Lịch VPTU tuần 27/2020 (có bổ sung, thay đổi)

Lịch VPTU tuần 27/2020

Số kí hiệu VB 805
Ngày ban hành 26/06/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
      VĂN PHÒNG
               *
                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
              Bình Phước, ngày 26 tháng 6 năm 2020

                                          LỊCH LÀM VIỆC
                                   Văn phòng Tỉnh ủy tuần 27/2020
                                   (từ ngày 29/6 đến ngày 05/7/2020)
 
Chủ Nhật (28/6/2020)
  15 giờ 00: Đ/c Phạm Hải Thu (CV P.HC-LT) kiểm tra đường truyền phục vụ Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác dân vận.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
Thứ Hai (ngày 29/6/2020)
Sáng: 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV – CVPTU), Đ/c Nguyễn Bá Việt (TP TH), Đ/c Bùi Công Lực (CV P.TH) kiểm tra công tác chuẩn bị Hội trường tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác dân vận; Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Đức Hạnh (CV P.TH), Đ/c Nguyễn Đức Khánh (CV P.TH), Đ/c Trịnh Thị Hải Lý (CV P.HC-LT) kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập theo Kế hoạch số 71-KH/VPTU, ngày 18/6/2020 của Văn phòng Tỉnh uỷ (thời gian đến hết tuần).
Địa điểm: Phòng làm việc của Đ/c Trưởng phòng Hành chính – Lưu trữ.
9 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV – CVPTU) dự làm việc cùng Bí thư Tỉnh uỷ về công tác cán bộ.

Địa điểm: Phòng làm việc Bí thư Tỉnh uỷ.
9 giờ 00: Đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP TC-QT), Đ/c Giang Minh Hiển (PP TC-QT) làm việc cùng Sở Tài chính thống nhất kinh phí phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XI.
Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh uỷ.
Chiều: 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV – CVPTU) dự buổi làm việc về công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Phú Riềng, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thành Phương (P.CVP), Đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP TC-QT), Đ/c Giang Minh Hiển (PP TC-QT) làm việc cùng các đơn vị thống nhất kinh phí phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XI.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ.
15 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV – CVPTU), Đ/c Nguyễn Bá Việt (TP 
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thành Phương (P.CVP)
Thứ Ba (ngày 30/6/2020)
Sáng: 8 giờ 00: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự Hội nghị điển hình tiên tiến MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ IV, giai đoạn 2015-2020.
Địa điểm: Hội trường Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Bá Việt (TP TH) dự Hội nghị thông qua Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2020; Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 Địa điểm: Phòng họp Đảng uỷ Quân khu 7, số 204, Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp HCM.
Chiều: 14 giờ 00: Họp phòng Tài chính – Quản trị.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ.
15 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV – CVPTU) dự họp Tiểu Ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
  - Trực lãnh đạo: Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP)
Thứ Tư (ngày 01/7/2020)
Sáng: 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV – CVPTU), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Bá Việt (TP TH), Đ/c Nguyễn Văn Thư (PP TH), Đ/c Nguyễn Đức Hạnh (CV P.TH), Đ/c Nguyễn Đức Khánh (CV P.TH) dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông qua Văn kiện Đại hội của các đảng bộ trực thuộc.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
Chiều: 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV – CVPTU), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Bá Việt (TP TH), Đ/c Nguyễn Văn Thư (PP TH) dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP)
Thứ Năm (ngày 02/7/2020)
Sáng: 8 giờ 00:  Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV – CVPTU), Đ/c  Nguyễn Bá Việt (TP TH) dự Đại hội Đảng bộ huyện Phú Riềng nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hoá – Thể thao Công ty Cao su Phú Riềng.
7 giờ 30: Đ/c Hoàng Văn Toàn (CV P.HC-LT) triển khai nâng cấp và thu hồi máy mã tại Văn phòng Huyện uỷ Bù Đốp.
Chiều: 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV – CVPTU) ), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Bá Việt (TP TH), Đ/c Nguyễn Văn Thư (PP TH), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH), Đ/c Phạm Thị Ngọc Mỹ (CV P.TH) dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông qua Văn kiện Đại hội của các Đảng bộ trực thuộc.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thành Phương (P.CVP)
Thứ Sáu (ngày 03/7/2020)
Sáng 7 giờ 30: Đ/c Trịnh Thị Hải Lý (CV P.HC-LT) hỗ trợ kiểm phiếu Đại hội Đảng bộ huyện Phú Riềng.
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hoá – Thể thao Công ty Cao su Phú Riềng.
8 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động cơ quan dự Hội nghị điển hình tiên tiến cơ quan Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
  14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV – CVPTU) Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Bá Việt (TP TH), Đ/c Nguyễn Văn Thư (PP TH), Đ/c Bùi Công Lực (CV P.TH) dự Họp Thường trực Tỉnh uỷ Phiên thứ 16/2020.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ.
- Trực lãnh đạoĐ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP).
Thứ Bảy (ngày 04/06/2020)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP).
- Trực Văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Thương (CV TH).
- Trực đội xe: Đ/c Lê Duy Lâm (P.TC-QT).
Chủ nhật (ngày 05/06/2020)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP).
- Trực Văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Thương (CV TH).
- Trực đội xe: Đ/c Lê Duy Lâm (P.TC-QT).
 
Nơi nhận:
- LĐVP,
- Phòng HC-LT,
- Đăng Website,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
      CHÁNH VĂN PHÒNG


                 đã ký   


           Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây