Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 20/2024

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 20/2024

Số kí hiệu VB 2405
Ngày ban hành 11/05/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực 11/05/2024
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ủy Ban kiểm tra
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 20, từ ngày 13/5/2024 đến hết ngày 17/5/2024)
-----
Thứ hai (13/5):    
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự kỳ họp thứ 13 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa X.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đoàn kiểm tra số 1283-QĐ/TU, ngày 04/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, họp đoàn.
Nội dung: Thống nhất dự thảo kết quả kiểm tra.
+ 08 giờ 00 - 09 giờ 30: Thành phần: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Phạm Thị Mến (PPNVI), đ/c Lê Quang Vũ (PPNVIII).
+ 09 giờ 30: Thành phần: Đ/c Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Bùi Duy Linh (KTVC).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), chủ trì họp đoàn Đoàn kiểm tra số 1283-QĐ/TU, ngày 04/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thành phần: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), đ/c Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Phạm Thị Mến (PPNVI), đ/c Lê Quang Vũ (PPNVIII), đ/c Bùi Duy Linh (KTVC).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 15 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Thường trực Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đoàn kiểm tra số 121-QĐ/UBKTTU, ngày 02/4/2024 của UBKT Tỉnh ủy, làm việc với tổ chức đảng. (Thời gian: Từ ngày 13/5/2024 đến ngày 17/5/2024).
Thành phần: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Lê Văn Đông (TPNVII), đ/c Nguyễn Thị Phương Thúy (KTVC), đ/c Bùi Trọng Thoại (KTV).
Địa điểm: Tại huyện Lộc Ninh.
- 14 giờ 00: Đ/c Lê Văn Sỏi (KTV), làm việc theo kế hoạch của Tổ xác minh tài sản, thu nhập theo Quyết định số 18/QĐ-T.Tr, ngày 15/3/2024 của Thanh tra tỉnh.
Địa điểm: Tại Thanh tra tỉnh.
- 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục, thể thao.
Địa điểm: Tại Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ ba (14/5):     
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 18/2024.
Nội dung:
1 Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ (Tờ trình số 742-TTr/BTCTU, ngày 09/5/2024).
2. BCS đảng UBND tỉnh: Báo cáo nội dung theo Công văn số 1081-CV/VPTU ngày 11/5/2024 của Văn phòng Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 10 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), chủ trì họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy, tuần 20/2024.
Nội dung: Giao ban công tác tuần 20/2024.
Thành phần: Các đ/c Thường trực Ủy ban; đại diện lãnh đạo Văn phòng, các phòng nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đoàn giám sát số 122-QĐ/UBKTTU, ngày 03/4/2024 của UBKT Tỉnh ủy, làm việc với tổ chức đảng và đảng viên.
Thành phần: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV), đ/c Đỗ Xuân Hùng (TPNVIII), đ/c Vũ Thanh Thủy (KTVC).
Địa điểm: Tại Bảo hiểm xã hội tỉnh.
Thứ tư (15/5):
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 11/2024.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ.
2. UBKT Tỉnh ủy báo cáo: Kết quả giám sát tổ chức đảng, đảng viên theo Thông báo số 1990-TB/TU ngày 25/4/2024 của Tỉnh ủy. Cùng dự: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU).
3. BCS đảng UBND tỉnh: Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
4. Đảng ủy Công an tỉnh thông qua: Kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy tham gia giao lưu thể dục, thể thao.
Địa điểm: Tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước.
Chiều: - 13 giờ 30: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy tham gia giao lưu thể dục, thể thao.
Địa điểm: Tại Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ năm (16/5):  
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 5/2024.
Địa điểm: Tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đoàn giám sát số 125-QĐ/UBKTTU, ngày 16/4/2024 của UBKT Tỉnh ủy, làm việc với tổ chức đảng và đảng viên.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Lê Quang Vũ (PPNVIII), đ/c Vũ Thanh Thủy (KTVC), đ/c Nguyễn Thị Phương Thúy (KTVC), đ/c Lê Văn Sỏi (KTV).
Địa điểm: Tại Cục Quản lý thị trường.
Thứ sáu (17/5):    
Sáng: - 07 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CNUBKTTU), dự Lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024.
Địa điểm: Tại Đường D1, KCN Becamex Bình Phước, đường Minh Thành, thị xã Chơn Thành.
- 09 giờ 15: Thường trực UBKT Tỉnh ủy, dự Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.
Cùng dự: Các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
- 07 giờ 30: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Công tác dân vận của Đảng, Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1). (Thời gian: Cả ngày).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng trước 09 giờ 00 ngày thứ 6 hàng tuần.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo CQ UBKT Tỉnh ủy,         
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Văn phòng, các phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu Văn phòng.

 
T/L THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CHÁNH VĂN PHÒNG


 
Nguyễn Thị Bích Liên

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ủy Ban kiểm tra"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây