Lịch VPTU tuần 28/2024

Lịch VPTU tuần 28/2024

Số kí hiệu LLV28/2024
Ngày ban hành 06/07/2024
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
Văn phòng Tỉnh uỷ tuần 28/2024
(từ ngày 07/7 đến ngày 14/7/2024)
-----
 
Chủ nhật (ngày 07/7)
  Đ/c Trương Thị Chang (NV phòng HC-QT-TC) chuẩn bị phục vụ các hội nghị trực tuyến tại Hội trường Tỉnh uỷ và Hội trường Lầu 8, Trường Chính trị tỉnh (01 ngày).
Thứ Hai (ngày 08/7)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, CVP); CV phòng TH (theo lĩnh vực phụ trách) dự Hội nghị trực tuyến giao ban 06 tháng đầu năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Giao đ/c Nguyễn Thìn Bằng kết nối đường truyền vào lúc 14 giờ 00, ngày 07/7/2024 và trực đường truyền trong thời gian diễn ra Hội nghị).
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Xuân (PCVP) dự Hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt các cấp của tỉnh năm 2024
Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.
07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Chí Thanh (PCVP) tiếp tục tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 2 năm 2024 (đến hết ngày 19/7/2024)
Địa điểm: Tại Điểm giáo dục quốc phòng và an ninh/Bộ CHQS tỉnh (ấp
6, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài).
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, CVP); CV phòng TH (theo lĩnh vực phụ trách) dự Hội nghị giao ban công tác nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2024
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
14 giờ 00: Đ/c Trần Văn Xuân (PCVP); đ/c Lê Sỹ Minh (TP. CY-CNTT-LT, Phó Bí thư ĐU) dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (mở rộng) lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Địa điểm: Tại Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, CVP)
Thứ Ba (ngày 09/7)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, CVP); đ/c Trần Văn Xuân (PCVP) dự Hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Giao đ/c Nguyễn Thìn Bằng kết nối đường truyền vào lúc 15 giờ 00, ngày 08/7/2024 và trực đường truyền trong thời gian diễn ra Hội nghị).
Địa điểm: Tại Hội trường lầu 8, Tòa nhà Trung tâm Trường Chính trị tỉnh.

08 giờ 00: Toàn thể cán bộ, đảng viên VPTU (trừ các đ/c đi học và dự tại điểm cầu Hội trường lầu 8 - Tòa nhà Trung tâm Trường Chính trị tỉnh) dự Hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Giao đ/c Trần Trung Thành kết nối đường truyền vào lúc 15 giờ 00, ngày 08/7/2024 và trực đường truyền trong thời gian diễn ra Hội nghị).
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, CVP); đ/c Trần Văn Xuân (PCVP); Lãnh đạo và CV phòng TH, KT (theo lĩnh vực phụ trách) dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 27/2024
Địa điểm: Tại phòng họp B, Tỉnh uỷ.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Xuân (PCVP)
Thứ Tư (ngày 10/7)
Sáng - 08 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, CVP); CV phòng TH (theo lĩnh vực phụ trách) dự Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 do UBKT Trung ương tổ chức (Giao đ/c Nguyễn Thìn Bằng kết nối đường truyền vào lúc 15 giờ 00, ngày 09/7/2024 và trực đường truyền trong thời gian diễn ra Hội nghị).
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
- 08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Xuân (PCVP) tham gia Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1362-QĐ/TU ngày 03/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại Đảng bộ Nông trường Cao su Xa Cam
- Đ/c Trịnh Thị Hải Lý (CV phòng CY-CNTT-LT) dự khoá bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về cơ yếu (từ ngày 10/7 đến ngày 13/7/2024)
Địa điểm: Tại Học viện Kỹ thuật mật mã, số 141 đường Chiến Thắng, xã Tân Chiều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
Chiều 15 giờ 00: Các đ/c Đảng uỷ; đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, CVP); đ/c Trần Văn Xuân (PCVP); đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH); đ/c Trần Nam Khang (PTP phụ trách phòng KT); đ/c Lê Văn Tuấn (PTP. TH); đ/c Bùi Công Lực (CV phòng KT) họp triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Địa điểm: Tại phòng họp C, Tỉnh uỷ.
14 giờ 00 đến 15 giờ 00: Đ/c Trần Văn Xuân (PCVP) tham gia Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1362-QĐ/TU ngày 03/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại Đảng bộ Nông trường Cao su Bình Minh.
14 giờ 00: CV phòng TH (theo lĩnh vực phụ trách) dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 do UBKT Tỉnh ủy tổ chức
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, CVP)
Thứ Năm (ngày 11/7)
  - Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, CVP) đi công tác Hà Nội (ngày 11&12/7/2024).
- 08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Xuân (PCVP); Lãnh đạo và CV phòng TH (theo lĩnh vực phụ trách) dự Hội nghị giao ban quý III/2024 với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Ban BVCSSK cán bộ tỉnh; Trường Chính trị tỉnh
Địa điểm: Tại phòng họp B, Tỉnh ủy.
Chiều Lãnh đạo Văn phòng, cán bộ công chức và nguời lao động làm việc tại cơ quan.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Xuân (PCVP)
Thứ Sáu (ngày 12/7)
Sáng 08 giờ 00: Họp Chi bộ 1
Địa điểm: Tại phòng họp C, Tỉnh uỷ.
08 giờ 00: Họp Chi bộ 3
Địa điểm: Tại phòng Truyền thống, Tỉnh uỷ.
Chiều 14 giờ 00: Họp Đảng uỷ, nội dung: Lấy phiếu tín nhiệm bổ sung UVBCH Đảng bộ VPTU
Thành phần: Các đ/c Đảng uỷ viên; bí thư và phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ VPTU
Địa điểm: Tại phòng họp C, Tỉnh uỷ.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Xuân (PCVP)
Thứ Bảy (ngày 13/7)
  14 giờ 00: Đ/c Trần Văn Xuân (PCVP) dự gặp mặt các thế hệ
cán bộ Công đoàn tỉnh các thời kỳ; biểu dương chủ tịch CĐCS tiêu biểu năm 2024; biểu dương trưởng ban nữ công CĐCS tiêu biểu giai đoạn 2018 – 2023

Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài (Số 1,
đường Nguyễn Hữu Huân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài).
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Chí Thanh (PCVP);
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV phòng CY-CNTT-LT).
Chủ Nhật (ngày 14/7)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, CVPTU);
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV phòng CY-CNTT-LT).
 
 
Nơi nhận:
- LĐVP,
- Phòng HC-QT -TC,
- Đăng Website,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Đặng Hà Giang

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Văn phòng tỉnh ủy"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây