Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 28/2024

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 28/2024

Số kí hiệu VB 2413
Ngày ban hành 05/07/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực 05/07/2024
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ủy Ban kiểm tra
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 28, từ ngày 08/7/2024 đến hết ngày 12/7/2024)
-----
Thứ hai (08/7):    
Sáng: - 08 giờ 00: Thường trực UBKT Tỉnh ủy, dự Hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt các cấp của tỉnh năm 2024.
Cùng dự: Các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 - Tòa nhà Trung tâm Trường Chính trị tỉnh.
- 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), d Hội nghị trực tuyến giao ban 06 tháng đầu năm hoạt động Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), công bố kết luận kiểm tra.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Phan Mậu Thái (KTVC).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Danh nghiệp tỉnh (mở rộng) lần 19, nhiệm kỳ 2020-2025.
Địa điểm: Tại Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Danh nghiệp tỉnh.
- 13 giờ 30: Đ/c Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Danh nghiệp tỉnh (mở rộng) lần 19, nhiệm kỳ 2020-2025.
Địa điểm: Tại Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Danh nghiệp tỉnh.
- 14 giờ 00: Đ/c Văn Trân (PCN UBKTTU), dự Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2024.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục, thể thao.
Địa điểm: Tại Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ ba (09/7):     
Sáng: - 08 giờ 00: Thường trực UBKT Tỉnh ủy, dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Cùng dự: Các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 - Tòa nhà Trung tâm Trường Chính trị tỉnh.
- 08 giờ 00: Các đồng chí đảng viên Chi bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy, dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), chủ trì họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy, tuần 28/2024.
Nội dung:
1. Giao ban công tác tuần 28/2024. Thành phần: Các đ/c Thường trực Ủy ban; đại diện lãnh đạo Văn phòng, các phòng nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy. Mời dự: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV).
2. Văn phòng báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật 6 tháng đầu năm. Mời dự: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV).
3. Báo cáo việc thành lập đoàn kiểm tra. Thành phần: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV).
4. Đoàn kiểm tra số 121 thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra. Thành phần: Đ/c Bùi Thị Giang (UV).
5. Đoàn kiểm tra số 127 báo cáo kết quả kiểm tra. Thành phần: Thành viên Đoàn kiểm tra số 127.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đ/c Văn Trân (PCN UBKTTU), dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 27/2024.
Nội dung: Ban Nội chính Tỉnh ủy thông qua: Báo cáo tình hình, kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 15 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Điệp (PCVP), đ/c Lê Quang Vũ (PPNVIII), đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hương (KTVC), đ/c Vũ Thanh Thủy (KTVC), đ/c Bùi Duy Linh (KTVC), đ/c Phan Mậu Thái (KTVC), đ/c Nguyễn Thị Hà (KTVC), đ/c Nguyễn Thị Phương Thúy (KTVC), đ/c Phạm Quang Tuyến (KTV), đ/c Lê Văn Sỏi (KTV), đ/c Nguyễn Thị Thùy Dung (KTV), đ/c Bùi Trọng Thoại (KTV), chuẩn bị hội trường Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2024 của Đảng.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Thứ tư (10/7):
Sáng: - 08 giờ 00: Thường trực UBKT Tỉnh ủy, dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 do UBKT Trung ương tổ chức.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Thường trực UBKT Tỉnh ủy, chủ trì Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Thứ năm (11/7):  
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị giao ban quý III/2024 của Thường trực Tỉnh ủy với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Ban BVCSSK cán bộ tỉnh; Trường Chính trị tỉnh.
Địa điểm: Tại Phòng họp B -Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), chủ trì họp đoàn Đoàn kiểm tra số 1283-QĐ/TU, ngày 04/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thành phần: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), đ/c Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Phạm Thị Mến (PPNVI), đ/c Lê Quang Vũ (PPNVIII), đ/c Bùi Duy Linh (KTVC).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ sáu (12/7):    
Sáng: - 08 giờ 00: Họp UBKT Tỉnh ủy.
Nội dung:
1. Đoàn giám sát số 119 báo cáo kết quả giám sát. Thành phần: Thành viên Đoàn giám sát 119.
2. Đoàn giám sát số 122 báo cáo kết quả giám sát. Thành phần: Thành viên Đoàn giám sát 122.
Thư ký cuộc họp: Đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (CVP), đ/c Phạm Quang Tuyến (KTV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng trước 09 giờ 00 ngày thứ 6 hàng tuần.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo CQ UBKT Tỉnh ủy,      
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Văn phòng, các phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu Văn phòng.

 
T/L THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Thị Bích Liên

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ủy Ban kiểm tra"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây