Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 24/2023.

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 24/2023.

Số kí hiệu VB 2346
Ngày ban hành 09/06/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực 09/06/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ủy Ban kiểm tra
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 24 từ ngày 12/6/2023 đến hết ngày 16/6/2023)
-----
Thứ hai (12/6):    
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy với Tổ xây dựng báo cáo theo Quyết định 919-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy về dự thảo Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Thành phần: Toàn thể đảng viên chi bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự sát hạch tuyển chọn cán bộ tham gia Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh theo Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 30/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Phòng họp C - Tỉnh ủy.
- 16 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Hội đồng sát hạch tuyển chọn cán bộ tỉnh.
Nội dung: Thông qua danh sách lớp tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh đối tượng 1.
Địa điểm: Tại Phòng họp C - Tỉnh ủy.
- 15 giờ 00: Đoàn Giám sát số 100-QĐ/UBKTTU ngày 12/6/2023 của UBKT Tỉnh ủy, triển khai Quyết định, Kế hoạch.
Thành phần: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV), đ/c Lê Văn Đông (TPNV2), đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hương (KTVC), đ/c Nguyễn Thị Phương Thúy (KTV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đi công tác tại huyện Bù Gia Mập.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV UBKTTU), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1), đ/c Lê Văn Sỏi (CV).
Địa điểm: Tại huyện Bù Gia Mập.
- 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục, thể thao.
Địa điểm: Tại Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ ba (13/6):     
Sáng: - 08 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy, tuần 24/2023.
Nội dung:
1. Giao ban công tác tuần 24/2023. Thành phần: Các đ/c Thường trực Ủy ban; đại diện Lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
2. Đoàn kiểm tra số 84 báo cáo kết quả kiểm tra. Thành phần: Đ/c Bùi Thị Giang (UV, Trưởng đoàn).
3. Đoàn kiểm tra số 86 báo cáo kết quả kiểm tra. Thành phần: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV, Trưởng đoàn).
4. Đoàn GQTC số 93 báo cáo kết quả kiểm tra. Thành phần: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV, Phó đoàn).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đoàn kiểm tra số 90-QĐ/UBKT ngày 15/5/2023 của UBKT Tỉnh ủy, làm việc với tổ chức đảng. (Thời gian: Cả ngày).
Thành phần: Đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1-TH), đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hương (KTVC), đ/c Lê Văn Sỏi (CV).
Địa điểm: Tại Đảng ủy Quân sự tỉnh.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 15 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại bộ Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Cùng dự: Đ/c Trần Đức Nha (UV).
Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.
Thứ tư (14/6):      
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 20/2023.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ.
2. Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh báo cáo: Đề án nhân sự Đại hội.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hớn Quản lần thứ XII, và sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy năm 2023.
Cùng dự: Đ/c Trần Đức Nha (UV).
Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện Hớn Quản.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), hội ý với Đoàn kiểm tra số 85-QĐ/UBKTTU ngày 20/03/2023 của UBKT Tỉnh ủy.
Thành phần: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), đ/c Thị Kim Dung (UV), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Phan Mậu Thái (KTVC), đ/c Bùi Duy Linh (KTV).
Địa điểm: Tại Hội Trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00 - 15 giờ 00: Đoàn GQTC số 93-QĐ/UBKTTU, ngày 17/5/2023 của UBKT Tỉnh ủy, làm việc với tổ chức đảng.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Sỹ Thăng(UV), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1), đ/c Lê Văn Sỏi (CV).
Địa điểm: Tại Trụ sở UBND thành phố Đồng Xoài.
- 15 giờ 00: Đoàn GQTC số 93-QĐ/UBKTTU, ngày 17/5/2023 của UBKT Tỉnh ủy, làm việc với tổ chức đảng.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Sỹ Thăng(UV), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1), đ/c Lê Văn Sỏi (CV).
Địa điểm: Tại Trụ sở Thành ủy Đồng Xoài.
Thứ năm (15/6):  
Sáng: - 08 giờ 00: Các đồng chí Thường trực UBKT Tỉnh ủy, dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng (khóa XIII).
Thành phần: Các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; các đồng chí Trưởng, Phó các Phòng Nghiệp vụ.
Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Trường Chính trị tỉnh.
- 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị giao ban với các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
Nội dung: Tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023; những vấn đề nổi lên, khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; kiến nghị, đề xuất (nếu có).
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Các đồng chí Đảng viên Chi bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy, dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng (khóa XIII).
Địa điểm: Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 15/2023.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Danh sách lớp tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh đối tượng.
2. Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh báo cáo: (1) Đề án nhân sự Đại hội; (2) Văn kiện Đại hội; (3) Công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.
3. UBKT Tỉnh ủy báo cáo: (1) Xin ý kiến về xử lý kỷ luật cán bộ đảng viên; (2) Xin chủ trương bổ sung Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Tỉnh ủy. Cùng dự: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), đ/c Bùi Thị Giang (UV).
4. BCS đảng UBND tỉnh báo cáo: (1) Tờ trình số 348-TTr/BCSĐ ngày 31/5/2023 về xin chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư thiết bị, phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng Chính quyền số, địa phương thông minh tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 - 2025”; (2) Chủ trương giao đất cho UBND thị xã Bình Long để xây dựng Trường Tiểu học Thanh Bình; (3) Báo cáo số 363-BC/BCSĐ, ngày 07/6/2023 về tình hình triển khai đầu tư dự án xây dựng Trung tâm hành chính thị xã Bình Long; (4) dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
5. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: (1) Tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14; (2) Tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Bình Phước và Công ty Cổ phần FPT.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Thứ sáu (16/6):    
Sáng: - 07 giờ 30: Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đồng Phú lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Cùng dự: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU).
Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện Đồng Phú.
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh định kỳ tháng 6/2023.
Địa điểm: Tại Hội trường B - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Xoài lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.
Cùng dự: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV).
Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài.
- 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV ), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Bình Long lần thứ 22 (mở rộng).
Địa điểm: Tại Hội trường UBND thị xã Bình Long.
- 07 giờ 15: Đ/c Bùi Thị Giang (UV), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Riềng lần thứ 14.
Địa điểm: Tại Trụ sở Huyện ủy Phú Riềng.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), dự Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện Bù Đăng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Cùng dự: Đ/c Bùi Thị Giang (UV).
Địa Điểm: Tại Hội Trường Huyện ủy Bù Đăng.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Phòng nghiệp vụ 1 - Tổng hợp trước 09 giờ 00 ngày thứ 6 hàng tuần. Xin trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy,          
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu CQUBKT TU.

 
T/L ỦY BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG PHÒNG NV1-THNguyễn Thị Bích Liên

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ủy Ban kiểm tra"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây