Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 19/2024

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 19/2024

Số kí hiệu VB 2404
Ngày ban hành 03/05/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực 03/05/2024
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ủy Ban kiểm tra
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 19, từ ngày 06/5/2024 đến hết ngày 10/5/2024)
-----
Thứ hai (06/5):    
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), chủ trì họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy, tuần 19/2024.
Nội dung:
1. Giao ban công tác tuần 19/2024. Thành phần: Các đ/c Thường trực Ủy ban; đại diện lãnh đạo Văn phòng, các phòng nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
2. Phòng Nghiệp vụ 3 báo cáo công tác chuẩn bị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát năm 2024. Mời dự: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hương (KTVC).
3. Văn phòng báo cáo tham mưu thực hiện Công văn số 214/MTTQ-BTT, ngày 16/4/2024 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 11 giờ 00: Họp liên tịch giữa Lãnh đạo Cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan.
Thành phần: Các đ/c Lãnh đạo Cơ quan và các đ/c Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan.
Nội dung: Văn phòng báo cáo về hợp đồng lao động.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đoàn kiểm tra số 1283-QĐ/TU, ngày 04/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm việc với tổ chức đảng.
Thành phần: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Phạm Thị Mến (PPNVI), đ/c Lê Quang Vũ (PPNVIII).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU, Trưởng ban Giám sát), làm việc theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. (Thời gian: Từ ngày 06/5/2024 đến ngày 07/5/2024).
Chiều: - 14 giờ 00: Đoàn kiểm tra số 1283-QĐ/TU, ngày 04/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm việc với tổ chức đảng.
Thành phần: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Phạm Thị Mến (PPNVI), đ/c Lê Quang Vũ (PPNVIII), đ/c Bùi Duy Linh (KTVC).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), công bố thông báo kết luận giám sát tổ chức đảng và đảng viên.
Thành phần: Đ/c Trần Đức Nha (UV), đ/c Đỗ Xuân Hùng (TPNVIII), đ/c Phan Mậu Thái (KTVC), đ/c Nguyễn Thị (KTVC).
Địa điểm: Tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục, thể thao.
Địa điểm: Tại Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ ba (07/5):     
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), tham gia giảng bài lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2024.
Địa điểm: Tại Trung tâm Chính trị huyện Phú Riềng.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), chủ trì họp Cơ quan UBKT Tỉnh ủy tháng 05/2024.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 16 giờ 00: Họp Công đoàn cơ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thành phần: Toàn thể công đoàn viên Công đoàn cơ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đ/c Bùi Thị Giang (UV), tham gia giảng bài lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2024.
Địa điểm: Tại Trung tâm Chính trị huyện Phú Riềng.
Thứ tư (08/5):
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị tổ chức quán triệt Kết luận số 63-KL/TW, ngày 03/10/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và triển khai Kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), tham gia giảng bài lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2024.
Địa điểm: Tại Trung tâm Chính trị huyện Phú Riềng.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 4/2024.
Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy Bù Đăng.
- 14 giờ 00: Đoàn kiểm tra số 1283-QĐ/TU, ngày 04/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm việc với tổ chức đảng.
Thành phần: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Bùi Duy Linh (KTVC).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV), tham gia giảng bài lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2024.
Địa điểm: Tại Trung tâm Chính trị huyện Phú Riềng.
Thứ năm (09/5):  
Sáng: - 07 giờ 30: Thường trực UBKT Tỉnh ủy, tham gia Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2024. (Thời gian: Cả ngày).
Cùng dự: Các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
- 07 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự tiếp công dân định kỳ tháng 5/2024.
Địa điểm: Tại Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 16/2024.
Nội dung: Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh thông qua: Chương trình, nội dung, văn kiện, nhân sự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Thứ sáu (10/5):    
Sáng: - 08 giờ 00: Thường trực UBKT Tỉnh ủy, dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.
Cùng dự: Các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
- 07 giờ 30: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Công tác nội chính của Đảng, Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1). (Thời gian: Cả ngày).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 10/2024.
Nội dung:
1. Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh thông qua: Chương trình, nội dung, văn kiện, nhân sự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029.
2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Đánh giá, phân loại cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2023.
3. BCS đảng UBND tỉnh thông qua: Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng Đường cao tốc TP. HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Phước).
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng trước 09 giờ 00 ngày thứ 6 hàng tuần.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo CQ UBKT Tỉnh ủy,         
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Văn phòng, các phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu Văn phòng.

 
T/L THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Thị Bích Liên

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ủy Ban kiểm tra"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây