Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 26/2024

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 26/2024

Số kí hiệu VB 2411
Ngày ban hành 21/06/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực 21/06/2024
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ủy Ban kiểm tra
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 26, từ ngày 24/6/2024 đến hết ngày 28/6/2024)
-----
Thứ hai (24/6):    
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), chủ trì họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy, tuần 26/2024.
Nội dung:
1. Giao ban công tác tuần 26/2024. Thành phần: Các đ/c Thường trực Ủy ban; đại diện lãnh đạo Văn phòng, các phòng nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
2. Văn phòng thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
3. Đoàn giám sát số 122 thông qua báo cáo kết quả giám sát. Thành phần: Thành viên Đoàn số 122.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 10 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), chủ trì họp Hội đồng số 1 về xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy năm 2024.
Thành phần: Đ/c Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Nguyễn Văn Điệp (PCVP). Nhóm sáng kiến: Đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (CVP), đ/c Phạm Quang Tuyến (KTV), đ/c Nguyễn Thị Thanh Nhàn (CV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- Đoàn kiểm tra số 1283-QĐ/TU, ngày 04/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm việc theo kế hoạch của Đoàn. (Thời gian: Từ ngày 24/6/2024 đến ngày 28/6/2024).
Thành phần: Đ/c Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Phạm Thị Mến (PPNVI), đ/c Lê Quang Vũ (PPNVIII), đ/c Bùi Duy Linh (KTVC).
Chiều: - 15 giờ 30 - 16 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 15/2024.
Nội dung: BCS đảng UBND tỉnh thông qua: Đề án đề nghị công nhận thị xã Bình Long mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV; Đề án đề nghị công nhận thị xã Chơn Thành mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 16 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phiên họp thứ 19 (phiên họp chuyên đề).
Nội dung: BCS đảng UBND tỉnh thông qua: (1) Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; (2) Đề án đề nghị công nhận thị xã Bình Long mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV; (3) Đề án đề nghị công nhận thị xã Chơn Thành mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Tổ xác minh số 120-QĐ/UBKTTU, ngày 28/3/2024 của UBKT Tỉnh ủy làm việc với đảng viên.
Thành phần: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Nguyễn Văn Điệp (PCVP), đ/c Phạm Quang Tuyến (KTV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục, thể thao.
Địa điểm: Tại Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ ba (25/6):     
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 25/2024.
Nội dung:
1. UBKT Tỉnh ủy thông qua:
 - Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Cùng dự: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU). (Giao đ/c Bùi Thị Giang và Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Báo cáo nội dung thực hiện nội dung Thông báo số 1975-TB/TU, ngày 12/4/2024 của Tỉnh ủy. Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV).
2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ (Tờ trình số 774 -TTr/BTC, ngày 21 /6/2024 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy).
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 6/2024.
Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy Bù Gia Mập.
Thứ tư (26/6):
Sáng: - 07 giờ 30: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), dự Hội nghị lần thứ 21 - Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bù Gia Mập.
Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy Bù Gia Mập.
- 08 giờ 00: Đoàn giám sát số 119-QĐ/UBKTTU, ngày 21/3/2024 của UBKT Tỉnh ủy, dự Hội nghị Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước tỉnh.
Thành phần: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Lê Quang Vũ (PTPNVIII), đ/c Phan Mậu Thái (KTVC), đ/c Nguyễn Thị Thùy Dung (KTV).
Địa điểm: Tại Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước tỉnh.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 16/2024.
Nội dung:
1. BCS đảng UBND tỉnh báo cáo: (1) Về nội dung điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bình Phước, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; (2) Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; (3) Công văn số 457-CV/BCSĐ, ngày 03/6/2024 của BCS đảng UBND tỉnh về gia hạn thời gian báo cáo phương án quy hoạch phân khu Khu đô thị Suối Cam; (4) Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị khóa XII và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.
2. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: (1) Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; (2) Dự thảo Công văn hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cấp huyện.
3. Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Cùng dự: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU). (Giao đ/c Bùi Thị Giang và Văn phòng chuẩn bị nội dung).
4. Đoàn Kiểm tra 1358 (theo Quyết định số 1358-QĐ/TU, ngày 25/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy): Thông qua kết quả kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên. Cùng dự: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU).
5. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua: (1) Công tác cán bộ; (2) Xin ý kiến giao bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm 2024; (3) xin ý kiến hiệp y khen thưởng cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Thứ năm (27/6):  
Sáng: - 08 giờ 00: Họp Chi ủy Chi bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy định kỳ tháng 06/2024.
Thành phần: Bí thư, Phó Bí thư và Chi ủy viên Chi bộ.
- 08 giờ 30: Họp Chi bộ Cơ quan.
Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ.
Địa điểm: Tại Hội Trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Đại biểu HĐND tỉnh), dự kỳ họp thứ 14 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa X.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Thứ sáu (28/6):    
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Đại biểu HĐND tỉnh), dự họp tổ đại biểu trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.
Địa điểm: Tại Phòng họp A - Trụ sở UBND tỉnh.
Thứ bảy (29/6):   
Sáng: - Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), đi khám sức khỏe định kỳ theo Thông báo số 247-TB/BBVCSSKCB, ngày 20/6/2024.
Địa điểm: Tại Khoa Khám bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Thống Nhất, số 1 đường Lý Thường Kiệt, phường 07, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng trước 09 giờ 00 ngày thứ 6 hàng tuần.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo CQ UBKT Tỉnh ủy,      
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Văn phòng, các phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu Văn phòng.

 
T/L THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CHÁNH VĂN PHÒNG


 
Nguyễn Thị Bích Liên

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ủy Ban kiểm tra"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây