Lịch VPTU tuần 25/2020 ( có sửa đổi, bổ sung)

Lịch VPTU tuần 25/2020

Số kí hiệu VB 794
Ngày ban hành 12/06/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
      VĂN PHÒNG
              *
                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                Bình Phước, ngày 12 tháng 6 năm 2020
                                            LỊCH LÀM VIỆC
                                      Văn phòng Tỉnh ủy tuần 25/2020
                                      (từ ngày 15/6 đến ngày 21/6/2020)
Thứ Hai (ngày 15/6/2020)
Sáng:
- 6 giờ 30: Đ/c Hoàng Văn Toàn (CV P.HC-LT) đi nhận tài liệu cơ yếu và tiếp nhận thiết bị bảo mật, tập huấn quản lý sử dụng, vận hành hệ thống truyền hình hội nghị có bảo mật từ Văn phòng Chính phủ đến UBND các tỉnh, thành phố.
Địa điểm: Cơ quan thường trực Cục Cơ yếu Đảng – Chính Quyền, số 2A, Út tịch, quận Tân Bình, TP.HCM.
- 07 giờ 00: Các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng, Đ/c Nguyễn Bá Việt (TP TH), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự cùng Thường trực Tỉnh uỷ trao đổi đầu giờ với Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh; Đại diện Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
Nội dung: Trao đổi thông tin các vấn đề cần báo cáo xin ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Tầng trệt trụ sở Tỉnh uỷ.
- 09 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV – CVPTU), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP) đi cùng Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Đảng uỷ Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm:Trụ sở Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) cùng các đơn vị đi kiểm tra công tác chuẩn bị hồ sơ nhân sự, tài liệu đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
Địa điểm:Trụ sở Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
Chiều:
- 14 giờ 00: Họp Chi bộ 1.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP)
Thứ Ba (ngày 16/6/2020)
Sáng:
- 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV – CVPTU), Đ/c Nguyễn Thành Phương (P.CVP), Đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP. TC-QT), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh ( PP TH), Đ/c Bùi Công Lực (CV P.TH) dự  họp Tổ Kiểm tra, chỉ đạo xử lý tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Đảng.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV – CVPTU), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH), Đ/c Trần Thị Hải (CV P.TC-QT) họp Hội đồng Quỹ hỗ trợ an sinh xã hội tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh uỷ.
- 14 giờ 00: Họp Chi bộ 3.
Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh uỷ.
  - Trực lãnh đạo: Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP)
Thứ Tư (ngày 17/6/2020)
Sáng:
- 08 giờ 00: Các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng, Đ/c Nguyễn Văn Thư (PP TH), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự Hội nghị giao ban các cơ quan đơn vị Khối Đảng Tỉnh uỷ 6 tháng đầu năm 2020.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.1
- 08 giờ 00: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP) dự Hội nghị giao ban văn phòng chung khối Mặt trận và các Đoàn thể Chính trị - xã hội.
  Địa điểm: Phòng họp cơ quan Uỷ ban MTTQ VN tỉnh.
- 08 giờ 00: Họp UBKT Đảng uỷ.
Nội dung: Phân công nhiệm vụ các thành viên Uỷ viên UBKT Đảng uỷ.
  Địa điểm: Phòng làm việc của Đ/c Trưởng phòng HC – LT.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV - CVPTU – Chủ tịch HĐ), Đ/c Phạm Thị Hương (PCVP – Phó Chủ tịch HĐ), Đ/c Nguyễn Thành Phương (PCVP, UV HĐ), Đ/c Lê Sỹ Minh (TP HC-LT – UV HĐ), Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hương ( CV P.HC-LT – UVTT, thư ký HĐ) họp Hội đồng Thi đua khen thưởng cơ quan.
Nội dung: Chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cơ quan (theo Kế hoạch Số 62-KH/VPTU ngày 08/10/2019 của Văn phòng Tỉnh uỷ).
Địa điểm:  Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thành Phương (P.CVP)
Thứ Năm (ngày 18/6/2020)
Sáng:
- 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV – CVPTU), Đ/c Nguyễn Văn Thư (PP TH), Đ/c Bùi Công Lực (CV P.TH) dự họp với các sở, ngành về việc thống nhất các số liệu đánh giá và chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ.
- 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thành Phương (P.CVP), Đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP TC-QT), Đ/c Giang Minh Hiển (PP TC-QT) đi công tác tai Đồng Nai.
- 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự cùng Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với UBND tỉnh giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020.
Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh.
Chiều:
-14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV – CVPTU) dự họp Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP) dự Họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tuyên dương Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020 do Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước Tổ chức.
Địa điểm: Khuôn viên Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP)
Thứ Sáu (ngày 19/6/2020)
Sáng
- 08 giờ00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU) dự họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khoá IX.
Nội dung: Thảo luận, cho ý kiến về các văn kiện của kỳ họp thứ mười hai và thống nhất nội dung ý kiến, kiến nghị, chất vấn của đại biểu, Tổ đại biểu đối với các tổ chức, cá nhân để yêu cầu trả lời tại kỳ họp.
Địa điểm: Phòng họp B – tầng trệt trụ sở HĐND tỉnh.
- 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) đi cùng Ban Thường vụ Tỉnh uỷ dự Buổi gặp mặt cơ quan báo chí tỉnh nhân Kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020).
Địa điểm: Trụ sở Đài phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước.
- 9 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Bá Việt (TP TH), Nguyễn Văn Thư ( PP TH), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự họp cùng Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Nội dung: Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
1) 09h00’: Đảng bộ thị xã Bình Long.
2) 10h00’: Đảng bộ huyện Hớn Quản.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Bá Việt (TP TH), Nguyễn Văn Thư ( PP TH), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) tiếp tục dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Nội dung: Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
1) 14h00: Đảng bộ thành phố Đồng Xoài.
2) 15h00’: Đảng bộ huyện Phú Riềng.
3) 16h00: Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
  - Trực lãnh đạoĐ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP).
Thứ Bảy (ngày 20/06/2020)
Sáng:
- 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Bá Việt (TP TH), Nguyễn Văn Thư ( PP TH), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Nội dung: Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
1) 08 giờ 00: Đảng bộ huyện Bù Đăng.
2) 09giờ 00: Đảng bộ huyện Chơn Thành.
3) 10 giờ 00: Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
- 7 giờ 30: Đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP. TC-QT), Đ/c Lê Thị Duyên (NV P.TC-QT), Trương Thị Chang (NV P.TC-QT), Đ/c Trịnh Thị Châm (NV P.TC-QT) trực làm việc tại cơ quan (cả ngày).
 
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Bá Việt (TP TH), Nguyễn Văn Thư ( PP TH), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) tiếp tục dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Nội dung: Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
1) 14 giờ 00: Đảng bộ huyện Bù Gia Mập.
2) 15 giờ00: Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.
3) 16 giờ 00: Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
- 16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU) dự họp Thường trực Tỉnh uỷ Phiên 16/2020.
Nội dung:
1) Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Báo cáo công tác cán bộ.
2) Ban Cán sự UBND tỉnh báo cáo: Các nội dung cấp thiết cần xin ý kiến Thường trực Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
Chiều: - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thành Phương (P.CVP).
- Trực Văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Thương(CV TH).
- Trực đội xe: Đ/c Lê Duy Lâm (P.TC-QT).
Chủ nhật (ngày 21/06/2020)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thành Phương (P.CVP).
- Trực Văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Thương (CV TH).
- Trực đội xe: Đ/c Lê Duy Lâm (P.TC-QT).
 
Nơi nhận:
- LĐVP,
- Phòng HC-LT,
- Đăng Website,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
    CHÁNH VĂN PHÒNG
 
                     Đã ký


           Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây