Lịch VPTU tuần thứ 03/2024

Lịch VPTU tuần thứ 03/2024

Số kí hiệu VB3370
Ngày ban hành 13/01/2024
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
Văn phòng Tỉnh uỷ tuần 03/2024
(từ ngày 15/01 đến ngày 21/01/2024)
-----
Thứ Hai (ngày 15/01)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP) tiếp tục tham gia lớp hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị K74.C08, hệ không tập trung (đến hết ngày 20/01/2024)
Địa điểm: Tại Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh.
07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thị Lan (CV Phòng HC-QT-TC) tiếp tục học lớp Trung cấp LLCT (đến hết ngày 19/01/2024)
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH) và CV phòng TH, KT (theo lĩnh vực phụ trách) dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 02/2024
Địa điểm: Tại phòng họp B, Tỉnh uỷ.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP)
Thứ Ba (ngày 16/01)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH) và CV phòng TH (theo lĩnh vực phụ trách) dự họp Ban Thường Tỉnh ủy, phiên thứ 01/2024 (01 ngày)
Địa điểm: Tại phòng họp B, Tỉnh uỷ.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH) và CV phòng TH, KT (theo lĩnh vực phụ trách) tiếp tục dự họp Ban Thường Tỉnh ủy, phiên thứ 01/2024
Địa điểm: Tại phòng họp B, Tỉnh uỷ.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Chí Thanh (P.CVP)
Thứ Tư (ngày 17/01)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); CV phòng TH, KT (theo lĩnh vực phụ trách) dự Hội nghị giao ban công tác năm 2023 giữa Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng với các tỉnh, thành ủy
Địa điểm: Tại phòng họp B, Tỉnh uỷ.
Đ/c Nguyễn Thìn Bằng (CV phòng CY-CNTT-LT) trực Hội nghị trực tuyến.
08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Chí Thanh (PCVP, thành viên Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 theo Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Địa điểm: Tại phòng họp A, UBND tỉnh.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP, thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định 1181-QĐ/TU của Tỉnh ủy); đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PTP. TH) dự họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 09-ĐA/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030
Địa điểm: Tại phòng họp B, Tỉnh uỷ.
14 giờ 00: Toàn thể công chức phòng TH, KT, nội dung: Hội ý phòng TH, KT
Địa điểm: Tại phòng họp C, Tỉnh uỷ.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Chí Thanh (P.CVP)
Thứ Năm (ngày 18/01)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); CV phòng KT (theo lĩnh vực phụ trách) dự buổi tiếp doanh nghiệp của đ/c Bí thư Tỉnh uỷ
Địa điểm: Tại phòng Lễ tân, Tỉnh uỷ.
07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH); đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PTP. TH) tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Chuyển đổi số - Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 2) theo Quyết định số 987-QĐ/TU ngày 12/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
 Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Trần Văn Xuân (PCVP); đ/c Nguyễn Chí Thanh (PCVP); đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PTP. TH) dự Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND năm 2023 và sơ kết tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND các cấp giữa nhiệm kỳ 2021 - 2026
Địa điểm: Tại Hội trường lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP)
Thứ Sáu (ngày 19/01)
Sáng 08 giờ 00 đến 10 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH) và CV phòng TH (theo lĩnh vực phụ trách) dự họp Ban Thường Tỉnh ủy, phiên thứ 02/2024
Địa điểm: Tại phòng họp B, Tỉnh uỷ.
10 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH) và CV phòng TH (theo lĩnh vực phụ trách) dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (phiên họp chuyên đề)
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
Chiều 14 giờ 00 đến 15 giờ 00: Đ/c Nguyễn Chí Thanh (PCVP) tham gia Đoàn công tác của Trung ương thăm và tặng quà công nhân Khu công nghiệp Chơn Thành
Địa điểm: Tại Hội trường Công ty TNHH Beesco VINA – KCN Chơn Thành.
15 giờ 30 đến 16 giờ 30: Đ/c Nguyễn Chí Thanh (PCVP) tham gia Đoàn công tác của Trung ương thăm và tặng quà người nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số của xã Phước An, huyện Hớn Quản nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Địa điểm: Tại xã Phước An, huyện Hớn Quản.
16 giờ 30: Đ/c Trần Văn Xuân (PCVP); đ/c Nguyễn Chí Thanh (PCVP) dự buổi gặp mặt và làm việc của Lãnh đạo tỉnh Bình Phước với Đoàn công tác của Trung ương về công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước và dùng cơm cùng Lãnh đạo tỉnh và Đoàn công tác sau khi kết thúc buổi làm việc
Địa điểm: Tại Hội trường và Nhà ăn Tỉnh uỷ.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Chí Thanh (P.CVP);
Thứ Bảy (ngày 20/01)
  06 giờ 30: Đ/c Nguyễn Chí Thanh (PCVP) tham dự ăn sáng cùng Lãnh đạo tỉnh Bình Phước và Đoàn công tác của Trung ương
Địa điểm: Tại Khách sạn Bom Bo.
07 giờ 00: Đ/c ; Đ/c Lê Thị Duyên (NV phòng HC-QT-TC); đ/c Trương Thị Chang (NV phòng HC-QT-TC) làm việc tại cơ quan VPTU (02 ngày, ngày 20&21/01/2024)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP);
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV Phòng CY-CNTT-LT).
Chủ Nhật (ngày 21/01)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP);
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV Phòng CY-CNTT-LT).
 
 
Nơi nhận:
- LĐVP,
- Phòng HC-QT -TC,
- Đăng Website,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây