Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 15/2024

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 15/2024

Số kí hiệu VB 2400
Ngày ban hành 05/04/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực 05/04/2024
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ủy Ban kiểm tra
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 15, từ ngày 08/4/2024 đến hết ngày 12/4/2024)
-----
Thứ hai (08/4):    
Sáng: - 08 giờ - 10 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN), chủ trì họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy, tuần 15/2024.
Nội dung:
1. Giao ban công tác tuần 15/2024.
Thành phần: Các đ/c Thường trực Ủy ban; đại diện lãnh đạo Văn phòng, các phòng nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
2. Phòng Nghiệp vụ II báo cáo Thường trực UBKT Tỉnh ủy:
- Việc thành lập Đoàn kiểm tra theo Chương trình năm 2024.
Thành phần: Đ/c Trần Đức Nha (UV), đ/c Lê Văn Đông (TPNV II).
- Báo cáo việc xử lý đơn.
Thành phần: Đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Lê Văn Đông (TPNV II).
- Báo cáo việc xử lý đơn.
Thành phần: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Lê Văn Đông (TPNV II).
3. Phòng Nghiệp vụ I báo cáo Thường trực UBKT Tỉnh ủy về đề nghị kỷ luật đảng viên vi phạm.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Phạm Thị Mến (PTPNV I).
4. Văn phòng báo cáo Thường trực UBKT Tỉnh ủy:
- Công tác cán bộ.
- Dự thảo sửa đổi Quy chế làm việc của Cơ quan; Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Cơ quan; Thông báo phân công nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Cơ quan.
- Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết Quý I/2024 của UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 10 giờ 30: Họp Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Nội dung: Công bố các quyết định kiện toàn bộ máy Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN, Trưởng Ban Giám sát), làm việc theo thông báo của Ban Giám sát kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức CT-XH.
Địa điểm: Tại Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN), dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 11/2024.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ (Tờ trình số 717-TTr/BTCTU ngày 04/4/2024 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy).
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 15 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN), chủ trì họp Ban đề tài khoa học cấp tỉnh.
Thành phần: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Lê Văn Đông (TPNV II); đ/c Đỗ Xuân Hùng (TPNV III).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 15 giờ 00: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), dự công bố các thông báo kết luận kiểm tra, quyết định kỷ luật đảng viên.
Thành phần: Đ/c Trần Đức Nha (UV), đ/c Bùi Duy Linh.
Địa điểm: Tại Thị ủy Phước Long.
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), chủ trì làm việc với đảng viên.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Xuân Hùng (TPNV III), đ/c Nguyễn Thị Hà.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục, thể thao.
Địa điểm: Tại Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ ba (09/4):     
Sáng: - 08 giờ 30: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện Hớn Quản.
- 07 giờ 30: Đ/c Lê Văn Trân (PCN), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bù Gia Mập lần thứ 18.
Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy Bù Gia Mập.
- 08 giờ 00: Đ/c Tạ Thu Thuỷ (PCN), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bù Đăng lần thứ 31.
Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy Bù Đăng.
- 08 giờ 00: Đoàn giám sát số 122 của UBKT Tỉnh ủy triển khai Quyết định, Kế hoạch.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV, Phó đoàn), đ/c Nguyễn Xuân Hùng (TPNV III), đ/c Lê Quang Vũ (PPNV III), đ/c Vũ Thanh Thủy (KTVC).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đoàn kiểm tra số 1283 của BTV Tỉnh ủy làm việc tại Sở Tài chính.
Thành phần: Đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Phạm Thị Mến (PTP NV I), đ/c Lê Quang Vũ (PTP NV III).
Chiều: - 08 giờ 00: Đoàn kiểm tra số 1283 của BTV Tỉnh ủy làm việc tại Sở Nông nghiệp và PTNT.
Thành phần: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT), đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Phạm Thị Mến (PTP NV I), đ/c Lê Quang Vũ (PTP NV III).
Thứ tư (10/4):
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN, Phó trưởng BCĐ PCTNTC), làm việc với lãnh đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD tỉnh.
Cùng dự: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN), đ/c Trần Đức Nha (UV), đ/c Lê Văn Đông (TPNV II), đ/c Lê Văn Sỏi (KTV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
 - 08 giờ 00: Đ/c Lê Văn Trân (PCN), dự Hội nghị giao ban công tác dân vận - nắm tình hình Nhân dân quý I/2024.
Địa điểm: Tại Hội trường UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN), dự Hội nghị giao ban khu vực quý 1/2024 do Cơ quan UBKT Trung ương tổ chức.
Cùng dự: Đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (CVP).
 Địa điểm: Tại Hội trường Đảng ủy Quân khu 7.
Thứ năm (11/4):  
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN), dự Hội nghị giao ban Khối nội chính Tỉnh ủy quý I/2024. 
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT), đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), đ/c Trần Đức Nha (UV), đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV), đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Thị Kim Dung (UV), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV) dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt chuyên đề về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.
Địa điểm: Tại Hội trường B - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Thứ sáu (12/4):    
Sáng: - 08 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN, Phó trưởng BCĐ PCTNTC tỉnh), làm việc tại huyện Đồng Phú.
Cùng dự: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Lê Quang Vũ (PPNV III), đ/c Lê Văn Sỏi (KTV).
Địa điểm: Tại huyện Đồng Phú.
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), dự họp Hội đồng quản lý Quỹ khuyến học, khuyến tài tỉnh.
Địa điểm: Tại Phòng họp A - UBND tỉnh.
Chiều: - 16 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN), dự buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.
 Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Thứ 7 (13/4) , chủ nhật (14/4)
  Ban thực hiện đề tài nghiên cứu hoa học của UBKT Tỉnh uỷ đi công tác tỉnh Bến Tre và tỉnh Sóc Trăng.
Thành phần, thời gian, địa điểm cụ thể có thông báo riêng.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng trước 09 giờ 00 ngày thứ 6 hàng tuần.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo CQ UBKT Tỉnh ủy,         
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Văn phòng, các phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu Văn phòng.

 
T/L THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
VĂN PHÒNG 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ủy Ban kiểm tra"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây