Lịch VPTU tuần 26/2024

Lịch VPTU tuần 26/2024

Số kí hiệu LLV26/2024
Ngày ban hành 22/06/2024
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
Văn phòng Tỉnh uỷ tuần 26/2024
(từ ngày 24/6 đến ngày 30/6/2024)
-----
 
Thứ Hai (ngày 24/6)
Sáng - 11 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, PCVP phụ trách VPTU) dự tiếp Đoàn công tác Hội đồng tỉnh Jeollanamdo – Hàn Quốc đến chào xã giao theo chương trình làm việc của đ/c Bí thư Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại phòng Khánh tiết, Tỉnh uỷ.
- Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH); đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PTP. TH) tham gia học tập kinh nghiệm thực tế - Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 2) theo Quyết định số 987-QĐ/TU ngày 12/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (06 ngày, từ ngày 24/6/2024 đến ngày 29/6/2024)
Địa điểm: Tại tỉnh Quảng Ninh.
- 07 giờ 30: Đ/c Trịnh Thị Hải Lý (CV phòng CY-CNTT-LT) tiếp tục học lớp Trung cấp LLCT (đến hết ngày 28/6/2024)
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
Chiều 15 giờ 00 – 15 giờ 30: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, PCVP phụ trách VPTU); đ/c Trần Văn Xuân (PCVP); đ/c Lê Văn Tuấn (PTP. TH); đ/c Lã Thị Lâm Quỳnh (CV phòng KT); CV phòng TH, KT (theo lĩnh vực phụ trách) dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 24/2024
Địa điểm: Tại phòng họp B, Tỉnh uỷ.
15 giờ 30 – 16 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, PCVP phụ trách VPTU); đ/c Trần Văn Xuân (PCVP); đ/c Lê Văn Tuấn (PTP. TH); đ/c Lã Thị Lâm Quỳnh (CV phòng KT); CV phòng TH, KT (theo lĩnh vực phụ trách) dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 15/2024
Địa điểm: Tại phòng họp B, Tỉnh uỷ.
16 giờ 00: Các đ/c Lãnh đạo VPTU; đ/c Lê Văn Tuấn (PTP. TH); đ/c Lã Thị Lâm Quỳnh (CV phòng KT); CV phòng TH, KT (theo lĩnh vực phụ trách) dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phiên họp thứ 19 (phiên họp chuyên đề)
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Chí Thanh (PCVP)
Thứ Ba (ngày 25/6)
Sáng - 08 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, PCVP phụ trách VPTU); đ/c Trần Văn Xuân (PCVP); đ/c Lê Văn Tuấn (PTP. TH); đ/c Lã Thị Lâm Quỳnh (CV phòng KT); CV phòng TH, KT (theo lĩnh vực phụ trách) dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 25/2024
Địa điểm: Tại phòng họp B, Tỉnh uỷ.
- Đ/c Nguyễn Chí Thanh (PCVP); đ/c Ngô Nguyễn Chí Tùng (PTP. HC-QT-TC) đi dự họp để thống nhất ý kiến về chủ trương đầu tư đã cấp với các dự án Nhà khách các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tại khu phức hợp Bãi Trường, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào lúc 14 giờ 00 ngày 25/6/2024
Địa điểm: Tại Hội trường Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Trần Văn Xuân (PCVP) dự Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số hằng năm trên địa bàn tỉnh (2019 - 2023)
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chánh Văn phòng phụ trách VPTU)
Thứ Tư (ngày 26/6)
Sáng Lãnh đạo Văn phòng, cán bộ công chức và nguời lao động làm việc tại cơ quan.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, PCVP phụ trách VPTU); đ/c Trần Văn Xuân (PCVP); đ/c Lê Văn Tuấn (PTP. TH); đ/c Lã Thị Lâm Quỳnh (CV phòng KT); CV phòng TH, KT (theo lĩnh vực phụ trách) dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 16/2024
Địa điểm: Tại phòng họp B, Tỉnh uỷ.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Xuân (PCVP)
Thứ Năm (ngày 27/6)
Sáng - 08 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, PCVP phụ trách VPTU) dự Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực Miền Nam năm 2024 theo chương trình làm việc của đ/c Bí thư Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, thành phố HCM.

- Đ/c Trần Văn Xuân (PCVP, Đoàn Trưởng Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh) dự tập huấn Hội thẩm nhân dân năm 2024 (buổi sáng ngày 27/6 và ngày 28/6/2024)
Địa điểm: Tại Hội trường lầu 3, Tòa án nhân dân tỉnh.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, PCVP phụ trách VPTU); đ/c Trần Văn Xuân (PCVP); đ/c Nguyễn Chí Thanh (PCVP); Lãnh đạo và CV phòng TH, KT (theo lĩnh vực phụ trách) dự kỳ họp thứ 14 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa X (Trang phục: Đại biểu nam mặc comple hoặc quần tây, áo sơ mi, thắt caravate. Tại kỳ họp không cấp, sử dụng tài liệu giấy, các đại biểu truy cập vào địa chỉ http://dbnd.binhphuoc.gov.vn hoặc quét mã QR tại Giấy mời để nhận tài liệu)
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Chí Thanh (PCVP)
Thứ Sáu (ngày 28/6)
Sáng 10 giờ 00 – 10 giờ 15: Các đ/c Lãnh đạo VPTU dự trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ
Địa điểm: Tại phòng Khánh tiết, Tỉnh ủy.
10 giờ 15: Các đ/c Lãnh đạo VPTU; Lãnh đạo và CV phòng TH (theo lĩnh vực phụ trách) dự buổi làm việc của đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy với Lãnh đạo VPTU và thủ trưởng các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng” (giao phòng TH phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung)
Địa điểm: Tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
09 giờ 00: Đ/c Lê Văn Tuấn (PTP. TH, thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1404-QĐ/TU ngày 05/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) dự họp triển khai Quyết định số 1404-QĐ/TU ngày 05/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại Hội trường A, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Chiều 14 giờ 30: Các đ/c Lãnh đạo VPTU nghe lãnh đạo phòng HC-QT-TC báo cáo các nội dung: (1) Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định số 1104-QĐ/TU ngày 23/6/2023 của Tỉnh ủy về việc thực hiện quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu tại doanh nghiệp Đảng; (2) Dự thảo báo cáo tài chính cấp ủy năm 2024; (3) Kết quả làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc
Cùng dự và báo cáo, gồm các đ/c: Giang Minh Hiển (PTP phụ trách phòng HC-QT-TC); Ngô Nguyễn Chí Tùng (PTP. HC-QT-TC)
Địa điểm: Tại phòng họp C, Tỉnh uỷ.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Xuân (PCVP)
Thứ Bảy (ngày 29/6)
  Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, PCVP phụ trách VPTU) đi khám sức khỏe định kỳ 06 tháng/01 lần năm 2024 theo Thông báo số 244/TB-BBVCSSKCB ngày 18/6/2024 của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh
Địa điểm: Tại Khoa khám sức khỏe theo yêu cầu - Bệnh viện Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh, số 1 đường Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Chí Thanh (PCVP);
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV phòng CY-CNTT-LT).
Chủ Nhật (ngày 30/6)
  14 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, PCVP) dự bế giảng lớp hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị K74.C08, hệ không tập trung
Địa điểm: Tại Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Xuân (PCVP);
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV phòng CY-CNTT-LT).
 
 
Nơi nhận:
- LĐVP,
- Phòng HC-QT -TC,
- Đăng Website,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PHỤ TRÁCH


(Đã ký)


Đặng Hà Giang

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Văn phòng tỉnh ủy"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây