình làm việc của đ/c Bí thư Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại Hội trường A/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chiều 14 giờ 00 – 14 giờ 45: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, PCVP phụ trách VPTU); Lãnh đạo và CV phòng TH, KT (theo lĩnh vực phụ trách) dự Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
14 giờ 45: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, PCVP phụ trách VPTU); Lãnh đạo và CV phòng TH, KT (theo lĩnh vực phụ trách) dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Quy chế bầu cử trong Đảng và Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
15 giờ 30: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, PCVP phụ trách VPTU) dự họp theo chương trình làm việc của đ/c Bí thư Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Chí Thanh (PCVP)
Thứ Năm (ngày 06/6)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, PCVP phụ trách VPTU); đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH); đ/c Lê Văn Tuấn (PTP. TH); CV phòng TH, KT (theo lĩnh vực phụ trách) dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 22/2024
Địa điểm: Tại phòng họp B, Tỉnh uỷ.
07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Chí Thanh (PCVP) dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến Hội viên Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2019 - 2024.
Địa điểm: Tại Hội trường A, Công an tỉnh.
Chiều 14 giờ 00: Các đ/c Lãnh đạo VPTU, Ủy viên BCH Đảng bộ VPTU, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng, phó các phòng và Giám đốc Nhà khách trực thuộc VPTU dự Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy (thành phần cụ thể của từng bước theo Chương trình riêng).
Thư ký Hội nghị: Đ/c Thái Thị Tuyết Hống (PTP. CY-CNTT-LT)
Tổ Kiểm phiếu, gồm 03 đồng chí: Đ/c Thái Thị Tuyết Hống (PTP. CY-CNTT-LT); Trần Nam Khang (PTP. KT); Trần Trung Thành (CV phòng HC-QT-TC)
Địa điểm: Tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thìn Bằng (CV phòng CY-CNTT-LT) dự Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả chuyển đổi số, chấm điểm DTI năm 2023 và triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn tỉnh
Địa điểm: Tại phòng họp G, UBND tỉnh.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chánh Văn phòng phụ trách VPTU)
Thứ Sáu (ngày 07/6)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, PCVP phụ trách VPTU); đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH); đ/c Lê Văn Tuấn (PTP. TH); CV phòng TH, KT (theo lĩnh vực phụ trách) dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 13/2024
Địa điểm: Tại phòng họp B, Tỉnh uỷ.
Chiều Lãnh đạo Văn phòng, cán bộ công chức và nguời lao động làm việc tại cơ quan.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Chí Thanh (PCVP)
Thứ Bảy (ngày 08/6)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chánh Văn phòng phụ trách VPTU).
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV phòng CY-CNTT-LT).
Chủ Nhật (ngày 09/6)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Chí Thanh (PCVP);
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV phòng CY-CNTT-LT).
 
 
Nơi nhận:
- LĐVP,
- Phòng HC-QT -TC,
- Đăng Website,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PHỤ TRÁCH


(Đã ký)


Đặng Hà Giang

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Văn phòng tỉnh ủy"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây