Lịch VPTU tuần thứ 16/2020

Lịch VPTU tuần thứ 16/2020

Số kí hiệu VB740
Ngày ban hành 10/04/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
VĂN PHÒNG
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
              Bình Phước, ngày 10 tháng 4 năm 2020

LỊCH LÀM VIỆC
Của Văn phòng Tỉnh ủy tuần 16/2020
(từ ngày 13/4 đến ngày 19/4/2020)
-----
 
Thứ Hai (ngày 13/4/2020)
 

Sáng:
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU) dự buổi trao đổi đầu giờ với với Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh. Địa điểm: Tầng trệt trụ sở Tỉnh uỷ.
- 08 giờ 30 - 09 giờ: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU) trao đổi một số công việc liên quan đến Quỹ Hỗ trợ ASXH tỉnh với các đồng chí: Đ/c Võ Anh Kiệt (PGĐ CTy TNHH MTV CS Bình Phước); Đ/c Lê Sỹ Minh (TP HC-LT); Đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP TC-QT); Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hương (CV P.HC-LT); Đ/c Trần Thị Hải (Phụ trách kế toán P.TC-QT). Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
- 09 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU) dự buổi làm việc với Tổ rà soát, tham mưu cho Thường trực Tỉnh uỷ về cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử (Tổ công tác 1508). Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ.Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU) dự cùng đồng chí Nguyễn Văn lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và Giám đốc một số sở ngành về công tác cán bộ. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thành Phương (P.CVP) dự họp Tổ kiểm tra, chỉ đạo xử lý tình hình thực hiện Đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp Đảng. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP).
Thứ Ba (ngày 14/4/2020)


Sáng:
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU); Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (TPTH); Đ/c Nguyễn Bá Việt (CV P.TH) dự làm việc cùng Thường trực Tỉnh uỷ thông qua dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Ninh. Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
- 08 giờ 00: Họp Chi bộ 2 định kỳ hàng tháng. Địa điểm: Phòng họp C.

Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU); Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (TPTH); Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (CV P.TH) dự làm việc cùng Thường trực Tỉnh uỷ thông qua dự thảo Văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long. Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thành Phương (P.CVP).
Thứ Tư (ngày 15/4/2020)
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU); Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (TPTH); Đ/c Nguyễn Văn Thư (CV P.TH) dự Họp Thường trực Tỉnh uỷ Phiên thứ 10/2020. Địa điểm: Phòng họp C.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU); Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (TPTH); Đ/c Nguyễn Văn Thư (CV P.TH) dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phiên thứ 06/2020. Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP).
Thứ Năm (ngày 16/4/2020)
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU) dự làm việc cùng Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tại buổi làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh với Chủ đầu tư 13 Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh về tình hình hoạt động, thu hút đầu tư quý I/2020, kiến nghị đề xuất của các nhà đầu tư và phương hướng hoạt động sau dịch Covid-19. Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh.
- 08 giờ 00: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP); Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (CV P.TH) dự làm việc cùng Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tại Hội nghị giao ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể tỉnh quý I/2020. Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.

Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU); Đ/c Nguyễn Bá Việt (CV P.TH) dự cùng Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với tổ công tác công bố kết luận Thanh tra Chính phủ. Địa điểm: Phòng họp B.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thành Phương (P.CVP).
Thứ Sáu (ngày 17/4/2020)


Sáng:
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVPTU); Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (TPTH); Đ/c Nguyễn Văn Thư (CV P.TH) dự Họp cùng Thường trực Tỉnh uỷ thông qua dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ thị xã Phước Long. Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thành Phương (P.CVP).
Thứ Bảy (ngày 18/4/2020)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP).
- Trực Văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Thương (CV TH).
- Trực đội xe: Đ/c Lê Duy Lâm (P.TC-QT).
Chủ nhật (ngày 19/4/2020)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP).
- Trực Văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Thương (CV TH).
- Trực đội xe: Đ/c Lê Duy Lâm (P.TC-QT).

* Tiếp tục thực hiện Công văn số 3708-CV/TU ngày 31/3/2020 của Tỉnh ủy Bình Phước, về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Các phòng trực thuộc đã đăng ký về việc luân phiên CBCC làm việc tại công sở và tại nhà như sau:
     1. Phòng Hành chính – Lưu trữ:
     + Bộ phận Hành chính: Đ/c Lê Sỹ Minh (TP HC-LT) làm việc tại cơ quan từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần; Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hương làm việc tại cơ quan vào các buổi sáng trong tuần và tại nhà vào các buổi chiều trong tuần.
    + Bộ phận Cơ yếu làm việc tại cơ quan: Đ/c Khổng Trọng Long (Thứ 2, 4 và 6; trực thứ 7 và CN); Đ/c Hoàng Văn Toàn (Thứ 3 và 5).
    + Bộ phận Lưu trữ: Đ/c Trần Văn Toàn (PTP HC-LT) và đ/c Phan Thị Hoa (làm việc tại cơ quan); đ/c Thái Thị Tuyết Hồng và đ/c Nguyễn Văn Thưng (Làm việc tại nhà).
    + Bộ phận CNTT làm việc tại cơ quan: đ/c Phạm Hải Thu (thứ 2,4 và 6); đ/c Trịnh Thị Hải Lý (thứ 3 và 7).
     
2. 
Phòng Tổng hợp:
     + Làm việc tại cơ quan: Các đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (TPTH); Nguyễn Đức Khánh; Nguyễn Văn Thư, Nguyễn Khắc Hạnh; Đào Bá Việt; Nguyễn Thị Thương; Nguyễn Thị Kiều Oanh và Lê Thị Thuyết (làm việc cả ngày); Đ/c Nguyễn Đức Hạnh (làm việc các buổi chiều trong tuần); Phạm Thị Ngọc Mỹ (làm việc các buổi sáng trong tuần).
    + Làm việc tại nhà: đ/c Nguyễn Đức Hạnh (làm việc các buổi sáng trong tuần); Phạm Thị Ngọc Mỹ (làm việc các buổi chiều trong tuần).
    3- Phòng Tài chính – Quản trị; Nhà khách Tỉnh ủy: không đăng ký (Phòng tự phân công và theo dõi).
 

Nơi nhận:
- LĐVP,
- Phòng HC-LT,
- Đăng Website,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
CHÁNH VĂN PHÒNG

           Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây