Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 13/2024

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 13/2024

Số kí hiệu VB 2398
Ngày ban hành 21/03/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực 21/03/2024
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ủy Ban kiểm tra
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 13, từ ngày 25/3/2024 đến hết ngày 29/3/2024)
-----
Thứ hai (25/3):    
Sáng: - 08 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy, tuần 13/2024.
Nội dung:
1. Giao ban công tác tuần 13/2024. Thành phần: Các đ/c Thường trực Ủy ban; đại diện Lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- Phòng NV1 - TH: Báo cáo Đề án về việc thành lập các phòng theo Quy định số 1309-QĐ/TU, ngày 30/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công tác rà soát, lưu trữ hồ sơ CBCC cơ quan.
- 9 giờ 30:  Họp lãnh đạo Cơ quan với Chi ủy Chi bộ.
 Nội dung: Báo cáo Đề án về việc thành lập các phòng theo Quy định số 1309-QĐ/TU, ngày 30/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thành phần: Lãnh đạo Cơ quan và Chi ủy Chi bộ, Phòng Nghiệp vụ 1 - Tổng hợp.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
 - 10 giờ 00: Họp chi ủy Chi bộ tháng 3/2024.
Nội dung: Chuẩn bị nội dung sinh hoạt Chi bộ; báo cáo rà soát hồ sơ đảng viên; công tác quy hoạch cấp ủy; rà soát các nội dung theo chương trình giám sát của BTV ĐUK.
Thành phần: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ và đ/c Chi ủy viên; đ/c Nguyễn Thị Hà.
- 08 giờ 30: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), dự họp triển khai Chương trình làm việc, kế hoạch phân công và điều hành, Nội quy - Quy chế kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023.
Địa điểm: Tại Hội trường cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
- Đoàn kiểm tra số 1283-QĐ/TU, ngày 04/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thẩm tra, xác minh theo kế hoạch (Thời gian: Từ ngày 25/03/2024 đến ngày 29/3/2024).
Thành phần: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Phạm Thị Mến (PPNV2).
- Đoàn giám sát số 118-QĐ/UBKTTU, ngày 05/03/2024 của UBKT Tỉnh ủy làm việc với tổ chức đảng và đảng viên.
Thành phần: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), đ/c Trần Đức Nha (UV), đ/c Nguyễn Xuân Hùng (TPNV3), đ/c Phan Mậu Thái (KTVC), đ/c Nguyễn Thị Hà (KTVC).
Địa điểm: Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh.
- Đoàn kiểm tra số 113, 114, 115-QĐ/UBKTTU, ngày 31/01/2024 của UBKT Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch (Thời gian: Từ ngày 25/03/2024 đến ngày 29/3/2024).
Thành phần: Đ/c Trần Đức Nha (UV), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1-TH), đ/c Bùi Duy Linh (KTV), đ/c Phạm Quang Tuyến (KTV), đ/c Lê Văn Sỏi (KTV).
- 09 giờ 00: Đ/c Phạm Thị Mến (PPNV2), thành viên Đoàn giám sát số 07 của BCĐ PCTN, tiêu cực tỉnh dự Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo giám sát đối với đảng viên.
Địa điểm: Tại Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh.
Chiều: - 14 giờ 00:
+ Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), làm việc tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Nội dung theo Thư mời của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
+ Tiến hành bốc thăm xác minh tài sản, thu nhập năm 2024.
Thành phần: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Nguyễn Văn Điệp (PPNV1-TH), đ/c Phạm Quang Tuyến (KTV), đ/c Lê Văn Sỏi (KTV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 15 giờ 00: Họp Chi bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy tháng 3/2024.
Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục, thể thao.
Địa điểm: Tại Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ ba (26/3):     
Sáng: - 10 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), chủ trì họp Ban đề tài khoa học cấp tỉnh.
Thành phần: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT), đ/c Lê Văn Trân (PCN), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Lê Văn Đông (TPNV2); đ/c Đỗ Xuân Hùng (TPNV3).
Địa điểm: Tại Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Đoàn giám sát theo Quyết định số 119-QĐ/UBKTTU ngày 21/3/2024 của UBKT Tỉnh ủy triển khai Quyết định, kế hoạch.
Thành phần: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Lê Quang Vũ (PPNV3), đ/c Phan Mậu Thái (KTVC), đ/c Nguyễn Thị Thùy Dung (KTV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ tư (27/3):
Sáng: - 08 giờ 00: Đoàn kiểm tra số 113, 114, 115-QĐ/UBKTTU, ngày 31/01/2024 của UBKT Tỉnh ủy thông qua dự thảo báo cáo với tổ chức đảng và đảng viên (Thời gian: Cả ngày).
Thành phần: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Trần Đức Nha (UV), đ/c Bùi Duy Linh (KTV), đ/c Phạm Quang Tuyến (KTV), đ/c Lê Văn Sỏi (KTV).
Địa điểm: Tại Thị ủy Phước Long.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Thứ năm (28/3):  
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), chủ trì Tọa đàm đề tài khoa học cấp tỉnh.
Thành phần: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT), đ/c Lê Văn Trân (PCN), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Lê Văn Đông (TPNV2); đ/c Đỗ Xuân Hùng (TPNV3).
Địa điểm: Tại Huyện ủy Lộc Ninh.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (phiên thứ 8).
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 13 giờ 30: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Quản lý nhà nước về dân tộc Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh, đường Trường Chinh, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
Thứ sáu (29/3):    
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), dự Hội nghị kiểm điểm trách nhiệm Ban Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy cơ quan, đơn vị có liên quan nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025.
Địa điểm: Tại Phòng giao ban 2/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
- 07 giờ 30: Đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bù Đốp lần thứ 23 khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (mở rộng).
Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 09/2024.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo Tờ trình số 702-TTr/BTCTU ngày 21/3/2024 về công tác cán bộ, hiệp y quy hoạch cán bộ.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
     
 
 
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Phòng Nghiệp vụ 1 - Tổng hợp trước 09 giờ 00 ngày thứ 6 hàng tuần. Xin trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo CQ UBKT Tỉnh ủy,         
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu PNV1-TH, CQUBKT Tỉnh ủy.
 
T/L CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG PHÒNG NV1-TH

Nguyễn Thị Bích Liên

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ủy Ban kiểm tra"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây