Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 12/2023.

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 12/2023.

Số kí hiệu VB 2310
Ngày ban hành 17/03/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực 17/03/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
ỦY BAN KIỂM TRA
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 18 tháng 3 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần 12, từ ngày 20/02/2023 đến hết ngày 26/3/2023)
-----
Thứ hai (20/3):    
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Quyết định số 90-QĐ/TW của Ban Bí thư và đánh giá 01 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Địa điểm: Tại Hội trường Công an thành phố Đồng Xoài.
- Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), tham gia lớp hoàn chỉnh chương trình cao cấp Lý luận chính trị. (Thời gian: Từ ngày 20/3/2023 đến hết ngày 29/3/2023).
Địa điểm: Tại Học viện Chính trị khu vực II.
- 08 giờ 00: Đ/c Trần Đức Nha (UV UBKTTU), tham dự hoạt động chất vấn phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. (Thời gian: cả ngày).
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Chiều: - 14 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy, tuần 12/2023.
Nội dung: Giao ban công tác tuần 12/2023.
Thành phần: Các đ/c Thường trực Ủy ban; đại diện Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đoàn GQTC số 79-QĐ/UBKTTU ngày 15/2/2023, làm việc với Công an tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV UBKTTU), đ/c Nguyễn Văn Điệp (PPNV1); đ/c Lê Quang Vũ (KTV); đ/c Nguyễn Thị Phương Thúy (KTV); đ/c Lê Văn Sỏi (CV).
Địa điểm: Tại Công an tỉnh.
- 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục, thể thao.
Địa điểm: Tại Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ ba (21/3):     
Sáng: - 08 giờ 00: Đoàn THKL số 81-QĐ/UBKTTU, ngày 24/02/2023 của UBKT Tỉnh ủy, làm việc với đảng viên.
Thành phần: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV UBKTTU); đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1); đ/c Bùi Duy Linh (KTV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Đoàn THKL số 80-QĐ/UBKTTU, ngày 24/02/2023 của UBKT Tỉnh ủy, làm việc với đảng viên.
Thành phần: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV UBKTTU); đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1); đ/c Bùi Duy Linh (KTV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ tư (22/3):      
Sáng: - 08 giờ 00: Đoàn kiểm tra số 76, 77, 78-QĐ/UBKTTU, ngày 16/01/2023 của UBKT Tỉnh ủy, làm việc với đảng viên.
Thành phần: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU); đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV UBKTTU); đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1); đ/c Bùi Duy Linh (KTV); đ/c Lê Quang Vũ (KTV); đ/c Lê Văn Sỏi (CV).
Địa điểm: Tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
- 08 giờ 00: Đ/c Bùi Thị Giang (UV), tham dự lớp tập huấn, triển khai cài đặt, sử dụng phần mền sổ tay đảng viên điện tử.
Thành phần: Đ/c Bùi Trọng Thoại (CV).
Địa điểm: Tại Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
Chiều: - 14 giờ 00: Đoàn THKL số 80, 81-QĐ/UBKTTU, ngày 24/02/2023 của UBKT Tỉnh ủy, làm việc với UBKT Thành ủy Đồng Xoài.
Thành phần: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV UBKTTU); đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1); đ/c Bùi Duy Linh (KTV).
Địa điểm: Tại UBKT Thành ủy Đồng Xoài.
Thứ năm (23/3):  
Sáng: - 08 giờ 00: Đoàn kiểm tra số 76, 77, 78-QĐ/UBKTTU, ngày 16/01/2023 của UBKT Tỉnh ủy, làm việc với đảng viên.
Thành phần: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU); đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV UBKTTU); đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1); đ/c Bùi Duy Linh (KTV); đ/c Lê Quang Vũ (KTV); đ/c Lê Văn Sỏi (CV).
Địa điểm: Tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
Chiều: - 14 giờ 00: Đoàn kiểm tra số 76, 77, 78-QĐ/UBKTTU, ngày 16/01/2023 của UBKT Tỉnh ủy, làm việc với tổ chức đảng.
Thành phần: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU); đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV UBKTTU); đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1); đ/c Bùi Duy Linh (KTV); đ/c Lê Quang Vũ (KTV); đ/c Lê Văn Sỏi (CV).
Địa điểm: Tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
Tối: - 19 giờ 00: Thực hiện quy trình công tác quy hoạch cán bộ.
- 19 giờ 00 - 19 giờ 15: Họp tập thể Lãnh đạo Cơ quan.
Thành phần: Thủ trưởng, các Phó Thủ trưởng Cơ quan; Trưởng Phòng Nghiệp vụ 1 và Tổng hợp.
- 19 giờ 15 - 19 giờ 45: Hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 3).
Thành phần: Các đồng chí Lãnh đạo Cơ quan Ủy ban; các đồng chí Ủy viên Ủy ban; các đồng chí Trưởng phòng, Phó phòng nghiệp vụ; đại diện Chi ủy Chi bộ; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Chi đoàn.
- 19 giờ 45 - 21 giờ 00: Hội nghị tập thể Lãnh đạo mở rộng (bước 4).
Thành phần: Các đồng chí Lãnh đạo Cơ quan Ủy ban; các đồng chí Ủy viên Ủy ban; các đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ; đại diện Chi ủy Chi bộ.
- 21 giờ 00 - 21 giờ 30: Hội nghị tập thể Lãnh đạo Cơ quan UBKT Tỉnh ủy (Bước 5).
Thành phần: Các đồng chí Lãnh đạo Cơ quan Ủy ban; đồng chí Trưởng Phòng Nghiệp vụ 1 và Tổng hợp.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ sáu (24/3):    
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 10/2023.
Nội dung:
1. BCS Đảng UBND tỉnh thông qua: (1) Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về tái cơ cấu toàn diện phát triển ngành Nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; (2) dự thảo Chương trình hành động thực hiện Kết luận 45-KL/TW của Trung ương về định hướng quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035; (3) dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
2. Văn phòng Tỉnh ủy thông qua: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2023.
3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua: Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.
4. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Việc sắp xếp lại Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, Đảng ủy Công ty Cao su Sông Bé.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Chủ nhật (26/3): 
Sáng: - 07 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự lễ Khai mạc giải Việt dã truyền thông tỉnh Bình Phước và chạy hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023.
Địa điểm: Tại Quảng trưng 23/3, Quc l14, phưng Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Phòng nghiệp vụ 1 trước 09h00 ngày thứ 6 hàng tuần. Xin trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy,          
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu CQUBKT TU.
 
T/L ỦY BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ 1Nguyễn Thị Bích Liên

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây