Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 27/2023.

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 27/2023.

Số kí hiệu VB 2361
Ngày ban hành 30/06/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực 30/06/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ủy Ban kiểm tra
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 27 từ ngày 02/7/2023 đến hết ngày 07/7/2023)
-----
 
Chủ nhật (02/7): 
Sáng: - 08 giờ 00: Đoàn kiểm tra số 85-QĐ/UBKTTU ngày 20/03/2023 của UBKT Tỉnh ủy, đi kiểm tra thực tế trên địa bàn tỉnh.
Thứ hai (03/7):    
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự buổi làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy về rà soát các công việc, nội dung chuẩn bị báo cáo Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 889-QĐNS/TW ngày 07/6/2023 của Bộ Chính trị.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 09 giờ 00: Đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), làm việc với công dân.
Thành phần: Đ/c Lê Văn Sỏi (CV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Nội chính Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), dự buổi làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh.
Địa điểm: Tại Liên đoàn Lao động tỉnh.
- 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục, thể thao.
Địa điểm: Tại Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ ba (04/7):     
Sáng: - 08 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy, tuần 27/2023.
Nội dung:
1. Giao ban công tác tuần 27/2023. Thành phần: Các đ/c Thường trực Ủy ban; đại diện Lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
2. Các Phòng nghiệp vụ báo cáo nội dung, chương trình làm việc với Bí thư Tỉnh ủy. Thành phần: Đại diện Lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
3. Phòng Nghiệp vụ 1 - Tổng hợp báo cáo công tác cán bộ. Thành phần: Đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1-TH).
4. Đoàn THKL số 94, 95, 96, 97 báo cáo kết quả kiểm tra. Thành phần: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV, Trưởng đoàn).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đoàn kiểm tra số 101-QĐ/UBKT ngày 12/6/2023 của UBKT Tỉnh ủy, đi công tác tại Thị ủy Phước Long. (Thời gian: từ ngày 04/7/2023 đến ngày 07/7/2023).
Thành phần: Đ/c Trần Đức Nha (UV), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1), đ/c Nguyễn Thị Hà (KTVC),  đ/c Bùi Duy Linh (KTV),  đ/c Lê Văn Sỏi (CV).
Địa điểm: Tại Thị ủy Phước Long.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), làm việc với UBKT Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Thành phần: Đ/c Bùi Thị Giang (UV), Phòng Nghiệp vụ 3.
Địa điểm: Tại Hội Trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đoàn kiểm tra số 89-QĐ/UBKT ngày 15/5/2023 của UBKT Tỉnh ủy, làm việc tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.
Thành phần: Đ/c Trần Đức Nha (UV), đ/c Lê Văn Đông (TPNV2), đ/c Lê Quang Vũ (KTVC), đ/c Nguyễn Thị Phương Thúy (KTV), đ/c Bùi Trọng Thoại (CV).
Địa điểm: Tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.
Thứ tư (05/7):      
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 25/2023.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ.
Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Các đồng chí Thường trực UBKT Tỉnh ủy, tiếp và làm việc với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về tình hình triển khai thực hiện nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023.
Thành phần: Các đ/c Thành viên UBKT Tỉnh ủy và các thành phần khác theo Công văn số 1059-CV/UBKTTU ngày 30/6/2023 của UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội Trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ năm (06/7):  
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới”.
Địa điểm: Tại Hội trường Công an thành phố Đồng Xoài.
- 08 giờ 00: Đoàn Giám sát số 100-QĐ/UBKTTU ngày 12/6/2023 của UBKT Tỉnh ủy, làm việc tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.
Thành phần: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV), đ/c Lê Văn Đông (TPNV2), đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hương (KTVC), đ/c Nguyễn Thị Phương Thúy (KTV).
Địa điểm: Tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự buổi làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tình hình triển khai thực hiện nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023.
Địa điểm: Tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Thứ sáu (07/7):    
Sáng: -  08 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
Địa điểm: Tại Hội trường A (lầu 2) - Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng (thôn Tân Bình, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).
- 08 giờ 00: Đoàn kiểm tra số 101-QĐ/UBKT ngày 12/6/2023 của UBKT Tỉnh ủy, thông qua biên bản.
Thành phần: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Trần Đức Nha (UV), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1), đ/c Nguyễn Thị Hà (KTVC),  đ/c Bùi Duy Linh (KTV),  đ/c Lê Văn Sỏi (CV).
Địa điểm: Tại Thị ủy Phước Long.
Chiều: - 14 giờ 00: Họp Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.
Thành phần: Các đ/c Thành viên UBKT Tỉnh ủy; đ/c Thư ký UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Phòng Nghiệp vụ 1 - Tổng hợp trước 09 giờ 00 ngày thứ 6 hàng tuần. Xin trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo CQ UBKT Tỉnh ủy,         
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu CQUBKT Tỉnh ủy.

 
T/L CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG PHÒNG NV1-THNguyễn Thị Bích Liên

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ủy Ban kiểm tra"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây