Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 02/2022.

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 02/2022.

Số kí hiệu VB2089
Ngày ban hành 07/01/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 07/01/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
ỦY BAN KIỂM TRA
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 08 tháng 01 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 02, từ ngày 10/01/2022 đến hết ngày 14/01/2022)
-----
Thứ hai (10/01):
Sáng:      1.  Đ/c Giang Thị Phương Hạnh  - UVBTV, CN UBKTTU  họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy tuần 02/2022.
               Nội dung 1: Các đoàn Kiểm tra số 27, 28, 29, 30, 31 báo cáo tiến độ kiểm tra.
               Cùng dự: Đ/c Lê Việt Hùng – TUV, PCNTT; đ/c Nguyễn Thị Loan – PCN; đ/c Lê Thị Kim Dung - |PTĐ KT 27, 28; đ/c Nguyễn Khắc Thọ - PTĐ KT 29, 30, 31; đ/c Nguyễn Văn Điệp – PTPNV1 ghi biên bản.
               Thời gian, địa điểm: Lúc 07 giờ 30, tại Hội trường Cơ quan.
               Nội dung 2: Giao ban công tác tuần
               Thành phần: Đ/c Lê Việt Hùng – TUV, PCNTT, đ/c Nguyễn Thị Loan – PCN, lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ; đ/c Phạm Quang Tuyến – CVPNV1 ghi biên bản.
               Thời gian, địa điểm: Lúc 08 giờ 30, tại Hội trường Cơ quan.
2. Đ/c Bùi Thị Giang - Uỷ viên dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
               Thời gian, địa điểm: Lúc 08 giờ, tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
               3. Đoàn Kiểm tra số 356-QĐ/TU làm việc theo kế hoạch.
               Thành phần: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ - Uỷ viên, đ/c Huỳnh Thị Phương Dung – PTP NV3, đ/c Nguyễn Văn Điệp – PTPNV1.
               Thời gian, địa điểm: Lúc 09 giờ, tại Trường Cao đẳng Bình Phước.
4. Các đồng chí Uỷ viên UBKT Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.

Chiều:    1. Đ/c Lê Việt Hùng - TUV, PCNTT, Trưởng đoàn Kiểm tra 27, 28 làm việc với đảng viên.
               Cùng dự: Đ/c Lê Thị Kim Dung - Uỷ viên, đ/c Lê Văn Đông - TP NV2, đ/c Nguyễn Văn Điệp - PTP NV1, đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hương – KTVC PNV3.
               Thời gian, địa điểm: Lúc 14 giờ, tại Hội trường Cơ quan.
               2. Đ/c Nguyễn Thị Loan - PCN, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 29, 30, 31 làm việc với các tổ chức, cá nhân theo kế hoạch.
               Thành phần: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ - Uỷ viên, đ/c Huỳnh Thị P Dung – PTPNV3, đ/c Bùi Duy Linh – KTV PNV1.
               Thời gian, địa điểm: (đến hết ngày 12/01/2022)
               3. Các đồng chí Thành viên UBKT Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
Thứ ba (11/01):              
Sáng:      Đ/c Giang Thị Phương Hạnh - UVBTV, CN UBKTTU dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 do UBKT Trung ương tổ chức.
Cùng dự: Các đồng chí Thành viên UBKT Tỉnh uỷ và toàn thể cán bộ, công chức Cơ quan UBKT Tỉnh ủy (theo Kế hoạch).
               Thời gian, địa điểm: Lúc 08 giờ, tại điểm cầu tỉnh Bình Phước - Hội trường Tỉnh ủy.                                                                                  
Chiều:
               1. Đ/c Nguyễn Thị Loan – PCN UBKTTU - Trưởng đoàn Kiểm tra số 38 làm việc theo kế hoạch.
               Thành phần: Đ/c Bùi Thị Giang - Uỷ viên, đ/c Lê Văn Đông – TPNV2, đ/c Huỳnh Thị Phương Dung – PTPNV3, đ/c Nguyễn T Ngọc Hương – CVCPNV3, đ/c Phạm Quang Tuyến – CVPVV1.
               Thời gian, địa điểm: Lúc 14 giờ, tại Hội trường Cơ quan.
2. Các đồng chí Thành viên UBKT Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.

Thứ tư (12/01):
Sáng:    1. Đ/c Giang Thị Phương Hạnh - UVBTV, CN UBKTTU dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 do Ban Nội chính Trung ương tổ chức.
Thời gian, địa điểm: Lúc 08 giờ, tại điểm cầu tỉnh Bình Phước - Hội trường Tỉnh ủy.
               2. Các đồng chí Thành viên UBKT Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
Chiều: Các đồng chí Thành viên UBKT Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.

Thứ năm (13/01):
Sáng:    1. Đ/c Lê Việt Hùng - TUV, PCNTT dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 do Ban Dân vận Trung ương tổ chức.
Thời gian, địa điểm: Lúc 08 giờ, tại điểm cầu tỉnh Bình Phước – Ban Dân vận Tỉnh ủy.
               2. Các đồng chí Thành viên UBKT Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
Chiều:  1. Đ/c Giang Thị Phương Hạnh - UVBTV, CN UBKTTU dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 02/2022.
               Cùng dự: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ - Uỷ viên.
Thời gian, địa điểm: Lúc 14 giờ, tại Phòng họp C - Tỉnh ủy.
               2. Các đồng chí Thành viên UBKT Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.

Thứ sáu (14/01):
Sáng:      Các đồng chí Thành viên UBKT Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
Chiều:    1. Đ/c Giang Thị Phương Hạnh - UVBTV, CN UBKTTU dự Hội nghị tổng kết ngành tổ chức xây dựng Đảng.
               Thời gian, địa điểm: Lúc 14 giờ, tại Hội trường Tỉnh ủy.
               2. Các đồng chí Thành viên UBKT Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
              
               Lưu ý: Đ/c Ngô Doãn Minh chuẩn bị xe đưa đón lãnh đạo đi công tác.
 
Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy,          
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu CQUBKT TU.
 
T/L ỦY BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ 1


Nguyễn Thị Bích Liên


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây