Lịch VPTU tuần thứ 25/2017

Lịch VPTU tuần thứ 25

Số kí hiệu VB592
Ngày ban hành 16/06/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 16/06/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC

        VĂN PHÒNG
                  *

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                Đồng Xoài, ngày 16 tháng  6 năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC 

CỦA VĂN PHÒNG TỈNH UỶ TUẦN THỨ 25

(từ ngày 19/6 đến ngày 23/6/2017)

 
Thứ bảy (17/6): -  Các đồng chí Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVP), Dương Thanh Huân (PCVP), Nguyễn Thị Hoài Thanh (PPTH), Hoàng Minh Trình (PPTH), Nguyễn Văn Thư (PPTH) họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 9/2017 tại phòng họp B - Tỉnh ủy. Thời gian cả ngày
                          - Các đồng chí: Lê Thị Duyên (NV PQT), Trịnh Thị Ái Vân (NV PQT), Trịnh Thị Châm (NV PQT), Trương Thị Chang (NV PQT), Lê Quang Vũ (NV PQT), Lê Thị Thuyết (NV P TC-HC) trực phục vụ.
Chủ nhật 18/6): Đ/c Nguyễn Thành Phương trực cơ quan.
Thứ hai (19/6):
Sáng:           - 07 giờ 30:  Các đ/c Nguyễn Văn Khánh (CVP), Nguyễn Thành Phương (PCVP), Thái Thị Tuyết Hồng (PP CY-CNTT) làm việc với Ban Giám đốc Viettel Bình Phước tại phòng họp C Tỉnh ủy.   
- 07 giờ 30:  Các đồng chí Dương Thanh Huân (PCVP), Phùng Thị Cẩm Tú (PPTH) dự Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 6 tháng đầu năm 2017 tại Hội trường Tỉnh ủy.
                         - Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (PPTH) đi học lớp Cao học tại Học viện Chính trị Quốc gia Thành Phố HCM. Thời gian đến hết tuần
                 - Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Dương Thanh Huân (PCVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Phạm Viết Chuẩn (PP QT).        
Chiều:      - 14 giờ 00: Các đ/c Nguyễn Văn Khánh(CVP), Nguyễn Thành Phương (PCVP) làm việc với các trưởng phòng Tài chính Đảng, Quản trị và kế toán cơ quan. Địa điểm: Phòng họp C- Tỉnh ủy.
                 - 14 giờ 00: Các đồng chí Dương Thanh Huân (PCVP), Phùng Thị Cẩm Tú (PPTH) dự buổi làm việc của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với UBND tỉnh. Nội dung: giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh.
Thứ ba (20/6):
Sáng:        - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVP) dự tiếp công dân định kỳ tháng 6/2017 tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh.
                 - 07 giờ 30: Các đ/c Nguyễn Thành Phương (PCVP), Khổng Trọng Long, Phạm Hải Thu (CV Phòng CY-CNTT) tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát bảo mật truyền hình hội nghị của Cục Cơ yếu Đảng – Chính quyền theo Kế hoạch số 21-KH/VPTU ngày 16/06/2017 tại Phòng họp C Tỉnh ủy.
                 - 08 giờ 00: Đ/c Dương Thanh Huân (PCVP) dự gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam  (21/6/1925-21/6/2017) tại Hội trường B - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
                 - 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Lý Thanh Tâm (PP TC-HC) đi nhận Văn kiện Hội nghị Trung ương 5 khóa XII tại Công ty In Báo Nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xe 93A 1178.       
                 - Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Nguyễn Thành Phương (PCVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Nguyễn Văn Thưng (PP QT).     
Chiều:       - 14 giờ 00: Các đ/c Khổng Trọng Long, Phạm Hải Thu (CV Phòng CY-CNTT) cùng Đoàn khảo sát bảo mật truyền hình hội nghị của Cục Cơ yếu Đảng – Chính quyền khảo sát tại Sở TTTT tỉnh và UBND thị xã Đồng Xoài.
Tối:          - Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CV ) tiếp khách cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Khách sạn An Lộc - huyện Lộc Ninh.
Thứ tư (21/6):
Sáng:        - 08 giờ 00:  Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVP) tham gia đón Đoàn công tác theo Kế hoạch của BTL QK7.
- 07 giờ 45: Các đồng chí  Dương Thanh Huân (P.CVP, BTCB1), Nguyễn Lý Thanh Tâm (PP TC-HC, BTCB2), Nguyễn Thành Phương (P.CVP, BTCB3), Lê Lý Thiên Thanh (GĐNK, BTCB4) dự Hội nghị thông tin thời sự do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức. Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối CCQ tỉnh.
- 7 giờ 30: Các đ/c Hoàng Văn Toàn (TP CY-CNTT), Phạm Hải Thu (CV Phòng CY-CNTT) cùng Đoàn khảo sát bảo mật truyền hình hội nghị của Cục Cơ yếu Đảng – Chính quyền khảo sát tại UBND huyện Bù Đốp, Lộc Ninh, Hớn Quản, Chơn Thành và thị xã Bình Long.
                 - Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Nguyễn Thành Phương (PCVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Phạm Viết Chuẩn (PP QT).        
Thứ năm (22/6):      
Sáng:        - 07 giờ 30: Các đồng chí LĐVP, Phòng Tổng hợp dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8 (Khóa X) tại Hội trường tỉnh.
- 7 giờ 30: Các đ/c Hoàng Văn Toàn (TP CY-CNTT), Phạm Hải Thu (CV Phòng CY-CNTT) cùng Đoàn khảo sát bảo mật truyền hình hội nghị của Cục Cơ yếu Đảng – Chính quyền khảo sát tại UBND huyện Bù Gia Mập, Phú Riềng, Đồng Phú và thị xã Phước Long.
                 - Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Nguyễn Văn Khánh (CVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Phạm Thị Hương (TP QT).         
Thứ sáu (23/6):
Sáng:        - 07 giờ 30:  Các đồng chí Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVP), Dương Thanh Huân (PCVP), Hoàng Minh Trình (PPTH), Nguyễn Văn Thư (PPTH) dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 10/2017. Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy.
- 7 giờ 30: Các đ/c Hoàng Văn Toàn (TP CY-CNTT), Phạm Hải Thu (CV Phòng CY-CNTT) cùng Đoàn khảo sát bảo mật truyền hình hội nghị của Cục Cơ yếu Đảng – Chính quyền khảo sát tại UBND huyện Bù Đăng.
                 - Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Dương Thanh Huân (PCVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Nguyễn Văn Thưng (PP QT).     
Chiều:      - 14 giờ 00:  Các đồng chí Dương Thanh Huân (PCVP), Phùng Thị Cẩm Tú (PPTH) dự buổi làm việc của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao ban lãnh đạo các sở, ngành và Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa điểm: Trụ sở Trung tâm hành chính công tỉnh.
- 13 giờ 30: Các đ/c Nguyễn Thành Phương (PCVP), Hoàng Văn Toàn (TP CY-CNTT), Phạm Hải Thu (CV Phòng CY-CNTT) làm việc với Đoàn khảo sát bảo mật hội nghị trực tuyến tại Phòng họp C Tỉnh ủy.
                 - 14 giờ 00: Các đồng chí Nguyễn Thành Phương (PCVP), Hoàng Minh Trình (PPTH) dự Hội nghị BCH Tỉnh đoàn lần thứ 13; sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2017. Địa điểm: Hội trường Tỉnh đoàn.
 
                                                                                        CHÁNH VĂN PHÒNG                                          
                                                                                                 (Đã ký)           
                                                                                     
                                                                                         Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay2,633
  • Tháng hiện tại65,797
  • Tổng lượt truy cập408,057
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây