Lịch VPTU tuần thứ 02/2018

Lịch VPTU tuần thứ 02

Số kí hiệu VB799
Ngày ban hành 05/01/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 05/01/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC

        VĂN PHÒNG
                  *

 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                                 Đồng Xoài, ngày  05 tháng 01 năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC 

CỦA VĂN PHÒNG TỈNH UỶ TUẦN THỨ 02

(từ ngày 08/01 đến ngày 12/01 /2018)

 
Thứ bảy (06/01): - 08 giờ 00:  Đ/c Nguyễn Thành Phương (PCVP) cùng đón, tiếp đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên UV BCT, nguyên Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam đến thăm tỉnh. Địa điểm: Tại ranh giới tỉnh Bình Dương (Cầu Tham Rớt – huyện Chơn Thành)
                         - Đ/c Nguyễn Văn Thưng (PPQT) trực xịt thuốc diệt muỗi tại cơ quan.
                         - Đ/c Trương Thị Chang (NV PQT) trực sửa chữa cơ quan. Thời gian đến hết ngày 07/01/2018
Chủ nhật 07/01): Đ/c Dương Thanh Huân trực cơ quan.
Thứ hai (08/01):
Sáng:         - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVP)  tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5-HĐND khóa IX. Tại huyện Lộc Ninh. Thời gian đến hết ngày 09/01/2018.
                   - 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thành Phương (PCVP) dự trao Quyết định cho các đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghỉ công tác theo chế độ. Địa điểm: Tại phòng VIP – Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Toàn thể CB,CC cơ quan dự Hội nghị triển khai thực hiện chữ ký số; Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2015; Nghị đinh số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ; Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/16 của Bộ Quốc phòng; Hướng dẫn số 08-HD/VPTW ngày 16/11/2016 của Văn phòng Trung ương Đảng. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.   
(Đ/c Hoàng Văn Toàn – TP CY-CNTT chuẩn bị nội dung)
                - Đ/c Hoàng Minh Trình (PPTH) đi học lớp cao học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Thời gian: đến hết tuần
- Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Dương Thanh Huân (PCVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Nguyễn Văn Thưng (PP QT). 
Chiều:         - 14 giờ 00: Các đồng chí Nguyễn Thành Phương (PCVP), Nguyễn Văn Thư (PPTH) dự buổi làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí UVBTV Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước. Địa điểm: Tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
                 - 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (PPTH)  họp Tổ khảo sát và hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Trung ương làm việc với Thường trực Thị ủy Phước Long về Đề án thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.                                        
Tối:           - 19 giờ 30: Cán bộ công chức cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy học Tiếng Anh tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Thứ ba (09/01):
Sáng:        - 07 giờ 30: Các đồng chí Dương Thanh Huân (PCVP), Nguyễn Văn Thư (PPTH) dự Hội nghị tổng kết công tác thu thuế năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Địa điểm: Tại Cục thuế tỉnh.
                 - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (PPTH)  họp Tổ khảo sát và hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Trung ương làm việc với Thường trực Huyện ủy Phú Riềng về Đề án thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                 - Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Nguyễn Thành Phương (PCVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Phạm viết Chuẩn (PP QT).    
Chiều:      - 13 giờ 30:  Các đồng chí Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVP), Dương Thanh Huân (PCVP), Phòng tổng hợp dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 02/2018. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                   - 14 giờ 00: Họp Chi bộ 4 tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
  Nội dung: kiểm điểm, phân loại đánh giá chi bộ, đảng viên năm 2017.
Thứ tư (10/01):
Sáng:        - 07 giờ 30: Các đồng chí Dương Thanh Huân (PCVP), Phùng Thị Cẩm Tú (PPTH) dự kiểm điểm tập thể cấp ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
                 - Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Phạm Viết Chuẩn (PP QT).    
Chiều:       - 13 giờ 30:  Các đồng chí Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVP), Nguyễn Thị Hoài Thanh (PPTH)  họp Tổ khảo sát và hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Trung ương làm việc với Thường trực Huyện ủy Lộc Ninh về Đề án thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
- 13 giờ 30: Các đồng chí Dương Thanh Huân (PCVP), Phùng Thị Cẩm Tú (PPTH) dự kiểm điểm tập thể cấp ủy, lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy năm 2017. Địa điểm: Tại UBKT Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Các đồng chí Nguyễn Thành Phương (PCVP), Nguyễn Văn Thư (PPTH) dự kiểm điểm BCS Đảng UBND tỉnh năm 2017. Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
- 14 giờ 00: Họp Chi bộ 3 tại phòng họp C -Tỉnh ủy.
                   Nội dung: kiểm điểm, phân loại đánh giá chi bộ, đảng viên năm 2017
Tối:           - 19 giờ 30: Cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy học Tiếng Anh tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Thứ năm (11/01):     
Sáng:        - 07 giờ 30: Các đồng chí Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVP), Nguyễn Văn Thư (PPTH) dự buổi làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Hớn Quản. Địa điểm: Tại Huyện ủy Hớn Quản
                 - Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Nguyễn Thành Phương (PCVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Phạm Thị Hương (TP QT).    
Chiều:       - 14 giờ 00: Các đồng chí Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVP), Nguyễn Thành Phương (PCVP), Nguyễn Thị Ngọc Hương (PP TCĐ) họp giải quyết những vướng mắc để hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích cao su tập trung của Quỹ ASXH. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Họp Chi bộ 2 tại phòng truyền thống Văn phòng Tỉnh ủy.
Nội dung: kiểm điểm, phân loại đánh giá chi bộ, đảng viên năm 2017.
- 15 giờ 00: Họp Phòng Tổng hợp tại Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Mời dự: Đồng chí Dương Thanh Huân (PCVP)
Thứ sáu (12/01):
Sáng:        - 08 giờ 00: Họp Chi bộ 1 tại Phòng họp C – Tỉnh ủy
  Nội dung: kiểm điểm, phân loại đánh giá chi bộ, đảng viên năm 2017.
- Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Dương Thanh Huân (PCVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Nguyễn Văn Thưng (PP QT). 
Chiều:      - 14 giờ 00: Họp Tổ biên tập Đề án Cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan Đảng. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy
                 Thành phần dự họp:  Theo Quyết định số 89-QĐ/VPTU ngày 20/02/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy.
                 (Đ/c Hoàng Văn Toàn – TP CY-CNTT chuẩn bị nội dung)
 
                                                                              CHÁNH VĂN PHÒNG                                          
                                                                                                                         
                                                                                         Đã ký
 
                                                                                   Nguyễn Văn Khánh
 
 
 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập43
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay14,151
  • Tháng hiện tại93,365
  • Tổng lượt truy cập3,335,012
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây