Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 10/2023.

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 10/2023.

Số kí hiệu VB2302
Ngày ban hành 03/03/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực 03/03/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
ỦY BAN KIỂM TRA
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 04 tháng 3 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần 10, từ ngày 06/02/2023 đến hết ngày 10/3/2023)
-----
Thứ hai (06/3):    
Sáng: - 08 giờ 00 - 09 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy, tuần 10/2023.
Nội dung: Giao ban công tác tuần 10/2023.
Thành phần: Các đ/c Thường trực Ủy ban; đại diện Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 09 giờ 00: Hội ý giữa Lãnh đạo Cơ quan với Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan.
Thành phần: Các đ/c Lãnh đạo Cơ quan; các đ/c Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan; đ/c Thư ký Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức, công đoàn viên Cơ quan UBKT Tỉnh ủy tham gia các hoạt động chuẩn bị kế hoạch giao lưu thể dục, thể thao.
Chiều: - 14 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy tham gia giao lưu thể dục, thể thao.
Địa điểm: Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ ba (07/3):     
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 09/2023.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Họp Cơ quan UBKT Tỉnh ủy tháng 3/2023.
Thành phần: Toàn thể, cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội Trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), làm việc theo Kế hoạch của Đoàn Thanh tra số 262/QĐ-UBND của UBND tỉnh. (Thời gian: từ ngày 07/3/2023 đến hết ngày 08/3/2023).
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đi công tác tại huyện Bù Đăng.
Thành phần: Đ/c Bùi Thị Giang (UV); đ/c Nguyễn Văn Điệp (PPNV1); đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3); đ/c Lê Văn Sỏi (CV).
Địa điểm: Tại Huyện ủy Bù Đăng.
Thứ tư (08/3):      
Sáng: - 08 giờ 00: Đoàn kiểm tra số 76, 77, 78-QĐ/UBKTTU, ngày 16/01/2023 của UBKT Tỉnh ủy, làm việc với tổ chức đảng, đảng viên.
Thành phần: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU); đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV UBKTTU); đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1); đ/c Bùi Duy Linh (KTV); đ/c Lê Quang Vũ (KTV); đ/c Lê Văn Sỏi (CV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), họp Tổ đề tài khoa học và công nghệ.
Thành phần: Đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCNTT UBKTTU); đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU); đ/c Lê Thị Kim Dung (UV); đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV); đ/c Đỗ Xuân Hùng (TPNV3); đ/c Lê Văn Đông (TPNV2); đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với các cơ quan, đơn vị về dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Thứ năm (09/3):  
Sáng: - 07 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, ĐB HĐND tỉnh), dự tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023.
Địa điểm: Tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh.
- 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 08/2023.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) sửa đổi, bổ sung Quyết định số 778-QĐ/TU ngày 13/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2. Văn phòng Tỉnh ủy thông qua: Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.
3. BCS Đảng UBND tỉnh thông qua dự thảo: (1) Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; (2) Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành TW Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (3) Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 3/2023.
Địa điểm: Tại Hội trường B - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCNTT UBKTTU), họp Hội đồng kiểm kê, đánh giá, thanh lý tài sản.
 Thành phần: Đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV); đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1); đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hương (KTVC); đ/c Bùi Duy Linh (KTV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ sáu (10/3):    
Sáng: - 08 giờ 00: Đoàn kiểm tra số 76, 77, 78-QĐ/UBKTTU, ngày 16/01/2023 của UBKT Tỉnh ủy, làm việc với tổ chức đảng, đảng viên.
Thành phần: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU); đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV UBKTTU); đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1); đ/c Bùi Duy Linh (KTV); đ/c Lê Quang Vũ (KTV); đ/c Lê Văn Sỏi (CV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Riềng lần thứ 13/2023.
Cùng dự: Đ/c Bùi Thị Giang (UV).
Địa điểm: Tại Trụ sở Huyện ủy Phú Riềng.

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Phòng nghiệp vụ 1 trước 09h00 ngày thứ 6 hàng tuần. Xin trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy,          
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu CQUBKT TU.
 
T/L ỦY BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ 1Nguyễn Thị Bích Liên

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây