Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 14/2023.

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 14/2023.

Số kí hiệu VB 2318
Ngày ban hành 31/03/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực 31/03/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ủy Ban kiểm tra
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
ỦY BAN KIỂM TRA
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 01 tháng 4 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần 14, từ ngày 03/4/2023 đến hết ngày 07/4/2023)
-----
Thứ hai (04/4):    
Sáng: - 08 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy, tuần 14/2023.
Nội dung: Giao ban công tác tuần 14/2023.
Thành phần: Các đ/c Thường trực Ủy ban; đại diện Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Đoàn THKL số 80, 81-QĐ/UBKTTU, ngày 24/02/2023 của UBKT Tỉnh ủy, làm việc với đảng viên.
Thành phần: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV); đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1); đ/c Bùi Duy Linh (KTV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục, thể thao.
Địa điểm: Tại Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ ba (04/4):     
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Trần Đức Nha (UV), làm việc với đảng viên.
Thành phần: Đ/c Đỗ Xuân Hùng (TPNV3), đ/c Nguyễn Thị Thùy Dung (CV).
Địa điểm: Tại Hội Trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đoàn kiểm tra số 84-QĐ/UBKTTU, ngày 17/3/2023 của UBKT Tỉnh ủy, làm việc tại Huyện ủy Phú Riềng. (Thời gian: từ ngày 04/4/2023 đến ngày 07/4/2023).
Thành phần: Đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Đỗ Xuân Hùng (TPNV3), đ/c Phạm Thị Mến (PPNV2), đ/c Phan Mậu Thái (KTVC), đ/c Nguyễn Thị Thùy Dung (CV).
Địa điểm: Tại Huyện ủy Phú Riềng.
Chiều - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 12/2023.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ; phân công các đồng chí UVBTV theo dõi đảng bộ, tổ chức đảng; đề xuất nguồn nhân sự giới thiệu quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), làm việc với đảng viên.
Thành phần: Đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3).
Địa điểm: Tại Hội Trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), làm việc với đảng viên.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1), đ/c Nguyễn Văn Điệp (PPNV1).
Địa điểm: Tại Hội Trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ tư (05/4):      
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 11/2023.   
Nội dung:  
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; phân công các đồng chí UVBTV theo dõi đảng bộ, tổ chức đảng; đề xuất nguồn nhân sự giới thiệu quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách; (2) Về công tác đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý; (3) Công tác khen cao.
2. Văn phòng Tỉnh ủy thông qua: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023.
3. BCS Đảng UBND tỉnh thông qua: (1) Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. (2) Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), làm việc với đảng viên.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Nguyễn Văn Điệp (PPNV1).
Địa điểm: Tại Hội Trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), chủ trì họp Đoàn kiểm tra số 85-QĐ/UBKTTU ngày 20/03/2023 của UBKT Tỉnh ủy.
Thành phần: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), đ/c Thị Kim Dung (UV), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3), đ/c Phan Mậu Thái (KTVC), đ/c Bùi Duy Linh (KTV).
Địa điểm: Tại Hội Trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2023.
Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy Đồng Phú.
- 14 giờ 00: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), làm việc với tổ chức đảng.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Nguyễn Văn Điệp (PPNV1).
Địa điểm: Tại Hội Trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ năm (06/4):  
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đồng Phú.
Địa điểm: Tại huyện Đồng Phú.
- 08 giờ 00: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bù Đăng lần thứ 24 (mở rộng).
Cùng dự: Đ/c Bùi Thị Giang (UV).
Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy Bù Đăng.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Họp Ban Chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng, triển khai Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bình Phước thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tỉnh hình mới”.
Nội dung: (1) Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị. (2) Thông qua dự thảo các văn bản: Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo; Chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo; Dự thảo Đề án của Công an tỉnh và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Họp Cơ quan UBKT Tỉnh ủy tháng 4/2023.
Thành phần: Toàn thể, cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội Trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ sáu (07/4):    
Sáng: - 08 giờ 00 - 08 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 13/2023.
Nội dung: (1) Công tác cán bộ; (2) Chủ trương sắp xếp Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước và Đảng bộ Công ty Cổ phần cao su Sông Bé; (3) Quyết định chuyển giao các tổ chức cơ sở đảng theo Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư và Công văn số 4718 - CV/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 08 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 13/2023 (mở rộng). (Thời gian: 01 ngày).
Nội dung: (1) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2023; nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023; (2) Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; (3) Quy định quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu doanh nghiệp thuộc Tỉnh ủy quản lý; (4) Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; (5) Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCHTW Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (6) Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (7) Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của BCT về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (8) Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; (9) Thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng.
Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00 - 16 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), tiếp tục dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 13/2023.
Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Phòng nghiệp vụ 1 - Tổng hợp trước 09h00 ngày thứ 6 hàng tuần. Xin trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy,
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu CQUBKT TU.
 
T/L ỦY BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG PHÒNG NV1 - THNguyễn Thị Bích Liên

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ủy Ban kiểm tra"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây