Lịch VPTU tuần thứ 50/2017

Lịch VPTU tuần thứ 50

Số kí hiệu VB769
Ngày ban hành 08/12/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 08/12/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC

        VĂN PHÒNG
                  *

 

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

               Đồng Xoài, ngày 08 tháng 12 năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC 

CỦA VĂN PHÒNG TỈNH UỶ TUẦN THỨ 50

(từ ngày 11/12 đến ngày 15/12 /2017)

 
Thứ bảy (09/12): Đ/c Dương Thanh Huân trực cơ quan.
- Các đồng chí Nguyễn Văn Thưng (PPQT), Trương Thị Chang (NV PQT), Trịnh Thị Châm (NV PQT), Trịnh Thị Ái Vân (NV PQT) dọn dẹp, vệ sinh trụ sở cơ quan. Thời gian đến hết ngày 10/12/2017.
Chủ nhật 10/12): Đ/c Nguyễn Thành Phương trực cơ quan.
Thứ hai (11/12):
Sáng:          - 08 giờ 00: Họp giao ban Lãnh đạo Văn phòng với các trưởng phòng. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Thư (PPTH) dự buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội khóa XIV của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Địa điểm: tại xã Lộc Thiện – Huyện Lộc Ninh.
- 09 giờ 30: Các đồng chí Nguyễn Văn Khánh ( TUV-CVP),  Lê Sỹ Minh (TP TC-HC),  Nguyễn Chí Thanh (TP TCĐ),  Phạm Thị Hương (TP QT),  Nguyễn Lý Thanh Tâm (PP TC-HC) họp Tổ biên tập Đề án “sắp xếp, tổ chức bộ máy Văn phòng Tỉnh ủy”. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy
  Nội dung: Thông qua Đề cương Đề án và phân công nhiệm vụ các đồng chí thành viên trong Tổ.
                   - Đ/c Lê Lương Ngọc (PPTH) đi học Cao học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Thời gian đến hết tuần.
- Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Nguyễn Thành Phương (PCVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Nguyễn Văn Thưng (PP QT).
Chiều:         - 13 giờ 30: Các đồng chí Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVP), Nguyễn Văn Thư (PPTH) dự Hội nghị Tọa đàm kết nối xuất khẩu các Hợp tác xã, trang trại chăn nuôi theo chuỗi sản phẩm công nghệ cao các tỉnh Đông Nam Bộ. Địa điểm: Hội trường tỉnh.
                 - 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thành Phương (PCVP) dự công bố Quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của đồng chí Nguyễn Ngọc Du tại trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
                 - 14 giờ 00: Các đồng chí Dương Thanh Huân (PCVP), Hoàng Minh Trình (PPTH) dự buổi làm việc của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh đi dự Đại hội Cựu chiến binh toàn quốc nhiệm kỳ 2012-2022. Địa điểm: Phòng VIP Tỉnh ủy.
                 - 14 giờ 30: Họp Chi bộ 1 tại Phòng họp C – Tỉnh ủy
                 - 15 giờ 00: Đ/c Dương Thanh Huân (PCVP) dự họp mặt chia tay đồng chí Nguyễn Văn Hậu – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh nghỉ hưu theo chế độ. Địa điểm: tại Trường Chính trị tỉnh.
Tối:           - 19 giờ 30: Cán bộ công chức cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy học Tiếng Anh tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Thứ ba (12/12):
Sáng:        - 07 giờ 30: Các đồng chí Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVP), Dương Thanh Huân (PCVP), Nguyễn Thị Hoài Thanh (PPTH), Nguyễn Văn Thư (PPTH) họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 23. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
                 - 08 giờ 00: Họp phòng Tài Chính Đảng tại Phòng truyền thống Văn phòng Tỉnh ủy.
                 Mời dự: Đ/c Nguyễn Thành Phương (PCVP)
                 - Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Nguyễn Thành Phương (PCVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Phạm viết Chuẩn (PP QT).    
Chiều:       - 13 giờ 30: Các đồng chí Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVP), Nguyễn Văn Thư (PPTH) dự Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết năm 2017 của Huyện ủy Lộc Ninh. Địa điểm: tại Huyện ủy Lộc Ninh.
                 - 14 giờ 00: Họp Chi bộ 2 tại phòng truyền thống Văn phòng Tỉnh ủy.
Thứ tư (13/12):
Sáng:        - 08 giờ 00: Đ/c Dương Thanh Huân (PCVP) họp Ban Đề thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
                 - 08 giờ 00: Họp Chi bộ 4 tại Phòng họp C – Tỉnh ủy
                 - Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Nguyễn Văn Khánh (CVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Phạm Viết Chuẩn (PP QT).    
Chiều:       - 13 giờ 30: Các đồng chí Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVP), Dương Thanh Huân (PCVP), Phòng Tổng hợp họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 19/2017. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Tối:           - 19 giờ 30: Cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy học Tiếng Anh tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Thứ năm (14/12):     
Sáng:        - 07 giờ 30: Các đồng chí Nguyễn Văn Khánh (TUV – CVP), Nguyễn Văn Thư (PPTH) dự hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2017 của Huyện ủy Phú Riềng. Địa điểm: Tại Huyện ủy Phú Riềng.
- 07 giờ 30: Các đồng chí Nguyễn Thành Phương (PCVP), Nguyễn Chí Thanh (TP TCĐ) dự Hội nghị toàn quốc công tác tài chính đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh của Đảng. Địa điểm: Phòng Hội nghị khách sạn Palace (số 2 Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Thời gian đến hết ngày 15/12/2017.
- 07 giờ 45: Các đồng chí Dương Thanh Huân (PCVP), Hoàng Minh Trình (PPTH) dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Địa điểm: Hội trường B – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
                 - Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Dương Thanh Huân (PCVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Phạm Thị Hương (TP QT).
Chiều:       - 14 giờ 00: Họp Phòng Tổ chức – Hành chính tại phòng họp C – Tỉnh ủy
                  Mời dự: Đ/c Dương Thanh Huân (PCVP).
                  Nội dung: Đánh giá phân loại CB,CC năm 2017.
Thứ sáu (15/12):
Sáng:        - 07 giờ 00: Các đồng chí Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVP), Nguyễn Văn Thư (PPTH) đi cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm tuyến đường lên núi Bà Rá (07 giờ 00, đoàn tập trung tại chân núi Bà Rá).
                 - 08 giờ 00: Các đồng chí Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVP), Nguyễn Văn Thư (PPTH) dự buổi làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Phước Long. Nội dung: Tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2017 của Thị ủy Phước Long; những kiến nghị, đề xuất (nếu có). Địa điểm: Trụ sở Thị ủy Phước Long.
- 08 giờ 00: Đ/c Dương Thanh Huân (PCVP) dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bù Đốp. Địa điểm: Huyện ủy Bù Đốp.
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (PPTH) dự Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 tại Hội trường UBND huyện Hớn Quản.
- 08 giờ 00: Các đồng chí Hoàng Văn Toàn (TP CY-CNTT), Khổng Trọng Long (NV-P.CY-CNTT), Phạm Hải Thu (NV- P.CY-CNTT) hướng dẫn tập huấn cài đặt, sử dụng phần mềm ký số chuyên dùng trong cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy. Thời gian: 01 ngày
                 - Trực lãnh đạo Văn phòng đ/c Dương Thanh Huân (PCVP).
- Trực ban cơ quan đ/c Nguyễn Văn Thưng (PP QT).
Chiều:      - 14 giờ 00: Họp Phòng Quản trị tại Phòng họp C – Tỉnh ủy.
                   Mời dự: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV-CVP).
 
 
                                                                              CHÁNH VĂN PHÒNG          
                                                                                                  (ĐÃ KÝ)         
 
 
                                                                                   Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay2,267
  • Tháng hiện tại103,846
  • Tổng lượt truy cập446,106
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây