Lịch VPTU tuần thứ 46/2023

Lịch VPTU tuần thứ 45/2023

Số kí hiệu VB2376
Ngày ban hành 11/11/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
Văn phòng Tỉnh uỷ tuần 46/2023
(từ ngày 13/11 đến ngày 19/11/2023)
-----
Thứ Hai (ngày 13/11)
Sáng 08 giờ 00: Họp Đảng ủy (mở rộng)
Thành phần: Các đ/c ĐUV, lãnh đạo VPTU; trưởng và phụ trách các phòng chuyên môn thuộc VPTU
Địa điểm: Tại Phòng họp C, Tỉnh ủy.
08 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP) dự họp theo Chương trình làm việc của đ/c Bí thư Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại phòng làm việc đ/c Bí thư Tỉnh ủy.
07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thị Lan (CV Phòng HC-QT-TC) tiếp tục học lớp Trung cấp LLCT (đến hết ngày 17/11/2023)
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
07 giờ 30: Đ/c Trịnh Thị Hải Lý (CV Phòng CY-CNTT-LT) tiếp tục tham dự lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, khóa 141 (đến hết ngày 17/11/2023)
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH) và CV Phòng TH (theo lĩnh vực phụ trách) dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 40/2023
Địa điểm: Tại phòng họp B, Tỉnh uỷ.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Ba (ngày 14/11)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP); đ/c Lê Văn Tuấn (PTP. TH) và CV Phòng TH, KT (theo lĩnh vực phụ trách) dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 40/2023 (tiếp)
Địa điểm: Tại phòng họp B, Tỉnh uỷ.
10 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lộc (PCVP) dự họp các nội dung sau:
- 10 giờ 00: Dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thực hiện quy trình công tác cán bộ
Địa điểm: Tại Phòng họp A, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
- 11 giờ 00: Tham gia kiểm tra nghiệp vụ công tác tài chính đảng
Địa điểm: Tại Bình Long.
08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP) dự họp Thẩm định bộ câu hỏi, đáp án sử dụng làm đề thi
Địa điểm: Tại Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP. HC-QT-TC); đ/c Giang Minh Hiển (PTP. HC-QT-TC); đ/c Trần Thị Hải (CV phòng HC-QT-TC) kiểm tra nghiệp vụ công tác tài chính đảng
Địa điểm: Tại Bình Long.
07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH); đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PTP. TH) tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Quản lý nhà nước về môi trường và phát triển bền vững (đối tượng 2) theo Quyết định số 987-QĐ/TU ngày 12/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (01 ngày)
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU, thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh theo Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) dự Tham dự phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ trực tuyến với các địa phương do Thủ tướng Chính phủ chủ trì
Địa điểm: Tại phòng họp G, UBND tỉnh.
14 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); CV Phòng TH (theo lĩnh vực phụ trách) dự buổi làm việc của đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy với các cơ quan, đơn vị về nội dung thực hiện Quyết định 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại phòng họp B, Tỉnh uỷ.
  Trực lãnh đạoĐ/c Trần Văn Xuân (P.CVP)
Thứ Tư (ngày 15/11)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lộc (PCVP, Trưởng Đoàn); đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP. HC-QT-TC); đ/c Giang Minh Hiển (PTP. HC-QT-TC); đ/c Trần Thị Hải (CV phòng HC-QT-TC) kiểm tra nghiệp vụ công tác tài chính đảng
Địa điểm: Tại Công an tỉnh.
08 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP) tham gia Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đ/c Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn thăm và làm việc ở cơ sở
Địa điểm: Tại phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành.
08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Xuân (PCVP, Trưởng Đoàn); đ/c Trần Văn Toàn (PTP. CY-CNTT-LT); đ/c Lê Văn Tuấn (PTP. TH); đ/c Hoàng Văn Toàn (CV phòng CY-CNTT-LT); đ/c Nguyễn Thìn Bằng (CV phòng CY-CNTT-LT); đ/c Nguyễn Thị Thương (CV phòng CY-CNTT-LT) kiểm tra nghiệp vụ công tác tham mưu, tổng hợp; công nghệ thông tin; cơ yếu; văn thư – lưu trữ (01 ngày)
Địa điểm: Tại Bộ đội Biên phòng tỉnh.
08 giờ 30: Đ/c Trịnh Thị Hải Lý (CV Phòng CY-CNTT-LT) phối hợp với Đoàn công tác Cơ quan Thường trực Cục Cơ yếu Đảng – Chính quyền triển khai mạng liên lạc cơ yếu tại Huyện ủy Đồng Phú
Địa điểm: Tại Huyện ủy Đồng Phú.
Chiều 14 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU) dự họp Ban chỉ đạo triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
13 giờ 30: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP) tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Quản lý nhà nước về môi trường và phát triển bền vững (đối tượng 1) theo Quyết định số 1029-QĐ/TU ngày 16/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
17 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP) dự liên hoan cùng đơn vị nhân dịp đồng chí Thượng tá Nguyễn Anh Đức được Bộ Quốc phòng bổ nhiệm Phó Chỉ huy trưởng kiêm tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh
Địa điểm: Tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
  Trực lãnh đạoĐ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP)
Thứ Năm (ngày 16/11)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU) dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 11/2023
Địa điểm: Tại Hội trường B, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
08 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP); CV phòng TH, KT (theo lĩnh vực phụ trách) dự buổi tiếp doanh nghiệp của đ/c Bí thư Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại trụ sở Tỉnh ủy.
08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PTP. TH) dự họp theo Chương trình làm việc của đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại phòng họp G, UBND tỉnh.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH) và CV Phòng TH, KT (theo lĩnh vực phụ trách) dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 28/2023
Địa điểm: Tại phòng họp B, Tỉnh uỷ.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Sáu (ngày 17/11)
Sáng 11 giờ 30: Các đ/c Lãnh đạo Văn phòng; trưởng, phó các phòng; chuyên viên phòng HC-QT-TC (đ/c Trần Thị Hải; đ/c Trần Trung Thành; đ/c Nguyễn Thị Lan) đón, tiếp cơm Đoàn công tác Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái
Địa điểm: Tại Khách sạn Bom Bo.
08 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP) dự họp theo Chương trình làm việc của đ/c Bí thư Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại Trung tâm văn hóa tỉnh.
Chiều 13 giờ 30: Đ/c Trần Văn Lộc (PCVP); đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP. HC-QT-TC); đ/c Trần Thị Hải (CV phòng HC-QT-TC); đ/c Trần Trung Thành (CV phòng HC-QT-TC) đưa Đoàn công tác Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái đi thăm Khu di tích lịch sử Bom Bo, huyện Bù Đăng.
Địa điểm: Tại Khu di tích lịch sử Bom Bo, huyện Bù Đăng.
14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU); đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP); đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP); đ/c Nguyễn Văn Thư (TP. TH) và CV Phòng TH, KT (theo lĩnh vực phụ trách) dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 41/2023 và họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 29/2023
Địa điểm: Tại phòng họp B, Tỉnh uỷ.
15 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP) dự buổi tiếp Chủ tịch tập đoàn HAOHUA của đ/c Bí thư Tỉnh ủy
Địa điểm: Tại phòng Lễ tân Tỉnh ủy.
18 giờ 00: Các đ/c Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; phòng TH (đ/c Nguyễn Văn Thư; đ/c Lê Văn Tuấn; đ/c Nguyễn Đức Khánh); phòng CY-CNTT-LT (đ/c Lê Sỹ Minh; đ/c Thái Thị Tuyết Hồng; đ/c Trần Văn Toàn; đ/c Hoàng Văn Toàn; đ/c Phạm Hải Thu; đ/c Phan Thị Hoa; đ/c Nguyễn Thị Thương); phòng KT (đ/c Trần Nam Khang); phòng HC-QT-TC (đ/c Nguyễn Chí Thanh; đ/c Giang Minh Hiển; đ/c Lê Lý Thiên Thanh; đ/c Ngô Nguyễn Chí Tùng; đ/c Trần Thị Hải; đ/c Nguyễn Thị Lan; đ/c Trần Trung Thành) dự tiếp ăn tối và giao lưu với Đoàn công tác Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái (đ/c Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái tham dự).
Địa điểm: Tại tầng trệt Tỉnh ủy.
15 giờ 00: Đ/c Lê Văn Tuấn (PTP. TH); đ/c Thái Thị Tuyết Hồng (PTP. CY-CNTT-LT); đ/c Ngô Nguyễn Chí Tùng (PTP. HC-QT-TC); đ/c Phạm Thị Ngọc Mỹ (CV phòng TH); đ/c Nguyễn Đức Khánh (CV phòng TH) dự lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
  Trực lãnh đạoĐ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP)
Thứ Bảy (ngày 18/11)
  06 giờ 30: Các đ/c Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; phòng TH (đ/c Lê Văn Tuấn); phòng KT (đ/c Trần Nam Khang; đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền); CY-CNTT-LT (đ/c Trần Văn Toàn); phòng HC-QT-TC (đ/c Nguyễn Chí Thanh; đ/c Giang Minh Hiển; đ/c Lê Lý Thiên Thanh; đ/c Trần Thị Hải; đ/c Trần Trung Thành) dự ăn sáng cùng Đoàn công tác Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái (đ/c Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái tham dự).
Địa điểm: Tại Khách sạn Bom Bo.
08 giờ 00: Các đ/c Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; phòng TH (đ/c Lê Văn Tuấn); phòng KT (đ/c Trần Nam Khang; đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền); CY-CNTT-LT (đ/c Trần Văn Toàn); phòng HC-QT-TC (đ/c Nguyễn Chí Thanh; đ/c Giang Minh Hiển; đ/c Lê Lý Thiên Thanh; đ/c Trần Thị Hải; đ/c Trần Trung Thành) tham gia đưa Đoàn công tác đi thăm Khu căn cứ Tà Thiết, Di tích Nhà giao tế, huyện Lộc Ninh (Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đi cùng Đoàn) và ăn trưa tại Huyện ủy Lộc Ninh
Địa điểm: Tại Lộc Ninh.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP);
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV Phòng CY-CNTT-LT).
Chủ Nhật (ngày 19/11)
  - Trực lãnh đạoĐ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ, P.CVP);
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV Phòng CY-CNTT-LT).
 
 
Nơi nhận:
- LĐVP,
- Phòng HC-QT -TC,
- Đăng Website,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây