Lịch VPTU tuần thứ 16/2017

Lịch VPTU tuần thứ 16

Số kí hiệu VB533
Ngày ban hành 14/04/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 14/04/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC

        VĂN PHÒNG
                  *

 

          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                Đồng Xoài, ngày 14  tháng 4 năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC 

CỦA VĂN PHÒNG TỈNH UỶ TUẦN THỨ 16

(từ ngày 17/4 đến ngày 21 /4 /2017)

 
Thứ bảy (15/4): Đ/c Nguyễn Thành Phương trực cơ quan.
Chủ nhật 16/4): Đ/c Dương Thanh Huân trực cơ quan.
Thứ hai (17/4):
Sáng:        -  Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVP) đi kiểm tra sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh.
                 - 08 giờ 00: Họp Chi bộ 2 tại phòng họp C - Tỉnh ủy.
                 - Các đồng chí Nguyễn Lý Thanh Tâm (PP TC-HC), Lê Thị Thuyết (NV Phòng TC-HC), Trương Thị Chang (NV P. QT), Nguyễn Thị Ngọc Hà (NV P.TCĐ) tham dự lớp huấn luyện dân quân tự vệ tại Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã Đồng Xoài ( Thời gian đến hết tuần).
                 - Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Dương Thanh Huân (PCVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Nguyễn Văn Thưng (PP QT).     
Chiều:       - 13 giờ 30: Các đồng chí Nguyễn Thành Phương (PCVP), Nguyễn Thị Hoài Thanh (PPTH) dự Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Địa điểm: Hội trường UBND huyện Hớn Quản.
         - 13 giờ 30: Các đồng chí Lê Sỹ Minh (P.BT ĐU), Phan Thị Hoa (BT CB2),  Lê Lý Thiên Thanh (BT CB4) dự Hội nghị thông tin thời sự lần 2/2017 tại Hội trường Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh.
- 13 giờ 30: Các đồng chí Dương Thanh Huân (PCVP), Lê Lương Ngọc (PPTH) dự buổi làm việc của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy  với Tổng giám đốc các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Đồng Xoài II về công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Địa điểm: Tại Khu công nghiệp Đồng Xoài II.
- 14 giờ 00: Các đồng chí Hoàng Văn Toàn (TP CY-CNTT), Hoàng Minh Trình (PPTH), Giang Minh Hiển (PPTCĐ) họp Ban Thanh tra Nhân dân cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy tại phòng họp C - Tỉnh ủy.
                 Nội dung: Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Thanh tra Nhân dân.
 Thứ ba (18/4):
Sáng:        - 07 giờ 30: Các đồng chí Dương Thanh Huân (PCVP), Lê Lương Ngọc (PPTH) dự buổi làm việc của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy  với Tổng giám đốc các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Chơn Thành về công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Địa điểm: Tại Khu công nghiệp Chơn Thành.
                 - Các đồng chí Hoàng Văn Toàn (TP. CY-CNTT), Ngô Nguyễn Chí Tùng (PP TCĐ) đi học lớp CCLLCT tại Trường Chính trị. Thời gian đến hết tuần
                 - Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV - CVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Phạm Thị Hương (TP QT).         
Chiều:       - 13 giờ 30:  Các đồng chí Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVP), Nguyễn Thành Phương (PCVP), Nguyễn Chí Thanh (TP TCĐ), Nguyễn Thị Ngọc Hương họp Hội đồng Quản lý quỹ ASXH của tỉnh. Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy. (Đ/c Nguyễn Chí Thanh  - TP. TCĐ chuẩn bị nội dung)      
                 - 13 giờ 30: Các đồng chí Dương Thanh Huân (PCVP), Lê Lương Ngọc (PPTH) dự buổi làm việc của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy  với Tổng giám đốc các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc về công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Địa điểm: Tại Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc.
                 - 14 giờ 00: Họp Chi đoàn tại phòng họp C - Tỉnh ủy.
                 Nội dung: Trao Quyết định trưởng thành đoàn, phổ biến nội dung sinh hoạt tháng 4.
                 Mời dự: Đ/c Phạm Thị Hương - ĐUV- TP Quản trị.
Thứ tư (19/4):
Sáng:        - 07 giờ 30:  Các đồng chí Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVP), Nguyễn Văn Thư (PPTH)  đi cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra dự án Khu du lịch tâm linh núi Bà Rá, dự án đường lên núi Bà Rá.
                 - 08 giờ 00: Các đồng chí Nguyễn Thành Phương (PCVP), Hoàng Minh Trình (PPTH) dự Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Sở Y tế tỉnh. Địa điểm: Tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Bình Phước. 
                 - 07 giờ 30: Các đồng chí Dương Thanh Huân (PCVP), Lê Lương Ngọc (PPTH) dự buổi làm việc của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy với Tổng giám đốc các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Bắc Đồng Phú về công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Địa điểm: Tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú.
                 - Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Nguyễn Thành Phương (PCVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Phạm Viết Chuẩn (PP QT).        
Chiều:       - 13 giờ 00: Các đồng chí Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVP), Dương Thanh Huân (PCVP), Nguyễn Thành Phương (PCVP), Nguyễn Chí Thanh (TP TCĐ), Nguyễn Thị Ngọc Hương (PP TCĐ), CV Phòng Tổng hợp dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 7. Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy.   
Thứ năm (20/4):      
Sáng:        - 07 giờ 30: Các đồng chí Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVP), Dương Thanh Huân (PCVP), Nguyễn Thành Phương (PCVP), Nguyễn Chí Thanh (TP TCĐ), Nguyễn Thị Ngọc Hương (PP TCĐ) CV Phòng Tổng hợp dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 7 (tiếp). Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30: Đ/c Phùng Thị Cẩm Tú (PPTH) dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Phước Long lần thứ 10 (mở rộng) - khóa XI. Địa điểm: tại Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long.
                 - Các đồng chí Thành viên Đoàn kiểm tra 535 đi kiểm tra thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước. (Thời gian đến hết ngày 21/4/2017).
                 - Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV - CVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Phạm Thị Hương (TP QT).         
Chiều:       - 14 giờ 00:  Các đồng chí Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVP), Hoàng Minh Trình (PPTH) dự họp Ban Chỉ đạo thực hiện “Đề án hỗ trợ vốn, nhà ở, đất sản xuất cho đảng viên nghèo giai đoạn 2014-2017”. Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
                  Nội dung:  Báo cáo kết quả triển khai thực hiện giai đoạn 2 và Kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn cuối của Đề án.
                  - 14 giờ 00: Các đồng chí: Nguyễn Thành Phương (PCVP), Lê Lương Ngọc (PPTH) dự buổi gặp mặt của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2017 do Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
Thứ sáu (21/4):
Sáng:        - 07 giờ 30: Các đồng chí Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVP), Dương Thanh Huân (PCVP), CV Phòng Tổng hợp dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 6/2017. Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
                 - Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Dương Thanh Huân (PCVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Nguyễn Văn Thưng (PP QT).     
Chiều:       - 13 giờ 30:  Các đồng chí Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVP), Nguyễn Thị Hoài Thanh (PPTH) dự Hội nghị sơ kết ngành tổ chức xây dựng Đảng quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II/2017 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức. Địa điểm: tại Hội trường UBND huyện Chơn Thành.
 
 
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
đã ký
 
 
Nguyễn Văn Khánh
 
 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay2,560
  • Tháng hiện tại65,724
  • Tổng lượt truy cập407,984
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây