Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 27/2024

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 27/2024

Số kí hiệu VB 2412
Ngày ban hành 28/06/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực 28/06/2024
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ủy Ban kiểm tra
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 27, từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 05/7/2024)
-----

 
Thứ hai (01/7):    
Sáng: - 07 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), chủ trì họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy, tuần 27/2024.
Nội dung:
1. Báo cáo công tác cán bộ. Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng.
2. Giao ban công tác tuần 27/2024. Thành phần: Các đ/c Thường trực Ủy ban; đại diện lãnh đạo Văn phòng, các phòng nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy. Mời dự: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV).
3. Báo cáo thực hiện Công văn số 4627-CV/UBKTTW, ngày 24/6/2024 của UBKT Trung ương. Thành phần: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV).
4. Đoàn giám sát số 119 báo cáo kết quả giám sát. Thành phần: Thành viên Đoàn giám sát số 119.
5. Đoàn giám sát số 122 thông qua báo cáo kết quả giám sát. Thành phần: Đ/c Đỗ Xuân Hùng (TPNV3).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 10 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 26/2024.
Nội dung: UBKT Tỉnh ủy báo cáo nội dung: Theo Công văn số 4627-CV/UBKTTW, ngày 24/6/2024 của UBKT Trung ương. Cùng dự: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU).
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đoàn giám sát số 130-QĐ/UBKTTU, ngày 18/6/2024 của UBKT Tỉnh ủy, làm việc với tổ chức đảng. (Thời gian: Cả ngày).
Thành phần: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Phạm Thị Mến (PTPNVI), đ/c Bùi Duy Linh (KTVC), đ/c Lê Văn Sỏi (KTV).
Địa điểm: Tại Cục Hải quan tỉnh.
Chiều: - 14 giờ 00 - 15 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 17/2024.
Nội dung:
1. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thông qua: Các nội dung trình kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh theo Quy chế làm việc.
2. UBKT Tỉnh ủy báo cáo nội dung: Theo Công văn số 4627-CV/UBKTTW, ngày 24/6/2024 của UBKT Trung ương. Cùng dự: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU).
3. Văn phòng Tỉnh ủy thông qua: Dự thảo báo cáo tài chính cấp ủy năm 2024.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 13 giờ 30: Đ/c Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Xoài.
Địa điểm: Tại Hội trường Thành ủy Đồng Xoài.
- 13 giờ 30: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Riềng lần thứ 18.
Địa điểm: Tại Huyện ủy Phú Riềng.
- 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục, thể thao.
Địa điểm: Tại Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ ba (02/7):     
Sáng: - 08 giờ 00: Thường trực UBKT Tỉnh ủy, dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 20/2024. (Thời gian: Cả ngày).
Cùng dự: Các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy.
Nội dung: (1) Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; (2) Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; (3) Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; (4) Dự thảo báo cáo tài chính cấp ủy năm 2024; (5) Các nội dung trình kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh theo Quy chế làm việc.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- Đ/c Bùi Duy Linh (KTVC), đ/c Phạm Quang Tuyến (KTV), đ/c Lê Văn Sỏi (KTV), đ/c Nguyễn Thị Thùy Dung (KTV), đ/c Bùi Trọng Thoại (KTV), đ/c Nguyễn Thị Thanh Nhàn (CV), tham gia Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2024. (Thời gian: Từ ngày 02/7/2024 đến ngày 05/7/2024).
Địa điểm: Tại Trường Cao đẳng Nghiệp vụ Cao Su.
Tối: - 18 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự tiếp Đoàn Công tác của đồng chí Chủ tịch Quốc hội.
Địa điểm: Tại Trụ sở Tỉnh ủy.
Thứ tư (03/7):
Sáng: - 07 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Đại biểu HĐND tỉnh), dự kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. (Thời gian từ ngày 03/7/2024 đến ngày 04/7/2024).
Cùng dự: Đ/c Việt Hùng (PCNTT UBKTTU).
Địa điểm: Tại Tòa nhà trung tâm - Trường Chính trị tỉnh.
- 08 giờ 00: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bù Đăng lần thứ 32.
Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy Bù Đăng.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự buổi làm việc với Đoàn Công tác của đồng chí Chủ tịch Quốc hội.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Thứ năm (04/7):  
Sáng: - 07 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Đại biểu HĐND tỉnh), tiếp tục dự kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.  
Cùng dự: Đ/c Việt Hùng (PCNTT UBKTTU).
Địa điểm: Tại Tòa nhà trung tâm - Trường Chính trị tỉnh.
- 08 giờ 00: Đoàn giám sát số 125-QĐ/UBKTTU, ngày 16/4/2024 của UBKT Tỉnh ủy, làm việc với tổ chức đảng. (Thời gian: Cả ngày).
Thành phần: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Lê Quang Vũ (PPNVIII), đ/c Vũ Thanh Thủy (KTVC), đ/c Nguyễn Thị Phương Thúy (KTVC), đ/c Lê Văn Sỏi (KTV).
Địa điểm: Tại Cục Quản lý thị trường.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), chủ trì họp Cơ quan UBKT Tỉnh ủy tháng 06/2024.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 13 giờ 30: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2028. (Thời gian: Từ ngày 04/7/2024 đến ngày 05/7/2024).
Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh.
Thứ sáu (05/7):    
Sáng: - 07 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2028.
Cùng dự: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV).
Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), công bố kết luận kiểm tra.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Phan Mậu Thái (KTVC).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
- 14 giờ 00: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), dự Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
Địa điểm: Tại Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng trước 09 giờ 00 ngày thứ 6 hàng tuần.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo CQ UBKT Tỉnh ủy,      
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Văn phòng, các phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu Văn phòng.

 
T/L THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thị Bích Liên

 
CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 27, từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 05/7/2024)
-----

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ủy Ban kiểm tra"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây