Lịch VPTU tuần thứ 34/2023

Lịch VPTU tuần thứ 34/2023

Số kí hiệu VB2375
Ngày ban hành 19/08/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
Văn phòng Tỉnh uỷ tuần 34/2023
(từ ngày 19/8 đến ngày 27/8/2023)
-----
Thứ 7, CN (ngày 19&20/8)
  đ/c Trương Thị Chang (nhân viên Phòng HC-QT-TC) làm việc tại cơ quan
Địa điểm: Tại trụ sở Văn phòng Tỉnh uỷ.
Thứ Hai (ngày 21/8)
Sáng 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thị Lan (CV Phòng HC-QT-TC) tiếp tục học lớp Trung cấp LLCT (từ ngày 21/8/2023 đến ngày 25/8/2023)
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
Chiều 18 giờ 00: Lãnh đạo VPTU; trưởng, phó phòng và kế toán Phòng HC-QT-TC tiếp cơm Đoàn Kiểm toán nhà nước
Địa điểm: Tại Nhà khách Tỉnh uỷ.
15 giờ 15: Đại diện Lãnh đạo Phòng HC-QT-TC đón Đoàn Kiểm toán nhà nước (sắp xếp Đoàn nghỉ tại Nhà Khách Tỉnh uỷ)
Địa điểm: Tại Sân bay Tân Sơn Nhất.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP) 
Thứ Ba (ngày 22/8)
Sáng Đ/c Giang Minh Hiển (PTP. HC-QT-TC); đ/c Lê Lý Thiên Thanh (PTP. HC-QT-TC); đ/c Ngô Nguyễn Chí Tùng (PTP. HC-QT-TC); đ/c Trần Thị Hải (Kế toán Phòng HC-QT-TC); đ/c Nguyễn Kim Thủy (Kế toán Phòng HC-QT-TC) phục vụ theo Chương trình làm việc Đoàn Kiểm toán nhà nước trong thời gian Đoàn làm việc tại tỉnh.
Chiều 15 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP); trưởng, phó phòng và kế toán Phòng HC-QT-TC dự công bố Quyết định của Kiểm toán nhà nước
Địa điểm: Tại phòng họp B, Tỉnh uỷ.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP)
Thứ Tư (ngày 23/8)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP); đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP. HC-QT-TC); đ/c Ngô Nguyễn Chí Tùng (PTP. HC-QT-TC) dự buổi làm việc của đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ với Thường trực Đảng uỷ, BGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước về kết quả triển khai thực hiện Đề án 1177 tái cơ cấu doanh nghiệp Đảng
Địa điểm: Tại phòng họp B, Tỉnh uỷ.
07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH); đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PTP. TH) tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Cải cách hành chính (PAR index, SIPAS, PAPI) - Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 2) theo Quyết định số 987-QĐ/TU ngày 12/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (01 ngày)
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
Chiều 14 giờ 00: Họp Đảng uỷ VPTU
Địa điểm: Tại Phòng họp C, Tỉnh uỷ.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP)
Thứ Năm (ngày 24/8)
Sáng
 
08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP, thành viên Tổ Nội dung); đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH, thành viên Tổ Nội dung) dự họp Tổ Nội dung diễn tập KVPT tỉnh năm 2023 theo Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 của UBND tỉnh
Địa điểm: Tại Hội trường B, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Lê Sỹ Minh (TP. CY-CNTT-LT); đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP. HC-QT-TC); đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH); đ/c Thái Thị Tuyết Hồng (PTP. CY-CNTT-LT); đ/c Trần Trung Thành (CV Phòng HC-QT-TC) họp Ban Biên tập Kỷ yếu
Địa điểm: Tại Phòng họp C, Tỉnh uỷ.
15 giờ 30: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PTP. TH) dự Hội nghị công bố Quyết định chuyển giao Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước về trực thuộc Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Sáu (25/8)
Sáng
07 giờ 30: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP) tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Cải cách hành chính (PAR index, SIPAS, PAPI) - Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1) theo Quyết định số 1029-QĐ/TU ngày 16/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (01 ngày)
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Thái Thị Tuyết Hồng (PTP. CY-CNTT-LT) dự Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Khối thi đua số 1
Địa điểm: Tại Hội trường Ban Nội chính Tỉnh ủy.
08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PTP. TH) dự họp Ban Biên tập, Tổ giúp việc Sổ tay Đảng viên điện tử tỉnh Bình Phước
Địa điểm: Tại Hội trường A, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
Đ/c Trịnh Thị Hải Lý (CV Phòng CY-CNTT-LT) dự lớp tập huấn kỹ thuật mật mã truyền thống – Lớp 1 năm 2023 (từ ngày 25/8 đến hết ngày 31/8/2023, bao gồm cả ngày thứ 7 và chủ nhật)
Địa điểm: Tại Cơ quan Thường trực Cục Cơ yếu Đảng và Chính quyền tại thành phố Hồ Chí Minh.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP, thành viên Đoàn giám sát) tham gia Đoàn Giám sát theo Quyết định số 1123-QĐ/TU ngày 07/7/2023 của Tỉnh uỷ
Địa điểm: Tại Huyện uỷ Chơn Thành.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP) 
Thứ Bảy (ngày 26/8)
  07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH); đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PTP. TH) tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Thương mại dịch vụ - Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 2) theo Quyết định số 987-QĐ/TU ngày 12/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (01 ngày)
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP);
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV Phòng CY-CNTT-LT).
Chủ nhật (ngày 27/8)
  07 giờ 30: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP) tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Thương mại dịch vụ - Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1) theo Quyết định số 1029-QĐ/TU ngày 16/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (01 ngày)
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP);
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV Phòng CY-CNTT-LT).
Nơi nhận:
- LĐVP,
- Phòng HC-QT -TC,
- Đăng Website,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
CHÁNH VĂN PHÒNGNguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây