Lịch VPTU tuần thứ 37/2023

Lịch VPTU tuần thứ 37/2023

Số kí hiệu VB2375
Ngày ban hành 09/09/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
Văn phòng Tỉnh uỷ tuần 37/2023
(từ ngày 09/9 đến ngày 17/9/2023)
-----
Thứ Bảy (ngày 09/9)
  Đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP. HC-QT-TC); đ/c Giang Minh Hiển (PTP. HC-QT-TC); đ/c Hoàng Văn Toàn (CV Phòng CY-CNTT-LT); đ/c Trịnh Thị Hải Lý (CV Phòng CY-CNTT-LT); đ/c Trương Thị Chang (nhân viên Phòng HC-QT-TC); đ/c Lê Văn Tấn (Nhân viên Lái xe) làm việc tại cơ quan VPTU.
Chủ nhật (ngày 10/9)
  Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP); đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP. HC-QT-TC); đ/c Giang Minh Hiển (PTP. HC-QT-TC); đ/c Trần Trung Thành (CV Phòng HC-QT-TC) làm việc với Đoàn Kiểm toán nhà nước.
Thứ Hai (ngày 11/9)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP) dự họp theo Chương trình làm việc của đ/c Bí thư Tỉnh uỷ
Địa điểm: Tại phòng VIP UBND tỉnh và phòng làm việc đ/c Bí thư Tỉnh uỷ.
07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH); đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PTP. TH) tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Hành chính công, quản lý công - Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 2) theo Quyết định số 987-QĐ/TU ngày 12/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (02 ngày, ngày 11&12/9/2023)
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP); đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Lê Xuân Mạnh (CV Phòng TH) và CV Phòng KT (theo lĩnh vực phụ trách) dự Hội nghị giao ban của Thường trực Tỉnh uỷ với các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thị uỷ, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
14 giờ 00: Đ/c Trịnh Thị Hải Lý (CV Phòng CY-CNTT-LT) tham dự Lễ Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, khóa 141 (TC141) (bắt đầu học vào lúc 07 giờ 30 ngày 12/9/2023 đến hết ngày 15/9/2023)
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
14 giờ 00: Đ/c Vương Hồng Nhung (CV Phòng TH) dự họp Ban Tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” cấp tỉnh năm 2023, nội dung: Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức; trao đổi thống nhất nội dung, các điều kiện để chuẩn bị tổ chức Hội thi
Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Dân vận Tỉnh uỷ.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Ba (ngày 12/9)
Sáng 08 giờ 30: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Nguyễn Văn Lương (CV Phòng KT) dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý Quy hoạch phân khu sân gôn kết hợp khu đô thị, dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng tại xã Minh Thắng, thị xã Chơn Thành
Địa điểm: Tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
08 giờ 00: Đ/c Phạm Hải Thu (CV Phòng CY-CNTT-LT) tham gia Đoàn kiểm tra công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Tỉnh uỷ (01 ngày)
Địa điểm: Huyện uỷ Bù Gia Mập.
Chiều 15 giờ 30: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP) dự họp Đoàn giám sát theo Quyết định số 917-QĐ/TU ngày 21/03/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nội dung: Thống nhất báo cáo kiểm tra trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Dân vận Tỉnh uỷ.
14 giờ 00: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP, thành viên Đoàn kiểm tra) tham gia Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1110-QĐ/TU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Địa điểm: Tại Sở Y tế.
  Trực lãnh đạoĐ/c Trần Văn Xuân (P.CVP)
Thứ Tư (ngày 13/9)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH); đ/c Ngô Nguyễn Chí Tùng (PTP. HC-QT-TC) và CV Phòng TH, KT (theo lĩnh vực phụ trách) dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 32/2023
Địa điểm: Tại Phòng họp B, Tỉnh uỷ.
07 giờ 30: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP) tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Hành chính công, quản lý công - Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1) theo Quyết định số 1029-QĐ/TU ngày 16/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (02 ngày, ngày 13&14/9/2023)
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH); đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP. HC-QT-TC) và CV Phòng TH (theo lĩnh vực phụ trách) dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 32/2023 (tiếp)
Địa điểm: Tại Phòng họp B, Tỉnh uỷ.
  Trực lãnh đạoĐ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP)
Thứ Năm (ngày 14/9)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU, Phó Trưởng đoàn); đ/c Lã Thị Lâm Quỳnh (CV Phòng KT) tham gia Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1109-QĐ/TU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Địa điểm: Tại Sở Công thương.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP); LĐ phòng và kế toán Phòng HC-QT-TC dự công bố kết luận kiểm toán 1B
Địa điểm: Tại Phòng họp B, Tỉnh uỷ.
14 giờ 00: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Lê Xuân Mạnh (CV Phòng TH) dự buổi làm việc của đ/c Bí thư Tỉnh uỷ với các ngành liên quan về dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về lĩnh vực văn hóa
Địa điểm: Tại Phòng họp C, Tỉnh uỷ.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Sáu (ngày 15/9)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PTP. TH) dự họp theo Chương trình làm việc của đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ
Địa điểm: Tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP); đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH); đ/c Ngô Nguyễn Chí Tùng (PTP. HC-QT-TC) và CV Phòng TH, KT (theo lĩnh vực phụ trách) dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 23/2023
Địa điểm: Tại Phòng họp B, Tỉnh uỷ.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP)
Thứ Bảy (ngày 16/9)
  08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH); đ/c Lê Văn Tuấn (PTP. TH); đ/c Nguyễn Đức Khánh (CV Phòng TH) dự buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ với Đoàn công tác Trung ương, nội dung: 1/ Công bố Quyết định kiểm tra và nghe báo cáo kết quả tự kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 2/ Đoàn Kiểm tra 889 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính; cải cách tư pháp; phòng, chống tham nhũng tiêu cực
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
Đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP. HC-QT-TC); đ/c Lê Lý Thiên Thanh (PTP. HC-QT-TC); đ/c Trần Trung Thành (CV phòng HC-QT-TC); đ/c Lê Thị Duyên (NV phòng HC-QT-TC); đ/c Trịnh Thị Châm (NV phòng HC-QT-TC) phục vụ Đoàn công tác Trung ương
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP);
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV Phòng CY-CNTT-LT).
Chủ nhật (ngày 17/9)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP)
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV Phòng CY-CNTT-LT).
- Vệ sinh cơ quan: Đ/c Lê Thị Duyên (NV Phòng HC-QT-TC); đ/c Trịnh Thị Châm (NV Phòng HC-QT-T).
Nơi nhận:
- LĐVP,
- Phòng HC-QT -TC,
- Đăng Website,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây