Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 16/2022.

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 16/2022.

Số kí hiệu Vb2151
Ngày ban hành 15/04/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 15/04/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
ỦY BAN KIỂM TRA
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 16 tháng 4 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC 
ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 16, từ ngày 18/4/2022 đến hết ngày 22/4/2022)
-----
Thứ hai (18/4)
Sáng: 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh), dự họp Đảng đoàn HĐND tỉnh chuẩn bị kỳ họp thứ 5 (giữa năm 2022) của HĐND tỉnh và một số nội dung liên quan thẩm quyền của Đảng đoàn HĐND tỉnh.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh.
- 08 giờ 00: Tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến, theo Quyết định số 481-QĐ/UBKTTW ngày 06/4/2022 của UBKT Trung ương. (Thời gianTừ ngày 18/4/2022 đến hết ngày 22/4/2022).
Thành phần: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV UBKTTU); đ/c Nguyễn Văn Điệp (PPNV1).
Chiều: - 14 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy tuần 16/2022.
Nội dung: 
1. Giao ban công tác tuầnThành phần: Các đồng chí Thường trực UBKTTU, lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ.
2. Báo cáo các nội dung tham mưu thực hiện các Công văn chỉ đạo của UBKT Trung ương. Thành phần: Đ/c Bùi Thị Giang (UV UBKTTU); lãnh đạo Phòng nghiệp vụ 3.
3. Báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I/2022. Thành phần: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV UBKTTU); lãnh đạo Phòng nghiệp vụ 2.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ ba (19/4)
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU), dự làm việc với UBND tỉnh.
Địa điểm: Tại Trụ sở UBND tỉnh.
- 08 giờ 00: Đoàn kiểm tra 40, làm việc với Trường Chính trị tỉnh.
Thành phần: Đ/c Bùi Thị Giang (UV UBKTTU, Trưởng đoàn); đ/c Lê Văn Đông (TPNV2, Phó đoàn); đ/c Nguyễn Thị Phương Thuý (KTV). (Thời gian: Cả ngày).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
- 08 giờ 00: Đoàn kiểm tra 44, làm việc với huyện Bù Đăng. (Thời gianTừ ngày 19/4/2022 đến hết ngày 22/4/2022).
Thành phần: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV UBKTTU, Trưởng đoàn); đ/c Đỗ Xuân Hùng (TPNV3, Phó đoàn); Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3); đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hương (KTVC); Phan Mậu Thái (KTV).
Địa điểm: Tại huyện Bù Đăng.
Chiều: 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTVCN UBKTTU, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh), làm việc với UBND huyện Chơn Thành.
Địa điểm: Tại Trụ sở UBND huyện Chơn Thành.
- 14 giờ 00: Kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I/2022.
Thành phần: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV UBKTTU); đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1); đ/c Phạm Quang Tuyến (CV); đ/c Nguyễn Thị Thuỳ Dung (CV); đ/c Bùi Trọng Thoại (CV).
Thứ tư (20/4)
Sáng:  - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTUđ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCNTT UBKTTU); đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU), chủ trì Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ của Đảng quý I/2022 và phương hướng nhiệm vụ Quý II/2022.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy Bù Gia Mập.
Thứ năm (21/4)
Sáng: 08 giờ 00Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTVCN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 11/2022.
Nội dung:
 - 08 giờ 00 - 08 giờ 45: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 332 về Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Kế hoạch xây dựng các nhà máy xử lý rác thải tập trung. 
- 08 giờ 45 - 09 giờ 30: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 335 về Chương trình phát triển nông nghiệp và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- 09 giờ 30 - 10 giờ 15: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 333 về Chương trình phát triển công nghiệp và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Đề án phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 
10 giờ 15: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 344 về Chương trình xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025. 
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Chiều: 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTVCN UBKTTU), tiếp tục dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 11/2022.
Nội dung:
- 14 giờ 00 - 14 giờ 30: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021.
- 14 giờ 30 - 15 giờ 15: Văn phòng Tỉnh ủyBáo cáo những nội dung điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ theo Chương trình số 17-CTr/TU của Tỉnh ủy.
- 15 giờ 15: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 341 về Chương trình huy động nguồn lực đầu tư và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: (1) Kế hoạch Khai thác nguồn thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh; (2) Kế hoạch Tiếp tục khai thác có hiệu quả nguồn lực từ đất đai; (3) Kế hoạch Định hướng thu hút đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân và vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 
16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục thể thao.
Địa điểm: Tại Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ sáu (22/4)
Sáng: 07 giờ 30: Họp UBKT Tỉnh ủy, phiên thứ 20/2022.
Thành phần: Các đ/c Thường trực UBKTTU, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy.
Ghi biên bản cuộc họp: Đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều: 13 giờ 30 - 15 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTVCN UBKTTU); đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
15 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTVCN UBKTTU); đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCNTT UBKTTU); đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 8/2022. 
Cùng dựCác đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy.
Nội dung: (1) Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022; (2) Thông qua Tờ trình dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025; (3) Thông qua Tờ trình dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; (4) Thông qua Tờ trình dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đầy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; (5) Báo cáo công tác tài chính Đảng cấp ủy tỉnh năm 2021; (6) Báo cáo những nội dung điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ theo Chương trình số 17-CTr/TU của Tỉnh ủy; (7) Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thực hiện chất vấn trong Đảng theo quy định. 
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
 Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Phòng nghiệp vụ 1 trước 09 giờ 00 ngày thứ 6 hàng tuần. Xin trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận: 
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy,
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu CQUBKT TU. 
 
T/L ỦY BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ 1
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Bích Liên
 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây