Lịch VPTU tuần thứ 44/2023

Lịch VPTU tuần thứ 44/2023

Số kí hiệu VB2375
Ngày ban hành 28/10/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
Văn phòng Tỉnh uỷ tuần 44/2023
(từ ngày 29/10 đến ngày 05/11/2023)
-----
Chủ nhật (ngày 29/10)
  08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU, thành viên BCĐ theo Quyết định số 308-QĐ/TU ngày 02/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid 19
Địa điểm: Tại phòng họp G, UBND tỉnh.
Thứ Hai (ngày 30/10)
Sáng 08 giờ 30: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP) dự họp thông báo dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với tổ chức đảng theo Quyết định số 1110-QĐ/TU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại trụ sở Thị ủy Chơn Thành.
07 giờ 30: Đ/c Lê Văn Tuấn (PTP. TH); đ/c Thái Thị Tuyết Hồng (PTP. CY-CNTT-LT); đ/c Ngô Nguyễn Chí Tùng (PTP. HC-QT-TC); đ/c Phạm Thị Ngọc Mỹ (CV phòng TH); đ/c Nguyễn Đức Khánh (CV phòng TH) tiếp tục tham dự lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023 (đến hết ngày 09/11/2023)
Địa điểm: Tại phòng 202D, Trường Chính trị tỉnh.
07 giờ 30: Đ/c Hoàng Văn Toàn (CV phòng CY-CNTT-LT) đi trả thiết bị và nhận tài liệu, kỷ niệm chương
Địa điểm: Tại thành phố Hồ Chí Minh.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP. HC-QT-TC) dự buổi làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh với Sở Xây dựng và Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh thông qua phương án sửa chữa Văn phòng HĐND và Hội trường 420 chỗ
Địa điểm: Tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
13 giờ 30: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP) dự họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên theo Quyết định số 1110-QĐ/TU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại Phòng họp C, trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
15 giờ 30: Đ/c Vương Hồng Nhung (CV phòng TH) tham dự lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương năm 2023 (đến hết ngày 28/12/2023)
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Ba (ngày 31/10)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc VPTU dự Hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt các cấp của tỉnh năm 2023
Địa điểm: Tại Hội trường lầu 8, Tòa nhà Trung tâm Trường Chính trị tỉnh.
08 giờ 30: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP) dự Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Địa điểm: Tại Hội trường B, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH); đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PTP. TH) tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Quản lý nhà nước về Đất đai - Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 2) theo Quyết định số 987-QĐ/TU ngày 12/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (1,5 ngày, ngày 31/10&buổi sáng, ngày 01/11/2023)
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU) dự họp Hội đồng Quản lý Quỹ khuyến học - khuyến tài tỉnh để thông qua chủ trương tổ chức Lễ Tuyên dương khen thưởng học sinh, sinh viên, trí thức, nhà sáng tạo tiêu biểu; các tổ chức, cá nhân có đóng góp và có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và giải quyết một số vướng mắc trong hoạt động của Quỹ
Địa điểm: Tại phòng họp A, UBND tỉnh.
  Trực lãnh đạoĐ/c Trần Văn Xuân (P.CVP)
Thứ Tư (ngày 01/11)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP); CV phòng TH, KT (theo lĩnh vực phụ trách) tham gia Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đ/c Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn thăm và làm việc ở cơ sở
Địa điểm: Tại xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng (Đoàn tập trung tại trụ sở UBND xã Đồng Nai vào lúc 7h45).

08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP) dự tiếp và làm việc với Đoàn công tác Báo Quân đội Nhân dân
Địa điểm: Tại phòng họp B, Tỉnh ủy.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH) và CV Phòng TH, KT (theo lĩnh vực phụ trách) dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 38/2023
Địa điểm: Tại Phòng họp B, Tỉnh uỷ.
13 giờ 30: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP) tiếp tục tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Quản lý nhà nước về Đất đai - Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1) theo Quyết định số 1029-QĐ/TU ngày 16/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
  Trực lãnh đạoĐ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP)
Thứ Năm (ngày 02/11)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); CV phòng TH, KT (theo lĩnh vực phụ trách) dự buổi tiếp doanh nghiệp của đ/c Bí thư Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại phòng họp B, Tỉnh ủy.
08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Toàn (PTP. CY-CNTT-LT) đi kiểm tra và thẩm định tài liệu chỉnh lý (01 ngày)
Địa điểm: Tại Bù Đăng.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP) dự họp theo Chương trình làm việc của đ/c Bí thư Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại phòng họp B, Tỉnh ủy.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Sáu (ngày 03/11)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH) và CV Phòng TH, KT (theo lĩnh vực phụ trách) dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 27/2023 (01 ngày)
Địa điểm: Tại Phòng họp B, Tỉnh uỷ.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH) và CV Phòng TH (theo lĩnh vực phụ trách) tiếp tục dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 27/2023
Địa điểm: Tại Phòng họp B, Tỉnh uỷ.
  Trực lãnh đạoĐ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP)
Thứ Bảy (ngày 04/11)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP);
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV Phòng CY-CNTT-LT).
Chủ Nhật (ngày 05/11)
  14 giờ 00: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP) dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư năm 2023 do đ/c Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TU làm trưởng đoàn
Địa điểm: Tại Nhà Văn hóa ấp 9, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú.
  - Trực lãnh đạoĐ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP);
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV Phòng CY-CNTT-LT).
 
Nơi nhận:
- LĐVP,
- Phòng HC-QT -TC,
- Đăng Website,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây