Lịch VPTU tuần thứ 38/2023

Lịch VPTU tuần thứ 38/2023

Số kí hiệu VB2379
Ngày ban hành 16/09/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
Văn phòng Tỉnh uỷ tuần 38/2023
(từ ngày 16/9 đến ngày 24/9/2023)
-----
\
Thứ Bảy (ngày 16/9)
  17 giờ 30: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP) dự ăn cơm tối cùng Đoàn kiểm tra 889 của Bộ Chính trị
Địa điểm: Tại Khách sạn Bom Bo.
Chủ nhật (ngày 17/9)
  Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP) dự ăn sáng, trưa, tối cùng Đoàn kiểm tra 889 của Bộ Chính trị
Địa điểm: Tại Khách sạn Bom Bo.
Thứ Hai (ngày 18/9)
Sáng 06 giờ 30: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP) dự ăn sáng cùng Đoàn kiểm tra 889 của Bộ Chính trị
Địa điểm: Tại Khách sạn Bom Bo.
07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH); đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PTP. TH) tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề “Quản lý nhà nước về đầu tư công, triển khai thực hiện dự án đầu tư công” - Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 2) theo Quyết định số 987-QĐ/TU ngày 12/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (01 ngày)
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thị Lan (CV Phòng HC-QT-TC) tiếp tục học lớp Trung cấp LLCT (từ ngày 18/9 đến ngày 22/9/2023)
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
07 giờ 30: Đ/c Trịnh Thị Hải Lý (CV Phòng CY-CNTT-LT) tham dự lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, khóa 141 (TC141) (từ ngày 18/9 đến ngày 22/9/2023)
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
Chiều Lãnh đạo Văn phòng, cán bộ công chức và nguời lao động làm việc tại cơ quan.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Ba (ngày 19/9)
Sáng Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP), dự các nội dung:
- 06 giờ 30:  Dự ăn sáng cùng Đoàn kiểm tra 889 của Bộ Chính trị
Địa điểm: Tại Khách sạn Bom Bo.
- 07 giờ 30: Tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề “Quản lý nhà nước về đầu tư công, triển khai thực hiện dự án đầu tư công” - Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1) theo Quyết định số 1029-QĐ/TU ngày 16/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (01 ngày)
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Đức Khánh (CV Phòng TH) dự tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023 theo Chương trình làm việc của đ/c Bí thư Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU) chủ trì cuộc họp thảo luận thống nhất hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP
Thành phần: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP, Chủ tịch Công đoàn); đ/c Lê Sỹ Minh (TP. CY-CNTT-LT); đ/c Thái Thị Tuyết Hồng (PTP. CY-CNTT-LT); đ/c Nguyễn Thị Kim Thuỷ (CV Phòng HC-QT-TC); đ/c Lê Thị Duyên (NV Phòng HC-QT-TC); đ/c Đặng Văn Thắng (NV Phòng HC-QT-TC); đ/c Trịnh Thị Châm (NV Phòng HC-QT-TC); đ/c Trương Thị Chang (NV Phòng HC-QT-TC)
Địa điểm: Tại Phòng họp C, Tỉnh uỷ.
14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP. HC-QT-TC); đ/c Ngô Nguyễn Chí Tùng (PTP. HC-QT-TC) dự buổi làm việc giữa Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước với Công ty CP SXTM Trường Tồn về tình hình thực hiện dự án “Sản xuất, chế biến và kinh doanh sản phẩm từ Chuối tại Bù Đốp do hai Công ty hợp tác kinh doanh thực hiện
Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước.
  Trực lãnh đạoĐ/c Trần Văn Xuân (P.CVP)
Thứ Tư (ngày 20/9)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP) dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 -NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 05 năm thực hiện Kết luận số 43 –KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 -NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”
Địa điểm: Tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
06 giờ 30: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP) dự ăn sáng cùng Đoàn kiểm tra 889 của Bộ Chính trị
Địa điểm: Tại Khách sạn Bom Bo.
07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PTP. TH) dự họp theo Chương trình làm việc của đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH) và CV Phòng TH (theo lĩnh vực phụ trách) dự họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 33/2023
Địa điểm: Tại Phòng họp B, Tỉnh uỷ.
  Trực lãnh đạoĐ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP)
Thứ Năm (ngày 21/9)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP, thành viên Ban Tổ chức) dự lễ khai mạc Hội thi “Dân vận khéo” cấp tỉnh năm 2023
Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH); đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PTP. TH) tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề “Thu hút đầu tư” - Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 2) theo Quyết định số 987-QĐ/TU ngày 12/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (01 ngày)
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU, Phó Trưởng đoàn); đ/c Lã Thị Lâm Quỳnh (CV Phòng KT) tham gia Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1109-QĐ/TU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Địa điểm: Tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Sáu (ngày 22/9)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH) và CV Phòng TH (theo lĩnh vực phụ trách) dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 25/2023
Địa điểm: Tại Phòng họp B, Tỉnh uỷ.
07 giờ 30: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP) tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề “Thu hút đầu tư” - Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1) theo Quyết định số 1029-QĐ/TU ngày 16/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (01 ngày)
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
10 giờ 00: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP, thành viên Ban Tổ chức) dự lễ bế mạc Hội thi “Dân vận khéo” cấp tỉnh năm 2023
Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
Chiều Lãnh đạo Văn phòng, cán bộ công chức và nguời lao động làm việc tại cơ quan.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP)
Thứ Bảy (ngày 23/9)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP);
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV Phòng CY-CNTT-LT).
Chủ nhật (ngày 24/9)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP)
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV Phòng CY-CNTT-LT).
Nơi nhận:
- LĐVP,
- Phòng HC-QT -TC,
- Đăng Website,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)
Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây