Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 18/2024

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 18/2024

Số kí hiệu VB 2403
Ngày ban hành 26/04/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực 26/04/2024
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ủy Ban kiểm tra
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 18, từ ngày 29/4/2024 đến hết ngày 04/5/2024)
-----
Thứ hai (29/4) đến thứ (01/5)       
Sáng: - Các đồng chí Thường trực, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy cùng toàn thể cán bộ, công chức Cơ quan UBKT Tỉnh ủy nghỉ Lễ 30/4 và 01/5.
Thứ năm (02/5):  
Chiều: -14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN), chủ trì họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy, tuần 18/2024.
Nội dung:
1. Báo cáo tham mưu hiệp y công tác cán bộ và kết quả xử lý đơn. Thành phần: Đ/c Trần Đức Nha (UV), đ/c Lê Văn Đông (TPNVII).
2. Văn phòng báo cáo tham mưu thực hiện Công văn số 4328-CV/UBKTTW, ngày 17/4/2024 của UBKT Trung ương.  Thành phần: Chánh Văn phòng.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 15 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN, Bí thư Chi bộ), chủ trì họp Chi ủy Chi bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030.
Thành phần: Đ/c Lê Việt Hùng (Phó Bí thư Chi bộ), đ/c Bùi Thị Giang (CUV).
- 16 giờ 00: Họp Chi bộ Cơ quan
Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ.
Địa điểm: Tại Hội Trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 17 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN, Bí thư Chi bộ), chủ trì họp Chi ủy Chi bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030. (Lần 2).
Thành phần: Đ/c Lê Việt Hùng (Phó Bí thư Chi bộ), đ/c Bùi Thị Giang (CUV).
Địa điểm: Tại Hội Trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ sáu (03/5):    
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN), dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 15/2024.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ; hiệp y quy hoạch cán bộ ngành thuế.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 08 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), chủ trì họp Đoàn kiểm tra số 1283-QĐ/TU, ngày 04/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Nội dung: Thống nhất nội dung kế hoạch thẩm tra xác minh.
Thành phần: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Phạm Thị Mến (PPNVI), đ/c Lê Quang Vũ (PPNVIII), đ/c Bùi Duy Linh (KTVC).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 08 giờ 30: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 15/2024.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Dự thảo quyết định, danh mục vị trí việc làm công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị khối đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. (Văn phòng chuẩn bị nội dung và tài liệu).
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đoàn kiểm tra số 118-QĐ/UBKTTU, ngày 05/3/2024 của UBKT Tỉnh ủy họp Đoàn rút kinh nghiệm.
Thành phần: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), đ/c Trần Đức Nha (UV), đ/c Đỗ Xuân Hùng (TPNV3), đ/c Phan Mậu Thái (KTVC), đ/c Nguyễn Thị Hà (KTVC).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều: - 16 giờ 00: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU, Trưởng ban Giám sát), làm việc theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. (Thời gian: Từ ngày 03/5/2024 đến ngày 07/5/2024).
Thứ bảy (04/5):   
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 09/2024.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; hiệp y quy hoạch cán bộ ngành thuế; (2) Xin ý kiến về kết nạp lại người vào Đảng; (3) Dự thảo quyết định, danh mục vị trí việc làm công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị khối đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. (4) Nội dung thực hiện Công văn số 1722-CV/TU ngày 17/4/2024 của BTV Tỉnh ủy. (Nội dung (3): Văn phòng chuẩn bị nội dung và tài liệu).
2. BCS đảng UBND tỉnh thông qua: (1) Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Trung ương về tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ tri thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững; (2) Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; (3) Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; (4) Nội dung thực hiện Công văn số 1722-CV/TU ngày 17/4/2024 của BTV Tỉnh ủy.
3. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: (1) Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH MTV Cao su Bình; mời dự: Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; (2) Nội dung thực hiện Công văn số 1722-CV/TU ngày 17/4/2024 của BTV Tỉnh ủy.
4. Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh thông qua: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Trung ương về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Công tác tổ chức xây dựng Đảng, Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1). (Thời gian: Từ ngày 04/5/2024 đến ngày 05/5/204).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng trước 09 giờ 00 ngày thứ 6 hàng tuần.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo CQ UBKT Tỉnh ủy,         
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Văn phòng, các phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu Văn phòng.

 
T/L THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CHÁNH VĂN PHÒNG


 
Nguyễn Thị Bích Liên

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ủy Ban kiểm tra"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây