Lịch VPTU tuần 51/2018

Lịch VPTU tuần 51/2018

Số kí hiệu VB286
Ngày ban hành 13/12/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 13/12/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
        VĂN PHÒNG
                   *
                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
              Bình Phước, ngày 14 tháng 12 năm 2018
 
LỊCH LÀM VIỆC
Của Văn phòng Tỉnh ủy tuần thứ 51
(Từ ngày 15/12 đến ngày 21/12/2018)
-----
 
Thứ bảy (ngày 15/12/2018)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thành Phương (P.CVP).
- Trực đội xe: Đ/c Lê Duy Lâm (P. TC-QT).
Chủ nhật (ngày 16/12/2018)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thành Phương (P.CVP).
- Trực đội xe: Đ/c Lê Duy Lâm (P. TC-QT).
Thứ Hai (ngày 17/12/2018)
Sáng: - 08 giờ 00: Các đồng chí Dương Thanh Huân (P.CVP), Nguyễn Văn Thư (CV TH) đi cùng đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018. Địa điểm: Hội trường B – Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
- 09 giờ 00: Các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng, Đảng uỷ viên, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn cơ quan, Trưởng các phòng và đơn vị trực thuộc dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
- 09 giờ 30: Các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng, Lê Sỹ Minh (TP HC-CY-CNTT), Nguyễn Lý Thanh Tâm (CV P.HC-CY-CNTT) dự họp (1) đánh giá, phân loại CBCC và (2) xét thi đua, khen thưởng cơ quan năm 2018. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
Đ/c Phạm Hải Thu (CV P.HC-CY-CNTT, TV Hội đồng TĐ-KT cơ quan) dự họp ở nội dung (2).
- Đồng chí Trần Văn Toàn (TP LT) đi hướng dẫn nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu cho Văn phòng Huyện uỷ Bù Đốp.
Chiều: - 14 giờ 00: Các đồng chí Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU), Nguyễn Văn Thư (CV TH) đi cùng đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ dự chỉ đạo kiểm điểm BTV Huyện uỷ Lộc Ninh năm 2018. Địa điểm: Huyện uỷ Lộc Ninh.
- 13 giờ 30: Các đồng chí Nguyễn Thành Phương (P.CVP), Phùng Thị Cẩm Tú (CV TH) đi cùng đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự chỉ đạo kiểm điểm BTV Đảng uỷ Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước. Địa điểm: Trụ sở Công ty.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP).
- Trực ban cơ quan: Đ/c Phạm Viết Chuẩn (P.TC-QT).
Thứ Ba (ngày 18/12/2018)
Sáng: - 07 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU) đi khám và tư vấn sức khoẻ tại Ban BVCSSK cán bộ tỉnh.
- 07 giờ 30: Các đồng chí Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU), Chuyên viên Tổng hợp đi cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ dự họp UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 và tổng kết chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh năm 2018. Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
- 07 giờ 30: Các đồng chí Dương Thanh Huân (P.CVP), Phạm Thị Hương (P.CVP), Nguyễn Lý Thanh Tâm (P.HC-CY-CNTT), Phạm Văn Quân (P.TC-QT), Lê Thị Thuyết (P.TH), Nguyễn Đức Hạnh (P.TH), Khổng Trọng Long (P.HC-CY-CNTT), Lê Duy Lâm (P.TC-QT), Lê Thị Nhung (NV Nhà khách) dự Lễ khai mạc và tham gia Hội thao do Khối Thi đua số 1 tổ chức. Địa điểm: Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh (Khối trưởng Khối TĐ số 1).
Chiều: - 13 giờ 30: Các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng, Đảng uỷ viên dự Hội nghị kiểm điểm: (1) Tập thể Lãnh đạo Văn phòng, cá nhân đồng chí Chánh Văn phòng và các Phó Văn phòng Tỉnh uỷ; (2) Tập thể Đảng uỷ, cá nhân đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và các đồng chí Đảng uỷ viên. Địa điểm: Hội trường C – Tỉnh uỷ.
- 13 giờ 30: Đồng chí Phùng Thị Cẩm Tú (CV TH) đi cùng đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự chỉ đạo kiểm điểm BTV Đảng uỷ Công ty CP cao su Đồng Phú. Địa điểm: Trụ sở Công ty.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thành Phương (P.CVP).
- Trực ban cơ quan: Đ/c Phạm Viết Chuẩn (P.TC-QT).
Thứ Tư (ngày 19/12/2018)
Sáng: - 07 giờ 30: Các đồng chí Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU), Dương Thanh Huân (P.CVP), Chuyên viên Tổng hợp dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 22/2018. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ.
Đồng chí Nguyễn Thành Phương (P.CVP), Nguyễn Chí Thanh (TP TC-QT) dự ở nội dung (2): Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo nội dung tham mưu chỉ đạo khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo kết luận của UBKTTW; Tổng hợp ý kiến góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7-BCHTW khóa XII về chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7-BCHTW khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
Chiều: - 13 giờ 30: Các đồng chí Nguyễn Thành Phương (P.CVP), Phùng Thị Cẩm Tú (CV TH) đi cùng đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự chỉ đạo kiểm điểm BTV Thị uỷ Phước Long năm 2018. Địa điểm: Thị uỷ Phước Long.
- 17 giờ 30: Các đồng chí Dương Thanh Huân (P.CVP), Phạm Thị Hương (P.CVP) và các đồng chí tham gia các môn thi đấu TDTT và thi văn nghệ tham dự Lễ bế mạc và liên hoan thành công Hội thao. Địa điểm: Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP).
- Trực ban cơ quan: Đ/c Phạm Viết Chuẩn (CV P.TC-QT).
Thứ Năm (ngày 20/12/2018)
Sáng: - 07 giờ 30: Các đồng chí Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU), Dương Thanh Huân (P.CVP), Chuyên viên Tổng hợp dự Hội nghị đánh giá một năm thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy do Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Chí Thanh (TP TC-QT) chủ trì họp bộ phận lễ tân phục vụ và đội xe thuộc Phòng TC-QT. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
Mời dự: Đ/c Phạm Thị Hương – P.CVP.
Chiều: - 13 giờ 30: Các đồng chí Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU), Nguyễn Văn Thư (CV TH) đi cùng đồng chí Nguyễn Văn Lợi – Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh dự chỉ đạo kiểm điểm Đảng uỷ Quân sự tỉnh năm 2018. Địa điểm: Đảng uỷ Quân sự tỉnh.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP).
- Trực ban cơ quan: Đ/c Nguyễn Văn Thưng (CV Phòng TC-QT).
Thứ Sáu (ngày 21/12/2018)
Sáng: - 05 giờ 45: Các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng, Trưởng hoặc phụ trách các phòng và đơn vị trực thuộc tập trung tại cơ quan để đi viếng Nghĩa trang liệt sỹ nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2018) và Tết Dương lịch năm 2019. (Trang phục: Nam mặc quần tây, áo sơ mi, thắt cravat; nữ mặc bộ quần áo dài truyền thống)
- 08 giờ 00: Các đồng chí Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU), Nguyễn Văn Thư (CV TH) dự cùng buổi làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ với Chi ủy, BGĐ, trưởng, phó các phòng Sở Thông tin và truyền thông về tình hình thực hiện nhiệm vụ của sở năm 2018, kiểm tra hệ thống CNTT. Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông.
- 09 giờ 30: Các đồng chí Phạm Thị Hương (P.CVP), Phùng Thị Cẩm Tú (CV TH) dự họp mặt kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018). Địa điểm: BCH Quân sự tỉnh
Chiều: - 13 giờ 30: Các đồng chí Đảng uỷ viên dự họp xét phân loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên của Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ năm 2018. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
- 16 giờ 00: Các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ dự tiếp Đoàn công tác BTV Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Địa điểm: Trụ sở Tỉnh uỷ.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP).
- Trực ban cơ quan: Đ/c Nguyễn Văn Thưng (CV Phòng TC-QT).
Thời gian hết tuần
  - Các đồng chí Trịnh Thị Hải Lý (CV P.HC-CY-CNTT), Nguyễn Thị Thương (CV TH) tham gia Lớp bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên tại Trường Chính trị tỉnh.
   
 
Nơi nhận:
- LĐVP,
- Phòng HC-CY-CNTT,
- Đăng Website,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập90
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm88
  • Hôm nay11,978
  • Tháng hiện tại113,908
  • Tổng lượt truy cập3,355,555
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây