Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 13/2022.

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 13/2022.

Số kí hiệu VB 2139
Ngày ban hành 25/03/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 25/03/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
ỦY BAN KIỂM TRA
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 26 tháng 3 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 13, từ ngày 27/3/2022 đến hết ngày 01/4/2022)
-----
Chủ nhật (27/3)
Sáng: - 06 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Lễ khai mạc và chạy hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã truyền thống Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022.
Địa điểm: Tại Quảng trường 23 tháng 3 tỉnh.
Thứ hai (28/3)
Sáng: - 08 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy tuần 13/2022.
Nội dung:
- 08 giờ 00 - 09 giờ 00: Giao ban công tác tuần. Thành phần: Các đồng chí Thường trực UBKTTU, lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ.
- 09 giờ 00 - 11 giờ 00: Các Đoàn kiểm tra số 27, 28, 29, 30, 31 báo cáo kết quả kiểm tra. Thành phần: Các đồng chí Thường trực UBKTTU; Trưởng, Phó các Đoàn kiểm tra số 27, 28, 29, 30, 31 và đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00 - 14 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Bí thư Chi bộ), chủ trì hội ý Chi ủy chi bộ.
- 14 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Bí thư Chi bộ), họp Chi bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy tháng 03/2022.
Thành phần:  Toàn thể các đ/c đảng viên Chi bộ Cơ quan UBKTTU.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đ/c Bùi Thị Giang (UV UBKTTU), đi công tác cùng Đoàn kiểm tra theo Quyết định 505-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Sở Giáo dục và đào tạo.
Thứ ba (29/3)
Sáng: - 08 giờ 00 - 09 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 16/2022.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ; công tác quy hoạch cán bộ các sở, ngành, huyện thị, thành phố.
Địa điểm: Tại Phòng họp C - Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đoàn kiểm tra 40, làm việc với Trường Chính trị tỉnh (từ ngày 29/3/2022 đến hết ngày 31/3/2022).
Thành phần: Đ/c Bùi Thị Giang (UV UBKTTU, Trưởng đoàn), đ/c Lê Văn Đông (TPNV2, Phó đoàn), đ/c Nguyễn Thị Phương Thúy (KTV).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV UBKTTU), dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quý II/2022.
Địa điểm: Tại Hội trường B - Bộ CHQS tỉnh.
Thứ tư (30/3)
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bù Đốp lần thứ 8, khóa XI (phiên mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022.
Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy Bù Đốp.
Thứ năm (31/3)
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Thành viên HĐND tỉnh), dự kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa X.
Địa điểm: Tại Hội trường tầng 8, Trung tâm Hội nghị - Trường Chính trị tỉnh.
Chiều: - 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục thể thao.
Địa điểm: Tại Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ sáu (01/4)
Sáng: - 08 giờ 00: Các đồng chí Thường trực UBKT Tỉnh ủy, chủ trì tọa đàm về quy trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW ngày 22/12/2021 của UBKT Trung ương.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 8/2022.
Nội dung:
- 08 giờ 00 - 10 giờ 00: Ban Tổ chức Tỉnh ủy: (1) Công tác cán bộ, đảng viên; (2) Cho ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đầy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; (3) Đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
- 10 giờ 00: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 332 về phát triển kết cấu hạ tầng và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Đề án Nâng cấp và phát triển hệ thống thủy lợi, khai thác nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), tiếp tục dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 8/2022.
Nội dung:
- 14 giờ 00 - 15 giờ 30: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 333 về chương trình phát triển công nghiệp và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: (1) Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; (2) Đề án phát triển công nghiệp chế biến mà trọng tâm là chế biến hạt điều, chế biến gỗ và chế biến thực phẩm giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.
- 15 giờ 30:  Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 342 về Chương trình phát triển văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: (1) Kế hoạch nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025; (2) Kế hoạch Tổ chức Ngày hội Văn hoá, Thể thao, Du lịch các dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; (3) Kế hoạch Đổi mới, nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Phòng nghiệp vụ 1 trước 09 giờ 00 ngày thứ 6 hàng tuần. Xin trân trọng cảm ơn.
               Lưu ý: Đ/c Ngô Doãn Minh chuẩn bị xe đưa đón lãnh đạo đi công tác.
Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy,          
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu CQUBKT TU.
 
T/L ỦY BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ 1
Nguyễn Thị Bích Liên

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây