Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 21/2024

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 21/2024

Số kí hiệu tuần 20/2024 VB 2406
Ngày ban hành 18/05/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực 18/05/2024
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ủy Ban kiểm tra
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 21, từ ngày 20/5/2024 đến hết ngày 24/5/2024)
-----
Thứ hai (20/5):    
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), chủ trì họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy, tuần 21/2024.
Nội dung:
1. Giao ban công tác tuần 21/2024. Thành phần: Các đ/c Thường trực Ủy ban; đại diện lãnh đạo Văn phòng, các phòng nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
2. Thông báo phân công nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch số 259-KH/TU, ngày 14/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thành phần: Đ/c Bùi Thị Giang (UV), Phòng Nghiệp vụ III.
3. Báo cáo việc thực hiện Công văn số 1768-CV/TU, ngày 16/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thành phần: Đ/c Trần Đức Nha (UV), Phòng Nghiệp vụ II.
4. Báo kết quả xử lý đơn. Thành phần: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), Phòng Nghiệp vụ I.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 10 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), chủ trì họp Hội đồng xét nâng bậc lương Cơ quan.
Thành phần: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), đ/c Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (CVP), đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hương (KTVC).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Họp Chi bộ Cơ quan.
Nội dung: Sinh hoạt chuyên đề quý II/2024 và sinh hoạt chính trị chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”.
Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ.
Địa điểm: Tại Hội Trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục, thể thao.
Địa điểm: Tại Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ ba (21/5):     
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự buổi đối thoại của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với cán bộ, đoàn viên công đoàn và công nhân lao động năm 2024.
Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
Chiều: - 14 giờ 00: Thực hiện quy trình công tác quy hoạch cán bộ.
- 14 giờ 00 - 14 giờ 30: Hội nghị tập thể Lãnh đạo Cơ quan, lần 1 (bước 1).
Thành phần: Đ/c Thủ trưởng, các đ/c Phó Thủ trưởng Cơ quan; đ/c Chánh văn phòng, Phó Chánh Văn phòng.
- 14 giờ 30 - 15 giờ 00: Hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 2).
Thành phần: Đ/c Thủ trưởng, các đ/c Phó Thủ trưởng Cơ quan; các đ/c Ủy viên Ủy ban; đ/c Chánh văn phòng, đ/c Phó Chánh văn phòng; các đồng chí trưởng phòng, phó phòng nghiệp vụ; đại diện Chi ủy Chi bộ; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Chi đoàn.
- 15 giờ 00 - 15 giờ 30: Hội nghị tập thể Lãnh đạo mở rộng (bước 3).
Thành phần: Đ/c Thủ trưởng, các đ/c Phó Thủ trưởng Cơ quan; các đ/c Ủy viên Ủy ban; đ/c Chánh văn phòng; các đồng chí trưởng phòng nghiệp vụ; đại diện Chi ủy Chi bộ.
- 15 giờ 30: Hội nghị tập thể Lãnh đạo Cơ quan, lần 2. (Bước 4).
Thành phần: Đ/c Thủ trưởng, các đ/c Phó Thủ trưởng Cơ quan; đ/c Chánh văn phòng, Phó Chánh Văn phòng.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ tư (22/5):
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 19/2024.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ. (Tờ trình số 749-TTr/BTCTU ngày 17/5/2024).
2. UBKT Tỉnh ủy báo cáo: Báo cáo công tác đảng viên. Cùng dự: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU).
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 09 giờ 30: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), nghiệm thu, bàn giao và hướng dẫn sử dụng Phòng họp trực tuyến thuộc hạng mục “Nâng cấp, bổ sung các điểm cầu hội nghị trực tuyến”.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Điệp (PCVP), đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hương (KTVC), đ/c Phạm Quang Tuyến (KTV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ năm (23/5):  
Sáng: - 07 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự lần 3/2024 và kết hợp biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.
Cùng dự: Đ/c Lê Quang Vũ (PPNVIII).
Địa điểm: Tại Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
- 07 giờ 30: Đ/c Bùi Thị Giang (CUV), chủ trì Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự lần 3/2024 và kết hợp biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.
Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Đại biểu HĐND tỉnh), dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024 của HĐND tỉnh khóa X.
Địa điểm: Tại Xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú.
- 14 giờ 00: Đoàn giám sát số 119-QĐ/UBKTTU, ngày 21/3/2024 của UBKT Tỉnh ủy họp Đoàn.
Thành phần: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Lê Quang Vũ (PTPNV3), đ/c Phan Mậu Thái (KTVC), đ/c Nguyễn Thị Thùy Dung (KTV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đ/c Trần Đức Nha (UV), dự buổi kiểm điểm tập thể và cá nhân có khuyết điểm trong việc quyết toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng từ năm 2018-2022 đối với Phòng Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Phước Long.
Địa điểm: Tại Phòng họp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
Thứ sáu (24/5):    
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 12/2024.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Công tác Đào đạo, Bồi dưỡng cán bộ; (3) Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng; (4) Dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.
2. Ban Dân vận Tỉnh ủy thông qua: Quyết định thành lập Tổ công tác nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo theo Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 12/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 07 giờ 15: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV, PCTCĐ), tham gia cuộc thi Hội khỏe công chức, viên chức, lao động năm 2024.
Thành phần: Đ/c Lê Quang Vũ (PPNV3), đ/c Nguyễn Thị Phương Thúy (KTVC), đ/c Phạm Quang Tuyến (KTV), đ/c Lê Văn Sỏi (KTV), đ/c Nguyễn Thị Thùy Dung (KTV), đ/c Bùi Trọng Thoại (KTV).
Địa điểm: Tại sân Trung tâm Thể dục Thể tao tỉnh.
- 05 giờ 30: Đ/c Lê Quang Vũ (PPNV3), đ/c Bùi Trọng Thoại (KTV), tham gia cuộc thi Hội khỏe công chức, viên chức, lao động năm 2024.
Địa điểm: Tại sân Trung tâm Thể dục Thể tao tỉnh.
Thứ bảy (25/5):   
Sáng: - 07 giờ 30: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Công tác kiểm tra của Đảng, Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1). (Thời gian: Từ ngày 25/5/2024 đến ngày 26/5/2024).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng trước 09 giờ 00 ngày thứ 6 hàng tuần.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo CQ UBKT Tỉnh ủy,         
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Văn phòng, các phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu Văn phòng.

 
T/L THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CHÁNH VĂN PHÒNG


 
Nguyễn Thị Bích Liên

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ủy Ban kiểm tra"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây