Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 19/2022.

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 19/2022.

Số kí hiệu VB2162
Ngày ban hành 08/05/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 08/05/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
ỦY BAN KIỂM TRA
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 06 tháng 5 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 19, từ ngày 09/5/2022 đến hết ngày 13/5/2022)
-----
Thứ hai (09/5)
Sáng: - 08 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy tuần 19/2022.
Nội dung: Giao ban công tác tuần.
Thành phần: Các đồng chí Thường trực UBKTTU, lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đoàn giám sát số 526-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu hồ sơ tài liệu (từ ngày 09 đến ngày 13/5/2022).
Thành phần: Đ/c Giang Thị  Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Trưởng đoàn); đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU, Phó đoàn); đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV); đ/c Lê Văn Đông (TPNV2); đ/c Phạm Thị Mến (PPNV2).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đoàn kiểm tra 40, làm việc với Trường Chính trị tỉnh.
Thành phần: Đ/c Bùi Thị Giang (UV UBKTTU, Trưởng đoàn), đ/c Lê Văn Đông (TPNV2, Phó đoàn), đ/c Nguyễn Thị Phương Thúy (KTV). (Thời gian: cả ngày)
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh) dự họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
Nội dung: Chuẩn bị nội dung tổ chức phiên giải trình tại phiên họp tháng 5/2022 của Thường trực HĐND tỉnh và điều chỉnh nhân sự các Tổ đại biêu HĐND tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
- 16 giờ 00: Làm việc với Tổ công tác của Tạp chí Kiểm tra Trung ương.
Thành phần: Thường trực UBKT Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Sỹ Thăng - Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ 1, 2; đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hương, Phòng Nghiệp vụ 3.

 
Thứ ba (10/5)
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV UBKTTU) dự làm việc với Huyện ủy Bù Đăng cùng Tổ công tác của Tạp chí Kiểm tra Trung ương.
- 09 giờ 00: Đoàn giám sát 46, làm việc với Ban Quản lý các khu kinh tế tỉnh.
Nội dung: công bố QĐ, triển khai KH
Thành phần: Đ/c Trần Đức Nha (UV UBKTTU, Phó đoàn), đ/c Lê Văn Đông (TPNV2), đ/c Bùi Trọng Thoại (CV).
Địa điểm: Ban Quản lý các khu kinh tế tỉnh.
Thứ tư (11/5)
Sáng: - 08 giờ 00 – 09 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU) dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 26.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo công tác cán bộ, đảng viên.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Các đồng chí Ủy viên, công chức các Phòng Nghiệp vụ  tham gia Lớp tập huấn Kê khai tài sản thu nhập. (thời gian: ngày 11- 12/05/2022)
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV UBKTTU) dự làm việc với Huyện ủy Bù Đốp cùng Tổ công tác của Tạp chí Kiểm tra Trung ương.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV UBKTTU) dự làm việc với Huyện ủy Lộc Ninh cùng Tổ công tác của Tạp chí Kiểm tra Trung ương.
Thứ năm (12/5)
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU)  dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 13 (thời gian: 01 ngày).
Nội dung:
- 08h00’ – 10h00’: Ban chủ nhiệm 333 về Chương trình phát triển công nghiệp và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: (1) Đề án phát triển công nghiệp công nghệ cao tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; (2) Dự thảo Kết luận của BTV Tỉnh uỷ về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả về khai thác và phát triển công nghiệp khai khoáng, năng lượng tái tạo, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.
                   - 10h00’: Ban chủ nhiệm 334 về Chương trình phát triển thương mại, dịch vụ và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Đề án xây dựng chiến lược thị trường cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCNTT) dự Hội nghị nắm tình hình kinh tế - xã hội và triển khai lấy ý kiến đóng góp các dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Địa điểm: Phòng họp B, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
- 08 giờ 00: Đoàn kiểm tra 40, làm việc với Trường Chính trị tỉnh.
Thành phần: Đ/c Bùi Thị Giang (UV UBKTTU, Trưởng đoàn), đ/c Lê Văn Đông (TPNV2, Phó đoàn), đ/c Nguyễn Thị Phương Thúy (KTV). (Thời gian: cả ngày)
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV UBKTTU) dự làm việc với Thị ủy Bình Long cùng Tổ công tác của Tạp chí Kiểm tra Trung ương.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU)  dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 13 (tiếp).
Nội dung:
- 14h00’ – 16h00’: Ban chủ nhiệm 339 về Chương trình phát nguồn nhân lực và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: (1) Đề án thu hút và chuyển đổi cơ cấu lao động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; (2) Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 – 2025; (3) Đề án phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.
- 16h00’ – 16h30’: Ban chủ nhiệm 340 về Chương trình cải cách thủ tục hành chính và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: dự thảo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể.
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
- 14 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU) dự làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ.
Nội dung: Họp mở hồ sơ nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022.
- 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục thể thao.
Địa điểm: Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ sáu (13/5)
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU)  dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 13 (tiếp).
Nội dung:
- 08h00’ – 10h00’: Ban chủ nhiệm 342 về Chương trình phát triển văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: (1) Đề án nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh và khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; (2) Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030; (3) Đề án dạy song ngữ Anh – Việt trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2026, định hướng đến năm 2030.
- 10h00’: Ban chủ nhiệm 343 về Chương trình quốc phòng, an ninh và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: (1) Kế hoạch nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; (2) Quy chế Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Bình Phước.
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU)  dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 13 (tiếp).
Nội dung: Ban chủ nhiệm 337 về Chương trình phát triển đô thị và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: (1) Đề án phát triển đô thị tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 -2025 và tầm nhìn đến năm 2030; (2) Đề án phát triển các khu dân cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 -2025, tầm nhìn đến năm 2030; (3) Đề án phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030.
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
Thứ bảy (14/5)
Chiều: - 15 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU) dự làm việc với Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Phòng nghiệp vụ 1 trước 09 giờ 00 ngày thứ 6 hàng tuần. Xin trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy,          
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu CQUBKT TU.
 
T/L ỦY BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ 1Nguyễn Thị Bích Liên

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây