Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 25/2024

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 25/2024

Số kí hiệu VB 2410
Ngày ban hành 14/06/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực 14/06/2024
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ủy Ban kiểm tra
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 25, từ ngày 17/6/2024 đến hết ngày 21/6/2024)
-----
Thứ hai (17/6):    
Sáng: - Đoàn kiểm tra số 1283-QĐ/TU, ngày 04/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm việc theo kế hoạch của Đoàn. (Thời gian: Từ ngày 17/6/2024 đến ngày 21/6/2024).
Thành phần: Đ/c Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Phạm Thị Mến (PPNVI), đ/c Lê Quang Vũ (PPNVIII), đ/c Bùi Duy Linh (KTVC).
Chiều: - 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục, thể thao.
Địa điểm: Tại Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ ba (18/6):     
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), chủ trì họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy, tuần 25/2024.
Nội dung:
1. Giao ban công tác tuần 25/2024. Thành phần: Các đ/c Thường trực Ủy ban; đại diện lãnh đạo Văn phòng, các phòng nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
2. Phòng Nghiệp vụ I báo cáo đề xuất thành lập đoàn giám sát.
3. Đoàn kiểm tra số 127 báo cáo kết quả kiểm tra. Thành phần: Thành viên Đoàn kiểm tra số 127.
4. Đoàn giám sát số 119 báo cáo kết quả giám sát. Thành phần: Thành viên Đoàn giám sát số 119.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 10 giờ 30: Hội nghị tập thể Lãnh đạo Cơ quan. (Bước 4).
Nội dung: Thực hiện quy trình công tác quy hoạch cán bộ.
Thành phần: Đ/c Thủ trưởng, các đ/c Phó Thủ trưởng Cơ quan; đ/c Chánh văn phòng, Phó Chánh Văn phòng.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 23/2024.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Tờ trình số 767-TTr/BTCTU, ngày 13/6/2024 về công tác cán bộ.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Thứ tư (19/6):
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 14/2024.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Chủ trương giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP, ngày 09/3/2015 của Chính phủ.
2. Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo: Nội dung, chương trình kỳ họp chuyên đề và kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh khóa X.
3. BCS đảng UBND tỉnh:
- Các nội dung trình kỳ họp giữa năm và kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa X theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy.
- (1) Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; (2) Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW và kết luận số 82-KL/TW của Bộ Chính trị; (3) Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới; (4) Xin ý kiến nội dung quy định việc dành diện tích đất ở trong dự án xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị để xây dựng nhà ở xã hội và quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đ/c Lê Văn Sỏi (KTV), làm việc theo kế hoạch của Tổ minh tài sản, thu nhập năm 2024 theo Quyết định số 18/QĐ-TTr, ngày 15/3/2024 của Thanh tra tỉnh.
Địa điểm: Tại Thanh tra tỉnh.
Thứ năm (20/6):  
Sáng: - Các đồng chí Thành viên UBKT Tỉnh ủy làm việc tại Cơ quan.
Thứ sáu (21/6):    
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, (phiên họp chuyên đề).
Nội dung: (1) Thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; (2) Các nội dung trình kỳ họp chuyên đề và kỳ họp giữa năm 2024 HĐND tỉnh khóa X.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng trước 09 giờ 00 ngày thứ 6 hàng tuần.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo CQ UBKT Tỉnh ủy,      
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Văn phòng, các phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu Văn phòng.

 
T/L THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Thị Bích Liên

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ủy Ban kiểm tra"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây