Lịch VPTU tuần thứ 31/2023

Lịch VPTU tuần thứ 31/2023

Số kí hiệu VB2365
Ngày ban hành 29/07/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
Văn phòng Tỉnh uỷ tuần 31/2023
(từ ngày 31/7 đến ngày 06/8/2023)
-----
Thứ Hai (ngày 31/7)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP) dự họp theo Chương trình làm việc của đ/c Bí thư Tỉnh uỷ
Địa điểm: Tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH); đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PTP. TH) tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI, DDCI) - Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 2) theo Quyết định số 987-QĐ/TU ngày 12/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (01 ngày)
Địa điểm: Tại Phòng họp C, Trường Chính trị tỉnh.
08 giờ 00: Đ/c Phạm Hải Thu (CV Phòng CY-CNTT-LT) dự Hội nghị tập huấn công nghệ thông tin cho cán bộ của các tỉnh uỷ, thành uỷ và các cơ quan đảng ở Trung ương năm 2023 (từ ngày 31/7 đến hết ngày 04/8/2023)
Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị của Thành uỷ, số 272 đường Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP) dự họp theo Chương trình làm việc của đ/c Bí thư Tỉnh uỷ
Địa điểm: Tại Phòng họp B, Tỉnh uỷ.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP) 
Thứ Ba (ngày 01/8)
Sáng 07 giờ 30: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP) tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh (PCI, DDCI) - Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1) theo Quyết định số 1029-QĐ/TU ngày 16/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (01 ngày)

Địa điểm: Tại Phòng học C, Trường Chính trị tỉnh.
08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Vương Hồng Nhung (CV Phòng TH) dự buổi làm việc của đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, nội dung: Theo Công văn số 724-CV/VPTU ngày 09/6/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.
Chiều Lãnh đạo Văn phòng, cán bộ công chức và nguời lao động làm việc tại cơ quan.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP)
Thứ Tư (ngày 02/8)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU) dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Đảng ủy Quân khu 7 về công tác cán bộ
Địa điểm: Tại Phòng họp C, Tỉnh uỷ.
08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH), đ/c Trần Nam Khang (PTP. KT) và CV Phòng KT, TH (phụ trách lĩnh vực) dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 28/2023
Địa điểm: Tại Phòng họp B, Tỉnh uỷ.
09 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP) dự bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án
Địa điểm: Tập trung tại UBND xã Lộc Thạch, huyện Lộc Ninh để cùng đi.
07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP. HC-QT-TC) dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2023
Địa điểm: Tại Nông trường Đa Kia, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng (xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập).
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP); đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); toàn thể cán bộ, công chức và người lao động VPTU tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 8/2023 (giao Phòng Tổng hợp chuẩn bị nội dung)
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
15 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU, Phó Trưởng đoàn); đ/c Lã Thị Lâm Quỳnh (CV Phòng KT) họp Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1109-QĐ/TU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Địa điểm: Tại Phòng họp A, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP)
Thứ Năm (ngày 03/8)
Sáng
 
08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH), đ/c Trần Nam Khang (PTP. KT) và CV Phòng KT, TH (phụ trách lĩnh vực) dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 19/2023
Địa điểm: Tại Phòng họp B, Tỉnh uỷ.
06 giờ 00: Đ/c Hoàng Văn Toàn (CV Phòng CY-CNTT-LT) đi nhận tài liệu triển khai mạng liên lạc của Huyện uỷ Đồng Phú
Địa điểm: Tại thành phố Hồ Chí Minh.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP, thành viên Đoàn Kiểm tra 917) dự họp theo nội dung Quyết định số 917-QĐ/TU ngày 21/03/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại phòng họp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP. HC-QT-TC) dự họp Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Bình Phước đánh giá kết quả phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và một số nhiệm vụ công tác khác liên quan đến chính sách BHXH, BHYT, BHTN 06 tháng đầu năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2023
Địa điểm: Tại Hội trường A, Bảo hiểm xã hội tỉnh.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Sáu (04/8)
Sáng
07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH) và CV Phòng TH (phụ trách lĩnh vực) dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 20/2023
Địa điểm: Tại Phòng họp B, Tỉnh uỷ.
08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Lê Sỹ Minh (TP. CY-CNTT-LT); đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP. HC-QT-TC); đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH); đ/c Thái Thị Tuyết Hồng (PTP. CY-CNTT-LT); đ/c Trần Trung Thành (CV Phòng HC-QT-TC) họp Ban Biên tập Kỷ yếu
Địa điểm: Tại Phòng họp C, Tỉnh uỷ.
08 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Lê Xuân Mạnh (CV Phòng TH) dự buổi làm việc của đ/c Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy với BCS đảng UBND tỉnh về công tác chuẩn bị Hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023
Địa điểm: Tại Phòng họp B, Tỉnh uỷ.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Vương Hồng Nhung (CV Phòng TH) dự họp đóng góp ý kiến văn bản tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; công tác nắm bắt tình hình nhân dân, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo”.
Địa điểm: Tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.


 
  Trực lãnh đạoĐ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP)
Thứ Bảy (ngày 05/8)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP);
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV Phòng CY-CNTT-LT).
Chủ nhật (ngày 06/8)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP);
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV Phòng CY-CNTT-LT).
Nơi nhận:
- LĐVP,
- Phòng HC-QT -TC,
- Đăng Website,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
CHÁNH VĂN PHÒNGNguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây