Lịch VPTU tuần thứ 43/2023

Lịch VPTU tuần thứ 43/2023

Số kí hiệu VB2380
Ngày ban hành 21/10/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
Văn phòng Tỉnh uỷ tuần 43/2023
(từ ngày 21/10 đến ngày 29/10/2023)
-----
Thứ Bảy(ngày 21/10)
  Đ/c Lê Thị Duyên (NV phòng HC-QT-TC) làm việc tại cơ quan.
Chủ nhật(ngày 22/10)
  Đ/c Lê Thị Duyên (NV phòng HC-QT-TC); đ/c Trịnh Thị Châm (NV phòng HC-QT-TC); đ/c Trương Thị Chang (NV phòng HC-QT-TC) làm việc tại cơ quan.
Thứ Hai (ngày 23/10)
Sáng 08 giờ 00: Các đ/c Lãnh đạo VPTU; đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH) và CV Phòng TH, KT (theo lĩnh vực phụ trách) dự các hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phiên thứ 16/2023 (01 ngày)
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
07 giờ 30: Đ/c Ngô Nguyễn Chí Tùng (PTP. HC-QT-TC); đ/c Phạm Hải Thu (CV phòng CY-CNTT-LT) tham dự lớp bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở năm 2023 (đến hết ngày 27/10/2023)
Địa điểm: Tại Hội trường C, Trường Chính trị tỉnh.
07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thị Lan (CV Phòng HC-QT-TC) tiếp tục học lớp Trung cấp LLCT (đến hết ngày 27/10/2023)
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
07 giờ 30: Đ/c Lê Thị Thuyết (CV phòng CY-CNTT-LT) dự lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2023 (đến hết ngày 01/12/2023)
Địa điểm: Tại phòng 202D, Trường Chính trị tỉnh.
Chiều 14 giờ 00: Các đ/c Lãnh đạo VPTU; đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH) và CV Phòng TH, KT (theo lĩnh vực phụ trách) tiếp tục dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phiên thứ 16/2023
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
15 giờ 30: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP, thành viên theo Quyết định số 27-QĐ/HĐTNN ngày 20/10/2023 của Hội đồng thi nâng ngạch CC, thăng hạng VC năm 2023) dự họp để thống nhất việc phân công nhiệm vụ đối với thành viên Ban Đề thi
Địa điểm: Tại Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Ba (ngày 24/10)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU, thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định 1190-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) dự họp Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn của Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại phòng họp B, Tỉnh ủy.
08 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP) dự họp theo Chương trình làm việc của đ/c Bí thư Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại phòng làm việc đ/c Bí thư Tỉnh ủy.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP); đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH) và CV Phòng TH, KT (theo lĩnh vực phụ trách) dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 37/2023
Địa điểm: Tại Phòng họp B, Tỉnh uỷ.
  Trực lãnh đạoĐ/c Trần Văn Xuân (P.CVP)
Thứ Tư (ngày 25/10)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU, Phó Trưởng đoàn); đ/c Lã Thị Lâm Quỳnh (CV Phòng KT) tham gia Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1109-QĐ/TU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Địa điểm: Tại Sở Xây dựng.
10 giờ 00: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Trần Văn Toàn (PTP. CY-CNTT-LT) tham dự Hội nghị toàn quốc công tác văn thư, lưu trữ (đến hết ngày 27/10/2023)
Địa điểm: Tại Hội trường 9 – A1, Nhà khách Hồ Tây, số 43 Đặng Thai Mai, phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội.

07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH); đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PTP. TH) tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Kinh tế nông nghiệp - Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 2) theo Quyết định số 987-QĐ/TU ngày 12/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (01 ngày)
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.

07 giờ 30: Đ/c Lê Văn Tuấn (PTP. TH); đ/c Thái Thị Tuyết Hồng (PTP. CY-CNTT-LT); đ/c Ngô Nguyễn Chí Tùng (PTP. HC-QT-TC); đ/c Phạm Thị Ngọc Mỹ (CV phòng TH); đ/c Nguyễn Đức Khánh (CV phòng TH) tham dự lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023 (đến hết ngày 09/11/2023)
Địa điểm: Tại phòng 202D, Trường Chính trị tỉnh.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP); CV phòng TH (theo lĩnh vực phụ trách) dự Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp 09 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2023
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH) dự Hội nghị giao ban báo chí tháng 10/2023
Địa điểm: Tại Hội trường A, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
  Trực lãnh đạoĐ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP)
Thứ Năm (ngày 26/10)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU, Phó Trưởng đoàn); đ/c Lã Thị Lâm Quỳnh (CV Phòng KT) tham gia Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1109-QĐ/TU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Địa điểm: Tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
07 giờ 30: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP) tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Kinh tế nông nghiệp - Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1) theo Quyết định số 1029-QĐ/TU ngày 16/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
08 giờ 00: Đ/c Thái Thị Tuyết Hồng (PTP. CY-CNTT-LT) tham dự rà soát, thống nhất việc giao biên chế và quản lý hồ sơ công chức, viên chức theo quy định
Địa điểm: Tại Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
08 giờ 00: Phòng TH (CV theo lĩnh vực phụ trách) dự tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023
Địa điểm: Tại trụ sở Ban Tiếp công dân của tỉnh.
08 giờ 00: Đ/c Vương Hồng Nhung (CV phòng TH) dự Hội thảo khoa học về “Giải pháp nâng cao chất lượng giám sát trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh”
Địa điểm: Tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP); CV phòng TH (theo lĩnh vực phụ trách) dự buổi làm việc của đ/c Bí thư Tỉnh ủy với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2023
Địa điểm: Tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
14 giờ 00: Phòng TH, KT (CV phụ trách Đảng bộ) dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Phước Long lần thứ 18 (mở rộng), khóa XII
Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Sáu (ngày 27/10)
Sáng + chiều Lãnh đạo Văn phòng, cán bộ công chức và nguời lao động làm việc tại cơ quan.
  Trực lãnh đạoĐ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP)
Thứ Bảy (ngày 28/10)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP);
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV Phòng CY-CNTT-LT).
Chủ Nhật (ngày 29/10)
  - Trực lãnh đạoĐ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP);
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV Phòng CY-CNTT-LT).
Nơi nhận:
- LĐVP,
- Phòng HC-QT -TC,
- Đăng Website,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây