Lịch VPTU tuần thứ 24/2023 (bổ sung)

Lịch VPTU tuần thứ 24/2023 (bổ sung)

Số kí hiệu VB2350
Ngày ban hành 10/06/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
Văn phòng Tỉnh uỷ tuần 24/2023
(từ ngày 10/6 đến ngày 18/6/2023)
-----
Thứ Bảy (ngày 10/6)
  Đ/c Trương Thị Chang (Nhân viên Phòng HC-QT-TC) trực cơ quan (01 ngày)
Chủ Nhật (ngày 11/6)
  15 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thìn Bằng (CV Phòng CY-CNTT-LT); đ/c Trần Trung Thành (CV Phòng HC-QT-TC) phối hợp với nhân viên kỹ thuật Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, kết nối đường truyền phục vụ Hội nghị trực tuyến vào lúc 08 giờ 00, ngày 12/6/2023 tại Hội trường Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
Thứ Hai (ngày 12/6)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Lã Thị Lâm Quỳnh và đ/c Nguyễn Văn Lương (CV Phòng TH) dự buổi làm việc của đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí Thư Tỉnh uỷ với Tổ xây dựng báo cáo theo Quyết định 919-QĐ/TU của BTV Tỉnh uỷ về dự thảo Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.
Địa điểm: Tại Phòng họp C, Tỉnh uỷ.
08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP, Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh) dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị
Địa điểm: Tại Hội trường Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
08 giờ 00: Toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức thuộc VPTU (trừ các đ/c dự tại Hội trường Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và dự buổi làm việc của đ/c Bí thư Tỉnh uỷ) dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị
Địa điểm: Tại Phòng họp B, Tỉnh uỷ.
(Đ/c Nguyễn Thìn Bằng (CV Phòng CY-CNTT-LT) trực tại Hội trường Tỉnh uỷ; đ/c Trần Trung Thành (CV Phòng HC-QT-TC) trực tại Phòng họp B, Tỉnh uỷ)
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP) dự sát hạch tuyển chọn cán bộ tham gia Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh theo Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 30/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và họp Hội đồng sát hạch tuyển chọn cán bộ tỉnh theo Chương trình làm việc của đ/c Bí thư Tỉnh uỷ
Địa điểm: Tại Phòng họp C, Tỉnh uỷ.
18 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP) tham gia tiếp Đoàn Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác chuẩn bị tham quan mô hình điểm về công tác Quốc phòng địa phương dân quân tự vệ tại tỉnh BP
Địa điểm: Tại Nhà ăn Tỉnh uỷ.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Ba (ngày 13/6)
Sáng Lãnh đạo Văn phòng, cán bộ công chức và nguời lao động làm việc tại cơ quan.
Chiều 15 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP) dự họp BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
14 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP) dự họp Thường trực BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo Chương trình làm việc của đ/c Bí thư Tỉnh uỷ
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP)
Thứ Tư (ngày 14/6)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Lê Văn Tuấn (PTP. TH) và CV Phòng KT, TH (phụ trách lĩnh vực); Thành viên Tổ xây dựng báo cáo theo Quyết định số 919-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 20/2023
Địa điểm: Tại Phòng họp B, Tỉnh ủy.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Lê Văn Tuấn (PTP. TH), đ/c Trần Nam Khang (PTP. KT) và CV Phòng KT, TH (phụ trách lĩnh vực) dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 21/2023
Địa điểm: Tại Phòng họp B, Tỉnh ủy.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP)
Thứ Năm (15/6)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PTP. TH); đ/c Vương Hồng Nhung (CV Phòng TH) dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP) dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng (khóa XIII)
Địa điểm: Tại Hội trường Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

08 giờ 00: Toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức thuộc VPTU (trừ các đ/c dự tại điểm cầu Hội trường Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và dự họp Thường trực Tỉnh uỷ) dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng (khóa XIII)
Địa điểm: Tại Phòng họp B, Tỉnh uỷ.

(Đ/c Nguyễn Thìn Bằng (CV Phòng CY-CNTT-LT) trực tại Hội trường trung tâm Trường Chính trị tỉnh; đ/c Trần Trung Thành (CV Phòng HC-QT-TC) trực tại điểm cầu Phòng họp B, Tỉnh uỷ)

07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP. HC-QT-TC, Tiểu Đội trưởng) dự sinh hoạt và nhận phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ quý I, II năm 2023 theo Giấy mời của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Xoài
Địa điểm: Tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Xoài.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Lê Văn Tuấn (PTP. TH) và CV Phòng KT, TH (phụ trách lĩnh vực) dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 15/2023
Địa điểm: Tại Phòng họp B, Tỉnh ủy.
14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PTP. TH) dự buổi làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với Tạp chí Cộng sản, nội dung: Thống nhất kế hoạch, nội dung phối hợp công tác tuyên truyền giữa tỉnh Bình Phước và Tạp chí Cộng sản trong năm 2023. Xây dựng bài viết cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo địa phương đăng trên các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản
Địa điểm: Tại Hội trường A, Ban Tuyên giá Tỉnh uỷ.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Sáu (16/6)
Sáng 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU) dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Bình Long lần thứ 22 (mở rộng)
Địa điểm: Tại Hội trường UBND thị xã Bình Long.

07 giờ 15: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP) dự Hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Riềng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023
Địa điểm: Tại trụ sở Huyện uỷ Phú Riềng.

08 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP); đ/c Lê Xuân Mạnh (CV Phòng TH) dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Xoài lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Chính trị Đồng Xoài.

07 giờ 30: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP) dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đồng Phú lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (01 ngày)
Địa điểm: Tại Hội trường huyện Đồng Phú.

08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PTP. TH) dự Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Ninh lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với sơ kết thực hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 theo Chương trình làm việc của đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Địa điểm: Tại Hội trường Huyện uỷ Lộc Ninh.

07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Đức Khánh (CV TH) dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025
Địa điểm: Tại Hội trường Công an thành phố Đồng Xoài.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP) dự gặp mặt của Thường trực Tỉnh uỷ với các đồng chí tham gia Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1)
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
14 giờ 00: Đ/c Trần Nam Khang (PTP. KT) tham gia Đoàn Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 06 tháng đầu năm 2023 đối với UBND tỉnh
Địa điểm: Tại trụ sở UBND tỉnh.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP)
Thứ Bảy (ngày 17/6)
  08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP) dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hớn Quản lần thứ XII và sơ kết 06 tháng đầu năm thực hiện Nghị quyết của Huyện uỷ năm 2023
Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện Hớn Quản.
Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP) dự tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ tỉnh Bến Tre về tình hình triển khai thực hiện App Sổ tay đảng viên điện tử trên địa bàn tỉnh (02 ngày, ngày 17&18/6/2023; nội dung, thời gian, địa điểm cụ thể theo Giấy mời số 193-GM/BTCTU ngày 13/6/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ).
14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PTP. TH) dự buổi làm việc của đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh với Đoàn công tác tỉnh Bến Tre về tình hình triển khai thực hiện App Sổ tay đảng viên điện tử trên địa bàn tỉnh
Địa điểm: Tại Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP);
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV Phòng CY-CNTT-LT).
Chủ nhật (ngày 18/6)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP);
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV Phòng CY-CNTT-LT).
Nơi nhận:
- LĐVP,
- Phòng HC-QT -TC,
- Đăng Website,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
CHÁNH VĂN PHÒNG

                      Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây