Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 17/2022.

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 17/2022.

Số kí hiệu VB 2156
Ngày ban hành 21/04/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 21/04/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
ỦY BAN KIỂM TRA
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 22 tháng 4 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 17, từ ngày 25/4/2022 đến hết ngày 29/4/2022)
-----
Chủ nhật (24/4)
Chiều - 15 giờ 00: Kiểm tra Hội trường tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I/2022 do UBKT Trung ương tổ chức.
Thành phần: công chức, người lao động của các phòng nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy (lầu 3).
Thứ hai (25/4)
Sáng: - 08 giờ 00: Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I/2022 do UBKT Trung ương tổ chức.
Thành phần: Các đ/c Thường trực UBKTTU, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy và toàn thể cán bộ, công chức Cơ quan.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy (lầu 3).
Chiều: - 14 giờ 00 -14 giờ 45: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy tuần 17/2022.
Nội dung: Giao ban công tác tuần.
Thành phần: Các đồng chí Thường trực UBKTTU, lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 14 giờ 45 - 15 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Bí thư Chi bộ), chủ trì hội ý Chi ủy chi bộ.
- 15 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Bí thư Chi bộ), họp Chi bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy tháng 04/2022.
Thành phần:  Toàn thể các đ/c đảng viên Chi bộ Cơ quan UBKTTU.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ ba (26/4)
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU) dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 23/2022.
Nội dung:
- 08 giờ 00 – 09 giờ 00: Ban Nội chính Tỉnh ủy: Báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác nội chính.
- 09 giờ 00 - 09 giờ 30: UBKT Tỉnh ủy: Thông qua nội dung Công văn số 478-CV/UBKTTU ngày 22/4/2022 về kiểm tra tổ chức đảng.
- 09 giờ 30: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Cho chủ trương kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn; (3) Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các cơ quan, đơn vị.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đoàn kiểm tra 44, làm việc với tại huyện Bù Đăng (từ ngày 26/4/2022 đến hết ngày 29/4/2022).
Thành phần: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV UBKTTU, Trưởng đoàn); đ/c Đỗ Xuân Hùng (TPNV3, Phó đoàn); đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3); đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hương (KTVC); đ/c Phan Mậu Thái (KTV).
Địa điểm: Tại huyện Bù Đăng.
Thứ tư (27/4)
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU) dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 12.
Nội dung:
- 08 giờ 00 - 08 giờ 45: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 332 về Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Kế hoạch xây dựng các nhà máy xử lý rác thải tập trung.
- 08 giờ 45 - 09 giờ 30: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 335 về Chương trình phát triển nông nghiệp và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: (1) Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; (2) Đề án Sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
- 09 giờ 30 - 10 giờ 15: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 333 về Chương trình phát triển công nghiệp và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Đề án phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
- 10 giờ 15: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 344 về Chương trình xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025.
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đoàn kiểm tra 40, làm việc với Trường Chính trị tỉnh.
Thành phần: Đ/c Bùi Thị Giang (UV UBKTTU, Trưởng đoàn), đ/c Lê Văn Đông (TPNV2, Phó đoàn), đ/c Nguyễn Thị Phương Thúy (KTV).
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Tổ Trưởng) chủ trì họp Tổ thực hiện Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022.
Nội dung:  báo cáo thuyết minh và các văn bản liên quan đến đề cương Đề tài cấp tỉnh (đ/c Lê Thị Kim Dung, đ/c Đỗ Xuân Hùng và đ/c Nguyễn Thị Bích Liên chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCNTT, Tổ phó); đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN, Tổ phó); đ/c Lê Thị Kim Dung (UV, Thành viên); đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV, Thành viên); đ/c Đỗ Xuân Hùng (TPNV3, Thành viên); đ/c Lê Văn Đông (TPNV2, Thành viên); đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1, Thành viên).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCNTT UBKTTU) dự làm việc với Đoàn Công tác Ban Tuyên giáo Trung ương.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Thứ năm (28/4)
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Trưởng Ban Pháp chế) làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường.
Địa điểm: Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), họp Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân.     
Nội dung:
Thông qua dự thảo Đề án đẩy mạnh kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2030.
Địa điểm: Tại phòng họp C- Tỉnh ủy.
- 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục thể thao.
Địa điểm: Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ sáu (29/4)
Sáng: - 08 giờ 00: Các đ/c Thường trực UBKTTU dự hội nghị trực tuyến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022.
Cùng dự: các đ/c Ủy viên UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Hội trường Lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh.
Chiều: - 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy dọn dẹp vệ sinh Cơ quan.
 Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Phòng nghiệp vụ 1 trước 09 giờ 00 ngày thứ 6 hàng tuần. Xin trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy,          
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu CQUBKT TU.
 
T/L ỦY BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ 1

Nguyễn Thị Bích Liên

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây