Lịch VPTU tuần thứ 27/2023

Lịch VPTU tuần thứ 27/2023

Số kí hiệu VB2360
Ngày ban hành 01/07/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
Văn phòng Tỉnh uỷ tuần 27/2023
(từ ngày 03/7 đến ngày 09/7/2023)
-----
Thứ Hai (ngày 03/7)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Lê Văn Tuấn (PTP. TH); đ/c Phạm Thị Ngọc Mỹ (CV Phòng TH) dự buổi làm việc của đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy về rà soát các công việc, nội dung báo cáo Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 889-QĐNS/TW ngày 07/6/2023 của Bộ Chính trị
Địa điểm: Tại Phòng họp B, Tỉnh ủy.


08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP); toàn thể cán bộ, công chức và người lao động VPTU tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 7/2023 (giao Phòng CY-CNTT-LT chuẩn bị nội dung)
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thị Lan (CV Phòng HC-QT-TC) tiếp tục học lớp Trung cấp LLCT (từ ngày 03/7/2023 đến ngày 07/7/2023)
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP. HC-QT-TC) dự họp Hội đồng xét tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể
Địa điểm: Tại Phòng họp C, Tỉnh ủy.
14 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Vương Hồng Nhung (CV Phòng TH) dự buổi làm việc của đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, nội dung: theo Công văn số 724-CV/VPTU ngày 09/6/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại Liên đoàn Lao động tỉnh.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP) 
Thứ Ba (ngày 04/7)
Sáng 09 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP); trưởng, phó phòng và kế toán phòng HC-QT-TC dự buổi làm việc của đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy về công tác tài chính cấp ủy năm 2023
Địa điểm: Tại Phòng họp C, Tỉnh ủy.
08 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP) dự họp theo Chương trình làm việc của đ/c Bí thư Tỉnh ủy (01 ngày)
Địa điểm: Tại phòng họp G, UBND tỉnh.

08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP, nguyên UV. BCH Hội Chữ thập đỏ tỉnh) dự Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ 4 khóa V, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Địa điểm: Tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
Chiều Lãnh đạo Văn phòng, cán bộ công chức và nguời lao động làm việc tại cơ quan.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP)
Thứ Tư (ngày 05/7)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP); đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH), đ/c Trần Nam Khang (PTP. KT) và CV Phòng KT, TH (phụ trách lĩnh vực) dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 25/2023
Địa điểm: Tại Phòng họp B, Tỉnh uỷ.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP); đ/c Phạm Thị Ngọc Mỹ (CV Phòng TH) dự buổi làm việc của đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy với lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy về tình hình triển khai thực hiện nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023
Địa điểm: Tại UBKT Tỉnh uỷ.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP)
Thứ Năm (ngày 06/7)
Sáng
 
08 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP); đ/c Nguyễn Đức Khánh (CV Phòng TH) dự Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới”
Địa điểm: Tại Hội trường Công an thành phố Đồng Xoài.
07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH); đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PTP. TH) tham gia học tập chuyên đề Tài chính công - Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 2) theo Quyết định số 987-QĐ/TU ngày 12/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại Phòng họp C, Trường Chính trị tỉnh.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP); đ/c Lê Văn Tuấn (PTP. TH) dự buổi làm việc của đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tình hình triển khai thực hiện nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023
Địa điểm: Tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Sáu (07/7)
Sáng
08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP) dự Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 06 tháng đầu năm 2023
Địa điểm: Tại Hội trường A – Trung tâm Hành chính huyện Phú Riềng.
Chiều


Lãnh đạo Văn phòng, cán bộ công chức và nguời lao động làm việc tại cơ quan.
 
  Trực lãnh đạoĐ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP)
Thứ Bảy (ngày 08/7)
  07 giờ 30: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP) tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Tài chính công - Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1) theo Quyết định số 1029-QĐ/TU ngày 16/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (02 ngày, ngày 08&09/7/2023)
Địa điểm: Tại Phòng họp C, Trường Chính trị tỉnh.
Trưởng, phó phòng và công chức (Phòng TH); đ/c Trần Nam Khang (PTP. KT); Bộ phận Văn thư (Phòng CY-CNTT-LT) chuẩn bị hồ sơ phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 15/2023 vào lúc 08 giờ 00, ngày 10/7/2023 tại Hội trường Tỉnh ủy (02 ngày, ngày 08&09/7/2023)
Địa điểm: Tại trụ sở Văn phòng Tỉnh ủy.
07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP. HC-QT-TC); đ/c Lê Thị Duyên (nhân viên Phòng HC-QT-TC); đ/c Trịnh Thị Châm (nhân viên Phòng HC-QT-TC) làm việc tại cơ quan
Địa điểm: Tại trụ sở Văn phòng Tỉnh ủy.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP);
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV Phòng CY-CNTT-LT).
Chủ nhật (ngày 09/7)
  Đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP. HC-QT-TC); đ/c Lê Thị Duyên (nhân viên Phòng HC-QT-TC); đ/c Trịnh Thị Châm (nhân viên Phòng HC-QT-TC); đ/c Trương Thị Chang (nhân viên Phòng HC-QT-TC) làm việc tại cơ quan
Địa điểm: Tại trụ sở Văn phòng Tỉnh ủy.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP);
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV Phòng CY-CNTT-LT).
Nơi nhận:
- LĐVP,
- Phòng HC-QT -TC,
- Đăng Website,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
CHÁNH VĂN PHÒNGNguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây