Lịch VPTU tuần thứ 19/2023 (bổ sung)

Lịch VPTU tuần thứ 19/2023 (bổ sung)

Số kí hiệu 19/2023/LT
Ngày ban hành 06/05/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
Văn phòng Tỉnh ủy tuần 19/2023
(từ ngày 08/05 đến ngày 14/05/2023)
-----

 
Thứ Hai (ngày 08/05)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), đ/c Trần Nam Khang (PTP KT) và chuyên viên Phòng Tổng hợp, Phòng Kinh tế phụ trách lĩnh vực dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 16/2023.
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP. HC-QT-TC); đ/c Giang Minh Hiển (PTP. HC-QT-TC); đ/c Ngô Nguyễn Chí Tùng (PTP. HC-QT-TC); đ/c Trần Thị Hải (CV P. HC-QT-TC) thực hiện kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 Cty TNHH MTV cao su Bình Phước theo Kế hoạch số 71-KH/VPTU ngày 28/4/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy (Từ ngày 08/5/2023 đến 11/5/2023) Tại Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP); đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), đ/c Trần Nam Khang (PTP KT) và chuyên viên Phòng Tổng hợp, Phòng Kinh tế phụ trách lĩnh vực; Tổ rà soát và xây dựng Đề án chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 16/2023.
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Ba (ngày 09/05)
Sáng + Chiều 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP) dự trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chuẩn y UVBTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 do Thường trực Tỉnh ủy chủ trì
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
13 giờ 50: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH) và chuyên viên Phòng TH, KT phụ trách lĩnh vực dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 16
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), đ/c Trần Nam Khang (PTP KT) và chuyên viên Phòng Tổng hợp, Phòng Kinh tế phụ trách lĩnh vực dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 13/2023
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP)
Thứ Tư (ngày 10/05)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP); đ/c Thái Thị Tuyết Hồng – PTP. CY- CNTT-LT dự họp thống nhất Quy chế hoạt động và bình xét thi đua của Khối thi đua số 1 năm 2023, bàn về nội dung tổ chức hoạt động giao lưu của Khối thi đua số 1 năm 2023 do Khối trưởng Khối thi đua số 1 chủ trì
Địa điểm: Tại Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy
09 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP) dự họp theo Chương trình làm việc của đ/c Bí thư Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại Khu công nghiệp Minh Hưng Sikico, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP) dự Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 do UBMTTQVN tỉnh tổ chức
Địa điểm: Tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); các trưởng, phó phòng chuyên môn trực thuộc VPTU dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham những, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương khóa XIII do Thường trực Tỉnh ủy chủ trì
Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.
14 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP) dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp.
14 giờ 00: Các đ/c Đảng viên thuộc Đảng bộ VPTU (trừ các đ/c dự tại điểm cầu Hội trường Lầu 8- Trường Chính trị tỉnh và Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp) dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu phòng họp B – Tỉnh ủy.
Đ/c Nguyễn Thìn Bằng (CV P.CY-CNTT-LT) trực đường truyền Hội nghị tại phòng họp B Tỉnh ủy. đ/c Phạm Hải Thu (CV P.CY-CNTT-LT) trực đường truyền Hội nghị tại Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP)
Thứ Năm (11/5)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP) dự buổi làm việc của đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy với lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP) dự họp buổi làm việc của đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy với lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan về công tác xây dựng, quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023 – 2025
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU) dự họp Ban Chỉ đạo tổ chức Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh do đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Sáu (12/5)
Sáng + Chiều 13 giờ 45: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP) dự buổi làm việc của đ/c Bí thư Tỉnh ủy và Lãnh đạo UBND tỉnh với Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh (nội dung chuyển sang từ chiều thứ Bảy ngày
13/5/2023
)

Địa điểm: Tại phòng họp G, UBND tỉnh.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP)
Thứ Bảy (ngày 13/5)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP)
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.CY-CNTT-LT)
Chủ nhật (ngày 14/5)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP);
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.CY-CNTT-LT)
  Đ/c Nguyễn Thị Lan (CV P HC-QT-TC) học lớp Trung cấp LLCT tại Trường Chính trị tỉnh từ ngày 08/5/2023 đến ngày 12/5/2023.
 
Nơi nhận:
- LĐVP,
- Phòng HC-QT -TC,
- Đăng Website,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
CHÁNH VĂN PHÒNG

                      


Nguyễn Văn Khánh
   
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây