Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 17/2023.

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 17/2023.

Số kí hiệu VB 2329
Ngày ban hành 21/04/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực 21/04/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ủy Ban kiểm tra
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 17 từ ngày 22/4/2023 đến hết ngày 28/4/2023)
-----
Thứ bảy (22/4):   
Sáng: - 07 giờ 30: Đoàn kiểm tra số 85-QĐ/UBKTTU ngày 20/03/2023 của UBKT Tỉnh ủy, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu.
Thành phần: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), đ/c Phạm Văn Thuấn (CTTT), đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), đ/c Thị Kim Dung (UV), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Nông Thanh Thủy (PCVPTTT), đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3), đ/c Phan Mậu Thái (KTVC), đ/c Bùi Duy Linh (KTV).
Địa điểm: Tại Hội Trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), chủ trì họp Đoàn kiểm tra số 85-QĐ/UBKTTU ngày 20/03/2023 của UBKT Tỉnh ủy.
Thành phần: Đ/c Phạm Văn Thuấn (CTTT), đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), đ/c Thị Kim Dung (UV), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Nông Thanh Thủy (PCVPTTT), đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3), đ/c Phan Mậu Thái (KTVC), đ/c Bùi Duy Linh (KTV).
Địa điểm: Tại Hội Trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ hai (24/4):    
Sáng: - 08 giờ 00 - 10 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy tuần 17/2023.
+ 08 giờ 00 - 09 giờ 00: Giao ban công tác tuần 17/2023. Thành phần: Các đ/c Thường trực Ủy ban; đại diện lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
+ 09 giờ 00 - 09 giờ 30: Đoàn THKL số 80, 81 thông qua kết quả kiểm tra. Thành phần: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV - Trưởng đoàn), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1-TH - Phó đoàn).
+ 09 giờ 30 - 10 giờ 00: Báo cáo việc rà soát sửa đổi Quy định số 113-QĐ/UBKTTU. Thành phần: Phòng Nghiệp vụ 2.
+ 10 giờ 00 - 10 giờ 30: Báo cáo tổng hợp góp ý dự thảo Quy trình kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo của chi bộ. Thành phần: Đ/c Bùi Thị Giang (UV), Phòng Nghiệp vụ 3.
+ 10 giờ 30: Hội ý với Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan. Nội dung: Phòng Nghiệp vụ 1 - Tổng hợp báo cáo chế độ cán bộ, công chức.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), tiếp tục tham gia lớp hoàn chỉnh chương trình cao cấp Lý luận chính trị. (Thời gian: đến hết ngày 28/4/2023).
Địa điểm: Tại Học viện Chính trị khu vực II.
Chiều: - 13 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 14/2023.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Tờ trình số 444-TTr/BTCTU ngày 19/4/2023 về công tác cán bộ.
2. Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo: Dự thảo Kế hoạch thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cuộc thanh tra và thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh (theo Công văn số 3521-CV/BNCTW, ngày 08/02/2023 của Ban Nội chính Trung ương).
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Tổ xác minh tài sản, thu nhập theo Quyết định số 87-QĐ/UBKTTU ngày 05/4/2023 của UBKT Tỉnh ủy, nghiên cứu hồ sơ.
Thành phần: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1), đ/c Nguyễn Văn Điệp (PPNV1), đ/c Lê Văn Sỏi (CV).
Địa điểm: Tại Hội Trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đoàn THKL số 80, 81-QĐ/UBKTTU, ngày 24/02/2023 của UBKT Tỉnh ủy, làm việc với UBKT Thành ủy Đồng Xoài.
Thành phần: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1), đ/c Bùi Duy Linh (KTV).
Địa điểm: Tại Hội Trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục, thể thao.
Địa điểm: Tại Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
 
Thứ ba (25/4):     
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Thường trực BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.
Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), làm việc với đảng viên.
Thành phần: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Nguyễn Thị Thùy Dung (CV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đoàn kiểm tra số 85-QĐ/UBKTTU ngày 20/03/2023 của UBKT Tỉnh ủy, làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thành phần: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3), đ/c Phan Mậu Thái (KTVC).
Địa điểm: Tại Sở Giáo dục và Đào tạo.
- 08 giờ 00: Đ/c Trần Đức Nha (UV), làm việc với UBND thị xã Chơn Thành.
Thành phần: Đ/c Đỗ Xuân Hùng (TPNV3), đ/c Phan Mậu Thái (KTVC).
Địa điểm: Tại UBND thị xã Chơn Thành.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), dự họp giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp quý I/2023.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đoàn kiểm tra số 85-QĐ/UBKTTU ngày 20/03/2023 của UBKT Tỉnh ủy, làm việc với Sở Giao thông - Vận tải.
Thành phần: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3), đ/c Phan Mậu Thái (KTVC).
Địa điểm: Tại Sở Giao thông - Vận tải.
- 14 giờ 00: Đ/c Bùi Thị Giang (UV), dự Hội nghị thông tin thời sự lần thứ II/2023; kết hợp phổ biến phương pháp nhận diện, cách thức đấu tranh, phản bác trên môi trường mạng xã hội.
Địa điểm: Tại Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
Thứ tư (26/4):      
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự sát hạch tuyển chọn cán bộ tham gia Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh theo Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 30/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. (Thời gian: Cả ngày).
Địa điểm: Tại Phòng họp C - Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Trần Đức Nha (UV), dự Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi của Đảng ủy Công an tỉnh. (Thời gian: từ ngày 26/4/2023 đến hết ngày 27/4/2023).
Địa điểm: Tại Hội trường Công an thành phố Đồng Xoài.
Chiều: - 16 giờ 00: Đoàn THKL số 80, 81-QĐ/UBKTTU, ngày 24/02/2023 của UBKT Tỉnh ủy, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Xoài.
Thành phần: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1), đ/c Bùi Duy Linh (KTV).
Địa điểm: Tại Thành ủy Đồng Xoài.
Thứ năm (27/4):  
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 12/2023.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Báo cáo số 305-BC/BTCTU ngày 12/4/2023 về kết quả biểu quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân các đồng chí cán bộ, lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022; (3) Công tác khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên; (4) Báo cáo đánh giá mô hình Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh theo Kết luận số 34-KL/TW ngày 07/8/2018 của Bộ Chính trị.
2. Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo: Dự thảo Kế hoạch thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cuộc thanh tra và thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh.
3. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: (1) Nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13/2023. (2) Dự thảo Thông báo phân công các đồng chí UVBTV dự chỉ đạo Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ tại các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), dự Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh Bình Phước góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền năm 2023.
Địa điểm: Tại Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Phước.
Chiều: - 14 giờ 00: Họp Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.
Nội dung:
1. Đoàn THKL số 80, 81 thông qua kết quả kiểm tra. Cùng dự: Thành viên Đoàn THKL số 80, 81.
2. Thông qua sửa đổi bổ sung Quy định số 113-QĐ/UBKTTU. Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ 2.
3. Thông qua Quy trình kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo của chi bộ. Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ 3.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ sáu (28/4):    
Sáng: - 06 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023).
Thành phần: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU).
Địa điểm: Tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
- 08 giờ 00: Họp Chi ủy Chi bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy định kỳ tháng 4/2023.
Thành phần: Bí thư, Phó Bí thư và Chi ủy viên Chi bộ.
- 08 giờ 30: Họp Chi bộ Cơ quan.
Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ.
Địa điểm: Tại Hội Trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy
- 07 giờ 30: Đ/c Trần Đức Nha (UV), dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Bù Đốp (01/5/2003-01/5/2023).
Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện Bù Đốp.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự sát hạch tuyển chọn cán bộ tham gia Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh theo Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 30/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Phòng nghiệp vụ 1 trước 09 giờ 00 ngày thứ 6 hàng tuần. Xin trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy,          
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu CQUBKT TU.
 
T/L ỦY BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ 1


Nguyễn Thị Bích Liên

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ủy Ban kiểm tra"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây