Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 25/2023.

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 25/2023.

Số kí hiệu VB 2347
Ngày ban hành 16/06/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực 16/06/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ủy Ban kiểm tra
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 25 từ ngày 18/6/2023 đến hết ngày 23/6/2023)
-----
Chủ nhật (18/6):  
Sáng: - 06 giờ 00: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), tham gia học tập, nghiên cứu học phần I - Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1), theo Kế hoạch số 134-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. (Thời gian: từ ngày 18/6/2023 đến ngày 01/7/2023).
Địa điểm: Tại Học viện Viettel, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
Thứ hai (19/6):    
Sáng: - 08 giờ 00: Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức tại điểm cầu của tỉnh.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 08 giờ 30: Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.
Cùng dự: Đ/c Bùi Thị Giang (UV).
Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.
Chiều: - 14 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy, tuần 25/2023.
Nội dung:
1. Giao ban công tác tuần 25/2023. Thành phần: Các đ/c Thường trực Ủy ban; đại diện Lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
2. Đoàn kiểm tra số 86 thông qua báo cáo. Thành phần: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV, Trưởng đoàn).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đoàn THKL số 94, 95, 96, 97-QĐ/UBKTTU ngày 23/5/2023 của UBKT Tỉnh ủy, thông qua kết quả thẩm tra, xác minh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Lê Quang Vũ (KTVC), đ/c Bùi Duy Linh (KTV).
Địa điểm: Tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
Thứ ba (20/6):     
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp tổ Đại biểu trước kỳ họp giữa năm 2023, HĐND tỉnh khóa X.
Địa điểm: Tại Phòng họp A - Trụ sở UBND tỉnh.
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, kết hợp tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.
Cùng dự: Đ/c Bùi Thị Giang (UV).
Địa điểm: Tại Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Danh nghiệp tỉnh.
- 08 giờ 00: Đoàn kiểm tra số 89-QĐ/UBKT ngày 15/5/2023 của UBKT Tỉnh ủy, đi công tác tại huyện Hớn Quản. (Thời gian: từ ngày 20/6/2023 đến ngày 22/6/2023).
Thành phần: Đ/c Trần Đức Nha (UV), đ/c Lê Văn Đông (TPNV2), đ/c Lê Quang Vũ (KTVC), đ/c Nguyễn Thị Phương Thúy (KTV), đ/c Bùi Trọng Thoại (CV).
Địa điểm: Tại huyện Hớn Quản.
- 07 giờ 30: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), dự Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bù Đốp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023.
Địa điểm: Tại Hội trường huyện Bù Đốp.
- 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), dự Hội nghị kiểm điểm các cá nhân và tập thể có liên quan theo Thông báo số 267-TB/UBKTTU ngày 12/5/2023 của UBKT Tỉnh ủy và Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, nhiệm kỳ 2020-2025; sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty.
Địa điểm: Tại Hội trường A (lầu 1) - Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 22/2023.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Dự thảo Kế hoạch, đề cương báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về thực hiện công tác cán bộ.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 13 giờ 30: Đ/c Bùi Thị Giang (UV), dự Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bù Đăng lần thứ VIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với sơ kết thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm 2023.
Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy Bù Đăng.
Thứ tư (21/6):      
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Chơn Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Địa điểm: Tại Hội trường Thị ủy Chơn Thành.
- 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bù Gia Mập lần thứ 14 (mở rộng).
Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy Bù Gia Mập.
Thứ năm (22/6):  
Sáng: - Các đồng chí Thành viên UBKT Tỉnh ủy làm việc tại Cơ quan.
Thứ sáu (23/6):    
Sáng: - 07 giờ 30: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị lần thứ 11 - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.
Địa điểm: Tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 16/2023.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Dự thảo Kế hoạch, đề cương báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về thực hiện công tác cán bộ.
2. BCS đảng UBND tỉnh báo cáo: (1) Xin ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch về triển khai lập quy hoạch vị trí Sân bay chuyên dùng Hớn Quản; (2) Về tình hình thu NSNN năm 2022 và phương án xử lý các khoản tăng (giảm) thu năm 2022 (phần ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp).
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Phòng Nghiệp vụ 1 - Tổng hợp trước 09 giờ 00 ngày thứ 6 hàng tuần. Xin trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy,          
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu CQUBKT TU.

 
T/L ỦY BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG PHÒNG NV1-TH


 
Nguyễn Thị Bích Liên

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ủy Ban kiểm tra"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây