Lịch VPTU tuần thứ 45/2023

Lịch VPTU tuần thứ 45/2023

Số kí hiệu VB2376
Ngày ban hành 04/11/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
Văn phòng Tỉnh uỷ tuần 45/2023
(từ ngày 06/11 đến ngày 12/11/2023)
-----
Thứ Hai (ngày 06/11)
Sáng 08 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động VPTU tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 11/2023 (giao Phòng CY-CNTT-LT chuẩn bị nội dung)
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
10 giờ 00: Các đ/c Lãnh đạo VPTU; đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP. HC-QT-TC) họp giao ban Lãnh đạo VPTU
Địa điểm: Tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
07 giờ 30: Đ/c Lê Văn Tuấn (PTP. TH); đ/c Thái Thị Tuyết Hồng (PTP. CY-CNTT-LT); đ/c Ngô Nguyễn Chí Tùng (PTP. HC-QT-TC); đ/c Phạm Thị Ngọc Mỹ (CV phòng TH); đ/c Nguyễn Đức Khánh (CV phòng TH) tiếp tục tham dự lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023 (đến hết ngày 09/11/2023)
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
07 giờ 30: Đ/c Trịnh Thị Hải Lý (CV Phòng CY-CNTT-LT) tham dự lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, khóa 141 (đến hết ngày 10/11/2023)
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
07 giờ 30: Đ/c Vương Hồng Nhung (CV phòng TH) tham dự lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương năm 2023 (đến hết ngày 28/12/2023)
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
Chiều 16 giờ 00: Đ/c Trần Văn Xuân (PCVP) dự hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2024–2026
Địa điểm: Tại Hội trường B, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
14 giờ 00: Họp Chi bộ 3
Địa điểm: Tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Ba (ngày 07/11)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH) và CV Phòng TH, KT (theo lĩnh vực phụ trách) dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 39/2023
Địa điểm: Tại phòng họp B, Tỉnh uỷ.
08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lộc (PCVP, Trưởng Đoàn); đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP. HC-QT-TC); đ/c Giang Minh Hiển (PTP. HC-QT-TC); đ/c Trần Thị Hải (CV phòng HC-QT-TC) kiểm tra nghiệp vụ công tác tài chính đảng (01 ngày)
Địa điểm: Tại Huyện uỷ Bù Gia Mập.
Chiều Lãnh đạo Văn phòng, cán bộ công chức và nguời lao động làm việc tại cơ quan.
  Trực lãnh đạoĐ/c Trần Văn Xuân (P.CVP)
Thứ Tư (ngày 08/11)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP) dự họp theo Chương trình làm việc của đ/c Bí thư Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Xuân (PCVP, Trưởng Đoàn); đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH); đ/c Trần Văn Toàn (PTP. CY-CNTT-LT); Hoàng Văn Toàn (CV phòng CY-CNTT-LT); đ/c Nguyễn Thìn Bằng (CV phòng CY-CNTT-LT); đ/c Nguyễn Thị Thương (CV phòng CY-CNTT-LT) kiểm tra nghiệp vụ công tác tham mưu, tổng hợp; công nghệ thông tin; cơ yếu; văn thư – lưu trữ (01 ngày)
Địa điểm: Tại Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh.
08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PTP. TH) dự họp theo Chương trình làm việc của đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại UBND phường An Lộc, thị xã Bình Long.
Chiều Lãnh đạo Văn phòng, cán bộ công chức và nguời lao động làm việc tại cơ quan.
  Trực lãnh đạoĐ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP)
Thứ Năm (ngày 09/11)
Sáng 09 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU, thành viên BCĐ 35 tỉnh); đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PTP. TH) dự lễ trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Phước lần thứ 3/2023
Địa điểm: Tại Hội trường Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
08 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP); CV phòng TH, KT (theo lĩnh vực phụ trách) dự buổi tiếp doanh nghiệp của đ/c Bí thư Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại trụ sở Tỉnh ủy.
08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Xuân (PCVP, Trưởng Đoàn); đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH; đ/c Trần Văn Toàn (PTP. CY-CNTT-LT); Hoàng Văn Toàn (CV phòng CY-CNTT-LT); đ/c Nguyễn Thìn Bằng (CV phòng CY-CNTT-LT); đ/c Nguyễn Thị Thương (CV phòng CY-CNTT-LT) kiểm tra nghiệp vụ công tác tham mưu, tổng hợp; công nghệ thông tin; cơ yếu; văn thư – lưu trữ (01 ngày)
Địa điểm: Tại Huyện ủy Đồng Phú.
Chiều Lãnh đạo Văn phòng, cán bộ công chức và nguời lao động làm việc tại cơ quan.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Sáu (ngày 10/11)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP); đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PTP. TH) dự buổi làm việc của đ/c Bí thư Tỉnh ủy với đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Trưởng Ban tôn giáo (Sở Nội vụ) về nội dung Công văn số 1489-CV/TU ngày 20/10/2023 của Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại Phòng họp B, Tỉnh uỷ.
08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lộc (PCVP, Trưởng Đoàn); đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP. HC-QT-TC); đ/c Giang Minh Hiển (PTP. HC-QT-TC); đ/c Trần Thị Hải (CV phòng HC-QT-TC) kiểm tra nghiệp vụ công tác tài chính đảng
Địa điểm: Tại Thị uỷ Chơn Thành.
Chiều 18 giờ 30: Các đ/c Lãnh đạo VPTU dự tiếp đoàn công tác Tỉnh ủy Hà Tĩnh của Thường trực Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại Tỉnh ủy.
  Trực lãnh đạoĐ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP)
Thứ Bảy (ngày 11/11)
  06 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP) dự tiếp đoàn công tác Tỉnh ủy Hà Tĩnh của Thường trực Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại Tỉnh ủy.
09 giờ 30: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); Phòng TH (theo lĩnh vực phụ trách) dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với đoàn công tác Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP. HC-QT-TC); đ/c Lê Lý Thiên Thanh (PTP. HC-QT-TC); đ/c Trần Trung Thành (CV phòng HC-QT-TC); đ/c Lê Thị Duyên (NV phòng HC-QT-TC); (NV phòng HC-QT-TC); đ/c Trịnh Thị Châm (NV phòng HC-QT-TC); đ/c Trương Thị Chang ((NV phòng HC-QT-TC) làm việc tại cơ quan.
  - Trực lãnh đạoĐ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP);
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV Phòng CY-CNTT-LT).
Chủ Nhật (ngày 12/11)
  13 giờ 30: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP) dự họp theo Chương trình làm việc của đ/c Bí thư Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại Nhà văn hóa ấp 2, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản.
13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PTP. TH) dự họp theo Chương trình làm việc của đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại Nhà văn hóa Ấp Xa Trạch 2, xã Phước An, huyện Hớn Quản.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP);
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV Phòng CY-CNTT-LT).
 
Nơi nhận:
- LĐVP,
- Phòng HC-QT -TC,
- Đăng Website,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây