Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 28/2023.

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 28/2023.

Số kí hiệu VB 2362
Ngày ban hành 07/07/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực 07/07/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ủy Ban kiểm tra
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA
*
 
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 08 tháng 7 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 28 từ ngày 08/7/2023 đến hết ngày 14/7/2023)
-----
Thứ bảy (08/7):   
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Tài chính công Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1). (Thời gian: từ ngày 08/7/2023 đến ngày 09/7/2023).
Địa điểm: Tại Phòng học C - Trường Chính trị tỉnh.
Chủ nhật (09/7): 
Chiều: - 15 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1), đ/c Nguyễn Thị Thanh Nhàn (CV), đ/c Lê Văn Sỏi (CV), chuẩn bị hội trường Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm 2023 do UBKT Trung ương tổ chức.
Địa điểm: Tại UBND tỉnh.
- 15 giờ 00: Đ/c Phạm Quang Tuyến (CV), kiểm tra đường truyền kết nối hội nghị với UBKT Trung ương.
Địa điểm: Tại UBND tỉnh.
Thứ hai (10/7):    
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 06 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 do UBKT Trung ương tổ chức.
Thành phần: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ 1 - Tổng hợp, Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ 2, và toàn thể công chức Phòng Nghiệp vụ 1 - Tổng hợp Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường G - UBND tỉnh.
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 06 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 do UBKT Trung ương tổ chức.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ 3, toàn thể công chức Phòng Nghiệp vụ 2 và  Phòng Nghiệp vụ 3 Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường A - UBND tỉnh.
Chiều: - 14 giờ 00: Các đồng chí Thường trực UBKT Tỉnh ủy, dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 15/2023.
Nội dung:
1. Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023.
3. Cho chủ trương về việc báo cáo các cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển giao chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.
4. Cho chủ trương triển khai lập quy hoạch sân bay chuyên dùng Hớn Quản.
5. Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;
6. Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;
7. Thực hiện chất vấn trong Đảng theo quy định.
Thành phần: Các đ/c Ủy viên UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục, thể thao.
Địa điểm: Tại Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ ba (11/7):     
Sáng: - 07 giờ 45: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa X. (Thời gian: từ ngày 11/7/2023 đến ngày 12/7/2023).
Cùng dự: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU).
Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
- 08 giờ 30: Đoàn kiểm tra số 90-QĐ/UBKT ngày 15/5/2023 của UBKT Tỉnh ủy, họp đoàn.
Thành phần: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1-TH), đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hương (KTVC), đ/c Lê Văn Sỏi (CV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Đoàn kiểm tra số 101-QĐ/UBKT ngày 12/6/2023 của UBKT Tỉnh ủy, họp đoàn.
Thành phần: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Trần Đức Nha (UV), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1), đ/c Nguyễn Thị Hà (KTVC),  đ/c Bùi Duy Linh (KTV),  đ/c Lê Văn Sỏi (CV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ tư (12/7):      
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), tiếp tục dự kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa X. (Thời gian: 01 ngày).
Cùng dự: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU).
Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
Chiều: - 14 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy, tuần 28/2023.
Nội dung:
1. Giao ban công tác tuần 28/2023. Thành phần: Các đ/c Thường trực Ủy ban; đại diện Lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
2. Đoàn kiểm tra số 90 thông qua báo cáo. Thành phần: Đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV, Phó đoàn).
3. Phòng Nghiệp vụ 1 báo cáo công tác đào tạo.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), dự buổi làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.
Địa điểm: Tại Tỉnh đoàn.
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV), làm việc với công dân.
Thành phần: Đ/c Đỗ Xuân Hùng (TPNV3), đc Nguyễn Thị Thùy Dung (CV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ năm (13/7):  
Sáng: - 07 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị quán triệt ý định; triển khai kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023; công bố ý định diễn tập KVPT huyện Bù Đăng, Đồng Phú và tập huấn diễn tập KVPT tỉnh năm 2023 (Thời gian: 01 ngày).
Địa điểm: Tại Hội trường A - Bộ CHQS tỉnh.
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1-TH), tham gia lớp tập huấn về công tác bình đẳng giới năm 2023. (Thời gian: từ ngày 13/7/2023 đến ngày 14/7/2023).
Địa điểm: Tại Hội trường Khách sạn Sao Mai.
Chiều: - 14 giờ 00: Đoàn kiểm tra số 85-QĐ/UBKTTU ngày 20/03/2023 của UBKT Tỉnh ủy, thông qua báo cáo.
Thành phần: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), đ/c Thị Kim Dung (UV), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Phan Mậu Thái (KTVC), đ/c Bùi Duy Linh (KTV).
Địa điểm: Tại UBND tỉnh.
Thứ sáu (14/7):    
Sáng: - 08 giờ 00: Họp Cơ quan UBKT Tỉnh ủy tháng 7/2023.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội Trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 10 giờ 00: Sinh hoạt Công đoàn Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thành phần: Toàn thể đoàn viên Công đoàn Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội Trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), họp Ban đề tài khoa học và công nghệ.
Thành phần: Đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCNTT UBKTTU), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV); đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV); đ/c Đỗ Xuân Hùng (TPNV3), đ/c Lê Văn Đông (TPNV2), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1-TH).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Phòng Nghiệp vụ 1 - Tổng hợp trước 09 giờ 00 ngày thứ 6 hàng tuần. Xin trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo CQ UBKT Tỉnh ủy,         
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu CQUBKT Tỉnh ủy.

 
T/L CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG PHÒNG NV1-TH


Nguyễn Thị Bích Liên

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây