Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 17/2024

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 17/2024

Số kí hiệu VB 2402
Ngày ban hành 19/04/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực 19/04/2024
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ủy Ban kiểm tra
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 17, từ ngày 20/4/2024 đến hết ngày 27/4/2024)
-----
Thứ hai (22/4):    
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN), dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 13/2024.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ (Tờ trình số 726-TTr/BTCTU ngày 17/4/2024).
2. UBKT Tỉnh ủy báo cáo:
(1) Báo cáo kết quả giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên. Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU).
(2) Báo cáo xử lý kỷ luật Đảng viên thuộc Đảng bộ Công an. Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV).
 (3) Báo cáo kết quả rà soát các đảng viên và người thân bị vi phạm pháp luật theo kết luận số 22-KL/TU của Thường trực Ban chỉ đạo PCTNTC tỉnh. Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV).
(4) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên. Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU).
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Họp liên tịch giữa Lãnh đạo Cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan.
Nội dung: Văn phòng báo cáo công tác nghỉ Lễ 30/4, 01/5 năm 2024.
Thành phần: Các đồng chí Lãnh đạo Cơ quan và các đồng chí Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan, đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hương (KTVC).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 14 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN), chủ trì họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy, tuần 17/2024.
Nội dung:
1. Giao ban công tác tuần 17/2024. Thành phần: Các đ/c Thường trực Ủy ban; đại diện lãnh đạo Văn phòng, các phòng nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
2. Báo cáo nội dung đơn. Thành phần: Đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Lê Văn Đông (TPNVII).
3. Đoàn giám sát số 118 thông qua báo cáo kết quả giám sát. Thành phần: Đ/c Trần Đức Nha (UV), đ/c Đỗ Xuân Hùng (TPNVIII).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 15 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), chủ trì họp Đoàn kiểm tra số 1283-QĐ/TU, ngày 04/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thành phần: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Phạm Thị Mến (PPNVI), đ/c Lê Quang Vũ (PPNVIII), đ/c Bùi Duy Linh (KTVC).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 14 giờ 30: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCNTT), dự Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2023 của Khối thi đua số 1.
Cùng dự: Đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (CVP), đ/c Phạm Quang Tuyến (KTV).
Địa điểm: Tại Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
- 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục, thể thao.
Địa điểm: Tại Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ ba (23/4):     
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 08/2024.
Nội dung:
1. Đảng đoàn HĐND tỉnh: Xin ý kiến về nội dung kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) của HĐND tỉnh.
2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; (3) Xin chủ trương phát triển đảng viên vi phạm Quy định 58-QĐ/TW của Trung ương; (4) Xin chủ trương về khung chương trình lớp bồi dưỡng và kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.
3. UBKT Tỉnh ủy báo cáo:
(1) Báo cáo kết quả giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên. Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU).
(2) Báo cáo xử lý kỷ luật Đảng viên thuộc Đảng bộ Công an. Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV).
 (3) Báo cáo kết quả rà soát các đảng viên và người thân bị vi phạm pháp luật theo kết luận số 22-KL/TU của Thường trực Ban chỉ đạo PCTNTC tỉnh. Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV).
(4) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên. Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU).
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Phạm Quang Tuyến (KTV), dự Hội nghị tập huấn chuyên sâu kỹ năng viết bài chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024.
Địa điểm: Tại Hội trường lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
Thứ tư (24/4):
Sáng: - 08 giờ 00: Họp UBKT Tỉnh ủy.
Nội dung: Đoàn giám sát 118 báo cáo kết quả giám sát.
Thành phần: Thành viên Đoàn giám sát 118, đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (CVP, ghi biên bản).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Đoàn kiểm tra số 1283-QĐ/TU, ngày 04/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm việc với tổ chức đảng.
Thành phần: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Phạm Thị Mến (PPNVI), đ/c Lê Quang Vũ (PPNVIII), đ/c Bùi Duy Linh (KTVC).
Địa điểm: Tại UBND tỉnh.
Thứ năm (25/4):  
Sáng: - 08 giờ 00: Họp Chi ủy Chi bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy định kỳ tháng 04/2024.
Thành phần: Bí thư, Phó Bí thư và Chi ủy viên Chi bộ.
- 08 giờ 30: Họp Chi bộ Cơ quan.
Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ.
Địa điểm: Tại Hội Trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN), dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 14/2024.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Xin chủ trương ban hành Quyết định phê duyệt vị trí việc làm các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh (Tờ trình số 728-TTr/BTCTU, ngày 17/04/2024). (Văn phòng chuẩn bị nội dung và tài liệu).
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 15 giờ 00: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), dự Hội khỏe công chức, viên chức, lao động Khối phong trào số 1 năm 2024.
Cùng dự: Đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV), đ/c Phạm Quang Tuyến (KTV), đ/c Lê Văn Sỏi (KTV), đ/c Nguyễn Thị Thùy Dung (KTV).
Địa điểm: Tại Trường Cao đẳng nghiệp vụ cao su Bình Phước.
Thứ sáu (26/4):    
Sáng: - 06 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN), dự viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024).
Cùng dự: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT), đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), đ/c Trần Đức Nha (UV), đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV), đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Thị Kim Dung (UV), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (CVP), đ/c Đỗ Xuân Hùng (TPNVIII), đ/c Phạm Thị Mến (PTPNVI), đ/c Lê Văn Đông (TPNV II).
Địa điểm: Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
- 08 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN, Phó trưởng BCĐ PCTNTC tỉnh), làm việc tại huyện Đồng Phú.
Cùng dự: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Lê Quang Vũ (PPNV III), đ/c Lê Văn Sỏi (KTV).
Địa điểm: Tại huyện Đồng Phú.
Chiều: - 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan, tổng vệ sinh Cơ quan.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng trước 09 giờ 00 ngày thứ 6 hàng tuần.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo CQ UBKT Tỉnh ủy,         
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Văn phòng, các phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu Văn phòng.

 
T/L THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CHÁNH VĂN PHÒNG 
Nguyễn Thị Bích Liên

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ủy Ban kiểm tra"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây